Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

FarmProfit přehled kalkulací

FarmProfit - Výkrm býků

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
 • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
 • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Data za ČR pochází z veřejně dostupných údajů statistických institucí (ČSÚ, SZIF, MZe, ČMSCH). Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
 • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje".
 • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
Návod k části Výkrm býků je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

Mehr Info Weniger Info Základní údaje ke zvolené kalkulaci
Název kalkulace: Hilfe Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.
Nastavení kalkulačního výpočtu
s DPH (pro osoby, které nejsou plátci DPH)
bez DPH (pro osoby, které jsou plátci DPH)
Sledované období: Hilfe

Podklady pro kalkulaci budou ovlivněny jejím cílem. Např. data z posledního krátkého období budou využita k posouzení probíhající aktuální produkce, pro plánování na úrovni podniku budou vhodnější údaje získané za delší časové období.

Změna mezi brutto a netto hodnotami ovlivňuje zásadně všechny příjmové a nákladové položky.

Bez ohledu na sledované období se použije aktuální sazba DPH.

Mehr Info Weniger Info Charakteristika výrobního procesu

Plemeno:

Telata, zástav, odstavená telata vlastní výroba nákup

Zpeněžování: v živém podle JUT

Srážka na nakrmenost: %        Výtěžnost: Hilfe Jatečná výtěžnost je ovlivněna plemennou příslušností zvířat. Masná plemena skotu vykazují v průměru vyšší jatečnou výtěžnost než plemena dojná. %
Hmotnost pro stanovení ceny (JUT): Hilfe Hmotnost pro stanovení ceny je hmotnost jatečně upraveného těla (JUT) stanovená na jatkách. Zohledňuje srážku na nakrmenost stejně jako všechny další případné srážky hmotnosti. kg        Porážková (živá) hmotnost: Hilfe Porážková hmotnost je živá hmotnost jatečného zvířete při prodeji snížená o srážku hmotnosti na nakrmenost. Při zpeněžování po porážce se vychází z jatečné hmotnosti vypočítané z porážkové (živé) hmotnosti zvířete pomocí koeficientu pro jatečnou výtěžnost. 693 kg
Hmotnost na počátku výkrmu: Hilfe
Průměrné hmotnosti vykrmovaných býčků kg/kus na bavorských trzích
Plemeno 12 měsíců 36 měsíců 60 měsíců
Český strakatý skot 87.3 87.7 88.1
Holštýnský skot 78.1 79.0 79.4
Hnědý skot 65.0 66.3 67.7
Kříženci s masnými plemeny 83.9 84.7 84.9
Pramen: Landesverband bayerischer Rinderzüchter e.V.
kg        Denní přírůstky hmotnosti: Hilfe Denní přírůstky hmotnosti jednotlivých plemen skotu jsou odvozeny z výsledků kontroly masné užitkovosti v Bavorsku. g
Délka výkrmu: Hilfe Délka výkrmu vychází z přírůstku hmotnosti (porážková hmotnost mínus hmotnost při zahájení výkrmu) a denního přírůstku za dobu výkrmu. 485 Dní        Přírůstek hmotnosti na zvíře: 605.7 kg
Ztráty: Hilfe Ztráty zahrnují všechna zvířata uhynulá v průběhu výkrmu, za která nebyly realizovány žádné tržby. %        Odchov: Hilfe Odchov zahrnuje období do dosažení živé hmotnosti zvířete 200 kg. Délka (dny) odchovu závisí na hmotnosti telat (zástavu). dní
Délka napájení: dní        Spotřeba pracovního času/kus: Hilfe

Potřeba pracovního času je závislá na velikosti stáda, způsobu chovu a stupni mechanizace. Vedle péče o zvířata zahrnuje také vyvážení statkových hnojiv (vyvážení statkových hnojiv není v nastavené potřebě pracovního času zahrnuto, poněvadž se uvažuje s nadpodnikovou organizací).

V závislosti na vybraném plemeni jsou programem nastaveny výchozí hodnoty.

 • Hmotnost telat/zástavu
 • Hmotnost pro stanovení ceny (JUT)
 • Denní přírůstky hmotnosti
 • Výtěžnost
 • Cena za telata/zástav
 • Cena za býka
Uvedené výchozí hodnoty lze měnit podle potřeby.

Při každém novém výběru plemene se vždy objeví nastavené výchozí hodnoty.

Povšimněte si změn v následujícím pořadí:

 • V závislosti na zvoleném plemeni navrhne program (mimo jiné) počáteční hmotnost (hmotnost telat), která může být podle potřeby měněna.
 • V závislosti na počáteční hmotnosti navrhne program délku odchovu, kterou lze upravit dle potřeby.
 • V závislosti na délce odchovu navrhne program průměrné množství krmiva na den, které lze opět nastvit podle potřeby.
 • Provedené změny hodnot ve vyšších úrovních programu vždy změní hodnoty na nižších úrovních!

Ceny
Mehr Info Weniger Info Ceny telat/zástavu (netto)

Netto cena telat/zástavu je cena zaplacená podle živé hmotnosti bez nákladů na dopravu, zprostředkování a dalších stejně jako bez přirážky DPH.

V rámci programu jsou pro zvířata plemene fleckvieh a křížence s masnými plemeny s hmotností při zahájení výkrmu do 150 kg používány hodnoty pro telata, od 150 kg pro zástav.

Ceny býčků ve výkrmu na bavorských trzích (netto, Kč/kg živé hm.)
  Fleckvieth Schwarzbunt Braunvieh Kříženci s masnými plemeny
prosinec 2023 122.64 41.04 49.20
listopad 2023 116.88 40.32 54.00
říjen 2023 127.20 45.60 53.04
září 2023 135.36 56.64 60.24
srpen 2023 138.24 56.88 58.56
červenec 2023 141.60 69.12 86.64
červen 2023 150.24 78.24 86.64
květen 2023 142.56 69.84 75.84
duben 2023 139.20 60.48 68.16
březen 2023 123.36 58.08 59.28
únor 2023 117.12 47.28 50.64
leden 2023 120.48 44.40 51.84
Ø 12 měsíců 131.28 55.68 61.92
Ø 36 měsíců 132.72 51.36 65.28
Ø 60 měsíců 126.72 46.56 59.52
Pramen: Landesverband bayerischer Rinderzüchter e.V.


Kč/kg
Mehr Info Weniger Info Cena za býka (netto) - poražený
Ceny poražených mladých býků v ČR (bez DPH v Kč/kg JUT)
  Třída
E U R O P
listopad 2023 115.52 109.43 105.80 99.86 93.01
listopad 2023 115.52 109.43 105.80 99.86 93.01
říjen 2023 109.90 107.13 104.44 98.48 91.26
září 2023 110.35 106.50 102.62 98.08 85.50
srpen 2023 109.63 106.97 102.42 96.71 81.43
červenec 2023 111.03 106.70 103.41 96.44 89.25
červen 2023 111.39 107.26 103.47 98.29 94.18
květen 2023 112.74 109.14 105.77 100.31 90.46
duben 2023 113.23 109.89 106.84 100.61 92.12
březen 2023 117.48 112.09 108.82 103.23 95.09
únor 2023 117.48 112.35 108.97 103.55 81.72
leden 2023 114.90 113.12 108.46 102.96 95.69
Ø 12 měsíců 113.19 109.20 105.61 99.84 90.58
Ø 36 měsíců 105.95 101.92 98.96 93.48 84.79
Ø 60 měsíců 99.40 95.48 92.57 87.61 78.81
Pramen: SZIF.CZ - tržní informační systém

Netto cenou se rozumí vyplacená cena za kg včetně všech příplatků (např. bonusu), ale bez odbytových nákladů a DPH, stanovená podle zařazení do obchodní třídy nebo jinak stanovené třídy jakosti.

Kč/kg

Kalkulace úplných nákladů, zisku a příspěvku na úhradu

Tržby
Mehr Info Weniger Info Tržby (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kus

Propočet

Tržby za vykrmeného býka při zpeněžování po porážce
Hmotnost pro výpočet ceny ( jat. hm. ) kg 381.0
Cena za býka (viz sazby v části "ceny býků") Kč/kg 108.24
Odbytové náklady Kč/kus
DPH (15.0 %) Kč/kus 6186.0
Tržby za prodaného býka Kč/kus 47425.44
Ztráty % 2.7
Tržby za prodaného býka Kč/kus 46145.04

Příjem za zvíře se vypočítá z čisté ceny včetně DPH odečtením odbytových nákladů. Tento postup se zohledňuje i u dalších údajů.

Náklady související s prodejem zahrnují položky uvedené ve vyúčtování. Jedná se např. o náklady na přepravu, komisionářské poplatky, poplatky za vyúčtování a pojistné.

Tržby vypočítává program. Výsledkem je součet příjmů za tržní produkty v přepočtu na jedno ustájené zvíře. Ztráty (podíl zvířat uhynulých v průběhu výkrmu) jsou tedy zohledněny v tržbách.

Kč/kus
46145.0
Mehr Info Weniger Info Statková hnojiva (včetně DPH)

Vlastní ocenění statkových hnojiv: Kč/kus

Obecné údaje (budou využity v případě, že nejsou k dispozici konkrétní údaje z podniku)

Německá databáze: základní údaje k realizaci nařízení o hnojivech - tabulky 6b/6c a 7

Příslušné množství statkových hnojiv závisí na počáteční a konečné hmotnosti a denních přírůstcích, a tím na délce výkrmu.

Produkce statkových hnojiv při výkrmu od telete dosahuje:

  Produkce statkových hnojiv při výkrmu od telete dosahuje:
 • cca 12 - 14 m3 kejdy (při obsahu 7,5 % sušiny) na zvíře
 • cca 8 - 9 t hnoje z hluboké podestýlky (25 % sušiny) s potřebou 1,4 - 1,6 t podestýlky na kus
 • cca 5 - 6 t pevného hnoje (25 % sušiny) s potřebou 0,7 - 0,8 t podestýlky a cca 4,5 - 5,0 m3 močůvky (2,5 % sušiny) na zvíře

Při výkrmu od odchovaných telat je množství statkových hnojiv o něco nižší. Hilfe

Při výkrmu zástavu/odchovaných telat produkce dosahuje cca:

 • 9 - 11 m3 kejdy (7,5 % sušiny) na zvíře
 • 7 - 8 t hnoje z hluboké podestýlky (25 % sušiny) s potřebou 1,0 - 1,2 t podestýlky na zvíře
 • 4 - 5 t tuhého hnoje (25 % sušiny) s potřebou 0,5 - 0,6 t podestýlky a cca 4,0 - 4,5 m3 močůvky (2,5 % sušiny) na zvíře

Druh statkových hnojiv: kejda hnůj z hluboké podestýlky tuhý hnůj/močůvka

Kalkulace hodnoty živin ve statkových hnojivech na pastvě na zvíře (včetně DPH)
    N P2O5 K2O
Obsah živin v kejdě býků při vyvážení (7,5 % sušiny) kg/m3
Produkce kejdy Hilfe Výše uvedené hodnoty, resp. průměry oblastí. m3/kus
Obsah živin v kejdě při vyvážení kg/kus 49.4 23.4 54.6
Z toho využitelné %
Náklady na čisté živiny Hilfe Pramen: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR; Bayerische Reinnährstoffkosten

Hodnota statkových hnojiv vyplývá z množství čistých živin, které nemusí být zakoupeny jako minerální hnojivo.
Kč/kg 30.96 30.0 24.2400002
Hodnota statkových hnojiv na zvíře Kč/kus 2943.36
 
Náklady na vyvážení tekutých statkových hnojiv (včetně 15.0 % DPH) Hilfe Předvolba: vyvážení (cizí firma)
Data: KTBL a KBM
Kč/m3
Náklady na vyvážení tekutých statkových hnojiv na zvíře (včetně 15.0 % DPH) Kč/kus 698.88
 
Hodnota statkových hnojiv na pastvě na zvíře (včetně DPH) Kč/kus 2244.48

Kč/kus
2244.48
Mehr Info Weniger Info Celkové výnosy (včetně DPH)

Tržby za prodaného býka (včetně DPH) Kč/kus 46145.04
Statková hnojiva (včetně DPH) Kč/kus 2244.48
Ostatní tržby Hilfe

Jiné tržby se při tomto produkčním zaměření obvykle nevyskytují. V případě, že některé tržby nebyly výše zohledněny, lze je uvést zde.

(včetně 21.0 % DPH)
Kč/kus
Výnosy celkem Kč/kus 48389.52
Kč/kus
48388.8

Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Náklady na nakoupená telata/zástav (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kus

Propočet

Náklady na nakupovaná odstavená/zástavová telata
Cena telat/zástavu (viz "Ceny telat") Kč/kg 131.28
Hmotnost odstavených/zástavových telat kg 87.3
Netto cena odstavených/zástavových telat 11460.72
Vedlejší náklady (např. odrohování)
Tržní a přepravní poplatky na kus
DPH: 15.0 % 1758.72
Cena za odstavené/zástavové tele (včetně 15.0 % DPH) 13483.44

Náklady na kus zařazený do výkrmu se vypočítají z hmotnosti odvozené čisté ceny a z nákladů na přepravu zvířat a za zprostředkování z ostatních nákladů, jako jsou např. náhrady za odrohování, očkování atd. V této částce bude popř. zahrnuta DPH. Rozdíl mezi telaty/zástavem z vlastního podniku a nakoupenými zvířaty umožňuje vedle zohlednění různých poplatků v případě brutto-účtu použít i speciální sazbu DPH.

Zásadně lze místo ceny vlastních telat/zástavu do výpočtu použít cenu zvířat nakupovaných (popř. včetně odpovídající DPH).

Kč/kus
13483.2
Mehr Info Weniger Info Náklady na odchov (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/kus

Propočet

Při 99 dnech odchovu (z toho 65 dní mléčné období) se náklady na odchov vypočítají následovně:

Krmivo Ø množství
kg/den
Náklady Kč/t
(včetně DPH)
DPH
sazba
Délka odchovu
t
(včetně DPH)
MKS 15.0 % 0.04 1660.60
Směsi pro odchov 15.0 % 0.15 1702.00
Sojový extrahovaný šrot 44% XP 15.0 % 0.02 198.66
15.0 % 0.00 0.00
15.0 % 0.00 0.00
Jadrná krmiva celkem 3561.2624
Kukuřičná siláž 15.0 % 0.25 235.54
Seno 15.0 % 0.03 322.12
15.0 % 0.00 0.00
Objemná krmiva celkem 557.6592

Náklady na odchov jsou zde definovány jako náklady na krmiva do hmotnosti 200 kg. Jsou závislé na délce doby napájení a počtu dnů odchovu.

Náklady na odchov se stanoví z hmotnosti zvířat při nastájení. Při změně hmotnosti při nastájení (např. při změně plemene) se nově vypočítají dny odchovu, délka napájení a náklady na odchov.

Program vychází z toho, že nakoupené tele s nastajovací hmotností cca 120 kg již bylo odstaveno.

Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Jadrná a minerální krmiva (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/kus

Propočet

Výpočty vychází z délky výkrmu 485 dnů (z toho 99 dnů odchovu), hmotnosti na začátku výkrmu (hmotnost telat) 87.3 kg, porážkové hmotnosti 693 kg a denních přírůstků 1250 g/den.

Krmivo kg krmiva/den MJ ME/kg krmiva Kč/t krmiva DPH
sazba
Krmiva
celkem (t)
MJME
celkem
Kč celkem
Sojový extrahovaný šrot 44% XP 15.0 % 0.483 5843 3998.16
Obilí 15.0 % 0.61 7160 2889.84
15.0 % 0.0 0 0.00
15.0 % 0.0 0 0.00
Minerální krmiva   15.0 % 0.0273   312.96
Mezisoučet jadrných krmiv 13003 7200.96
Seno 15.0 % 0.11599999999999999 892 1383.84
Kukuřičná siláž 15.0 % 6.723999999999999 25552 6309.84
15.0 % 0.0 0 0.00
15.0 % 0.0 0 0.00
Mezisoučet objemných krmiv 26444 7693.68
Krmná dávka celkem 39447 14894.64
Potřeba energie 39469  
Rozdíl -22  

Náklady na jadrná krmiva se počítají se zkrmeného množství v období po skončení odchovu vynásobením nákupní cenou jadrných krmiv. V závislosti na denních přírůstcích hmotnosti a zvýšení hmotnosti v průběhu výkrmu se mění celková potřeba. Při změně plemena přepíše program Vámi dříve zadané hodnoty.

Vlastní jadrná krmiva (např. obilí) se zásadně oceňují možnou prodejní cenou, od které se odpočítají náklady na skladování a případně se připočítá aktuální DPH.

Koncentrace energie na kg čerstvé hmoty komponentů jadrných krmiv vynásobená jejich zkrmeným množstvím udává využitelnou energii z jadrných krmiv (mezisoučet MJ ME celkem).

Při výpočtu nákladů na objemná krmiva mohou být zadány až 4 objemná krmiva. Z koncentrace energie na kg čerstvé hmoty krmiv a uživatelem programu uvedená množství čerstvé hmoty program vypočítá zkrmenou energii v MJ ME (mezisoučet MJ ME v objemných krmivech celkem).

Koncentrace energie na kg čerstvé hmoty zohledňuje rovněž obsah sušiny objemného krmiva (např. kukuřičná siláž s 33 % sušiny a s 11,0 MJ ME/kg sušiny = 3,63 MJ ME/kg čerstvé hmoty). Ze součtu jadrných a objemných krmiv (=celková krmná dávka) a potřeby energie (=potřeba zvířat včetně ztrát při krmení) lze posoudit, zda zkrmované objemy, resp.koncentrace energie v krmivech, přibližně odpovídá potřebě vykrmovaných býků.

Náklady na tunu čerstvé hmoty se odvodí buď z možných prodejních cen (např. sena, slámy) nebo z výrobních (variabilních) nákladů. V programu jsou nastaveny variabilní náklady příspěvků na úhradu výroby sena a kukuřičné siláž Hilfe Nastavené hodnoty odpovídají kalkulačním nákladům na faktory vypočítaným v rámci příslušného příspěvku na úhradu pro krmné plodiny. Upozornění: Individuální podnikové výpočty na pěstování krmných plodin nejsou převzaty z příslušné kalkulace automaticky, ale musejí být převedeny ručně! .

Kč/kus
7201
Mehr Info Weniger Info Veterinární výkony (vč. léků) (včetně 21.0 % DPH)

Vedle veterinárních výkonů je nutno zohlednit i náklady na léky, očkování, čištění a dezinfekci.

Podle údajů KTBL dosahuje tato skupina nákladů při výkrmu mezi 45-125 kg živé hmotnosti 216.00 až 480.00 Kč, pro intenzivní výkrm od 125 kg živé hmotnosti pak 240.00 až 672.00 Kč na kus.

Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Podestýlka (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kus

Propočet

Množství podestýlky Hilfe Předvolené hodnoty jsou v modulu "Statková hnojiva". t/kus
Cena podestýlky Hilfe Předvolba: Cena pro pšeničnou slámu (viz "ozimá pšenice") (včetně 15.0 % DPH) Kč/t
Náklady na podestýlku (včetně 15.0 % DPH) Kč/kus 0.0
Kč/kus
0.0
Mehr Info Weniger Info Voda, energie (včetně DPH)

Tyto náklady jsou výrazně ovlivněny způsobem a délkou výkrmu, systémem ustájení a technickým vybavením.

Podle údajů LKV dosahují 0.96 - 1.44 Kč na den, podle zjištění KTBL pak 720.00 - 1080.00 Kč na kus.

Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Údržba a opravy strojů a techniky (včetně 21.0 % DPH)

Tyto položky nákladů zahrnují např. výdaje na opravy nebo náhradní díly na ustájení, větrání, klimatizaci a odkliz hnoje stejně jako variabilní náklady na zakládání krmiva.

KTBL vykazuje rozpětí od 720.00 do 960.00 Kč.

Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady pro pomocné pracovní síly

pomocné pracovní síly jsou cizí pracovníci, kteří nepatří ke stálému personálu.

Skutečná hodnota Kč/kus

Propočet

Kalkulace nákladů na pomocné pracovní síly
Celková potřeba pracovních hodin na zvíře Hilfe Viz "Základní údaje" nebo "Charakteristika výrobního procesu" hod./kus 9.3
Využití pomocné pracovní síly hod./kus
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad Kč/hod.
Mzdové náklady na pomocné pracovní síly Kč/kus 0.0
Kč/kus
0.0
Mehr Info Weniger Info Ostatní služby (včetně 21.0 % DPH)
Například čištění stáje poskytovatelem služeb
Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Poplatky, příspěvky (pojištění vůči nebezpečným nákazám, speciální poradenství atd.) (včetně 21.0 % DPH)

Pojistné vůči nebezpečným nákazám dosahovalo např. v roce 2011 v Bavorsku na každý kus skotu 115.20 Kč. Podle délky výkrmu dosahuje toto pojistné cca 115.20 až 192.00 Kč na kus a rok.

Další položkou může být běžné pojistné (např. pokles výnosů nebo přerušení výroby).

Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Ostatní variabilní náklady (včetně DPH)

Pokud se v jednotlivých případech vyskytnou variabilní náklady, které nebyly dosud zohledněny, mohou být uvedeny zde.

Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem (včetně DPH)

Variabilní náklady se kalkulují následovně:

   náklady na tele/zástav
+ náklady na odchov
+ jadrné a minerální směsi
+ veterinář, léky, hygiena
+ podestýlka
+ voda, energie
+ variabilní náklady na stroje a stáj
+ pracovní náklady (mzdy) na pomocné pracovní síly
+ práce ve mzdě a služby
+ poplatky, příspěvky (pojistné, poradenství aj.)
+ ostatní variabilní náklady

=variabilní náklady celkem

Kč/kus
26477

Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu I (bez započítání objemných krmiv) (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu I
- náklady na objemná krmiva
= příspěvek na úhradu II

Příspěvek na úhradu je příspěvek jednotlivých komodit (výrob) na pokrytí fixních, režijních a finančních nákladů podniku a pachtovného.

Je ekonomickým měřítkem kvality probíhající výroby, jeho změna vypovídá o zisku nebo ztrátě.

Použitá objemná krmiva nejsou při výpočtu příspěvku na úhradu I zohledňována.

Příspěvek na úhradu I je využitelný především pro plánování v případě, kdy "pěstování krmných plodin" je kalkulováno jako samostatné odvětví.

Kč/kus
21911.28
Mehr Info Weniger Info Objemná krmiva (včetně DPH)
Výpočet objemných a jadrných krmiv v období výkrmu viz. informace o jadrných a minerálních krmivech, pro období odchovu informace k nákladům na odchov.
Kč/kus
8251.2
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu II (se započítáním objemných krmiv) (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu I
- náklady na objemná krmiva
= příspěvek na úhradu II

V příspěvku na úhradu II jsou zohledněny náklady na objemná krmiva. Pěstování krmných plodin není v tomto případě již považováno za samostatné výrobní odvětví, nýbrž za obor plně podřízený živočišné výrobě.

Kč/kus
13655.28

Mehr Info Weniger Info Ostatní výnosy a dotace (prémie)
Zde lze uvést ostatní výnosy a dotace (prémie) vyplácené přímo na konkrétní produkci.

Ostatní výnosy Kč/kus
Dotace (prémie) Kč/kus
Celkem Kč/kus 0.0

Kč/kus
0.0

     Příspěvek na úhradu I včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/kus
21911.28
     Příspěvek na úhradu II včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/kus
13655.28

Ukazatele úspěšnosti produkce
     Příspěvek na úhradu II na kg jatečné hmotnosti (včetně DPH)
Kč/kg jat. hm.
36.00
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu II na krmný den výkrmu (včetně DPH)
Příspěvek na úhradu II na krmný den se počítá z příspěvku na úhradu II na býka (na kus). Tento ukazatel umožňuje srovnání různých variant při zohlednění faktoru času.
Kč/den
1.17
Mehr Info Weniger Info Nároky na podnikové kalkulační faktory (stájová místa, práce, oběžný kapitál podniku)

Stájová místa: 1 místo na 485 dní odchovu a výkrmu

Práce: 9.3 hod./kus

Oběžný kapitál podniku: 19992 Kč za 485 dní Hilfe Jako průměrně vázaný oběžný kapitál jsou akceptovány úplné náklady na tele a ze zbývajících variabilních nákladů polovina.

Oběžný kapitál na objemná krmiva: 24096 Kč na 485 dní Hilfe Jako průměrně vázaný oběžný kapitál jsou akceptovány úplné náklady na tele a ze zbývajících variabilních nákladů a krmiv vždy polovina.

Fixní (stálé) náklady
Základem pro další výpočty je příspěvek na úhradu I včetně ostatních výnosů a dotací

Vstupní cena objemných krmiv: tržní cena úplné náklady Hilfe Pro hodnocení celkových (vlastních) nákladů objemných krmiv jsou uváděny zvlášť náklady vykazované v účetnictví (vypočítané náklady) a kalkulační náklady na faktory (dohromady tvoří obě tyto položky celkové náklady). Toto rozdělení je nutné pro metodicky správný výpočet a vykázání objemu zisku příslušné výroby (komodity).

Nastavené hodnoty odpovídají vypočítanému aktuálnímu příspěvku na úhradu pěstovaní krmných plodin.

Mehr Info Weniger Info Objemná krmiva v tržních cenách (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/kus

Propočet

Upozornění: Komponenty krmiv a množství objemných krmiv jsou stanoveny v modulech "náklady na odchov" a "jadrná a minerální krmiva".

Krmivo Množství objemných krmiv
t ČH/kus
Sazba
DPH%
Náklady
komponentů
krmiva
Kč/t ČH Hilfe Referenční hodnoty tržních cen:

Seno: 2544.0 - 3576.0 Kč/t krmiva
Kukuřičná siláž: 648.0 - 1152.0 Kč/t sušiny

Náklady celkem
v tržních cenách
Kč/kus
Kukuřičná siláž 6.97 15.0 5256.48005
Seno 0.15 15.0 438.96
Ostatní objemná krmiva Hilfe z modulu "Náklady na odchov" 0.0 15.0 0.0
Ostatní obj. krmiva I Hilfe z modulu "Jadrná a minerální krmiva" 0.0 15.0 0.0
Ostatní obj. krmiva II Hilfe z modulu "Jadrná a minerální krmiva" 0.0 15.0 0.0
Celkem 7.118     5695.44
Kč/kus
5695.4
Mehr Info Weniger Info Odpisy budov a technického zařízení (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kus

Propočet

Celková částka objemu investic na budovy a zařízení Hilfe Výhoda: stavební náklady na místo včetně skladování kejdy pro novostavby (bez skladování objemného krmiva).
Celková částka na místo se může měnit podle typu, zařízení a velikosti budovy/zařízení. Povšimněte si, že u metody výkrmu s lehčími telaty (např. černostrakatého plemene) je podíl nákladných míst pro odchov telat a tím i na prostor vyšší, a tím také budou dražší investice.
: Kč/místo, z toho % budovy a stavby.


  Investice
(včetně 21.0 % DPH)
Kč/místo
Financování Odpisy
Roky
Náklady
Kč/místo/rok
vlastní
%
cizí
%
Budovy a stavby 29160 70.0 972.0
Technická zařízení 3240  60.0 648.0 
Celkem 32400   1620.0
 
Odpisy veškerých investic 1620.0
Údržba, pojištění: % z celkových investic na budovy a techniku Hilfe Zahrnuje například pojištění budov a techniky, údržbu včetně oprav budov, náklady na údržbu mobilní techniky. 324.0
Sazba úroků: % z poloviny cizích investic 558.96
Náklady na Odpisy budov a technického zařízení celkem 2502.96
Sazba úroků: % z poloviny vlastních investic 251.04
 
Přepočet na Kč/kus Náklady
Kč/kus
Součet nákladů na Odpisy budov a technického zařízení 3325.92
Úroky 333.6
Kč/kus
3325.9
Mehr Info Weniger Info Nájem/pachtovné za stavby
Tato nákladová položka je významná v případě alternativního nebo dodatečného pronájmu stáje.
Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady na stálé zaměstnance

Výpočet nákladů na mzdy

  Kč/kus
Přímé pracovní náklady (hrubá mzda)
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ)
Celkové mzdové náklady 9800.0

Propočet přes počet hodin a sazbu na hodinu

  Hodiny
hod./kus
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad
Kč/hod. Kč/kus
Potřeba času na ošetřování zvířat bez pomocných pracovních sil Hilfe Celková potřeba pracovních hodin na zvíře je uvedena v modulu "Charakteristika výrobního procesu", pracovní hodiny pomocných pracovníků v modulu "Pracovní náklady (mzdy) na pomocné pracovní síly". 9.3 - -
Z toho placená práce stálých pracovníků 985.80
 
Z toho nezaplacená práce (sazba) 0.0 0.0
Kč/kus
985.80
Mehr Info Weniger Info Ostatní fixní náklady a režie (včetně 21.0 % DPH)
Mezi ostatní stálé náklady patří např.: vedení účetnictví, členské příspěvky, osobní auta, telefon, profesní sdružení, ostatní druhy podnikového pojištění aj. Tyto položky se přepočítávají na kus.
Kč/kus
Mehr Info Weniger Info Zisk bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
  Příspěvek na úhradu I včetně ostatních výnosů a dotací
- Objemná krmiva
- Odpisy budov a technického zařízení
- Nájem/pachtovné za stavby
- Mzdové náklady na stálé zaměstnance
- Ostatní fixní náklady a režie
= Zisk
Kč/kus
11670.48

Mehr Info Weniger Info Kalkulační náklady na faktory (včetně DPH)

Kalkulační náklady na faktory jsou částkami k úhradě vlastního podílu na výrobě (práce, půda, kapitál).

Úroky z vlastních investic Hilfe Viz modul "Budovy a technická zařízení k produkci" Kč/kus 333.6
Sazba úroků: % z ceny zvířat a oběžného kapitálu (19980.0 Kč/zvíře za 485  dní Hilfe Kapitál oběžný a vázaný ve zvířatech je uveden v modulu "Nároky na podnikové kalkulační faktory"

Poznámka k výpočtu:
Vzhledem k tomu, že vlastní kapitál je vázán po celou dobu výkrmu a úroková sazba je stanovená na rok, je výpočet následující:

Úroková sazba * vázaný kapitál * délka výkrmu/365
)
Kč/kus 531.36
Mzdy (práce ve stáji, předkládání krmiv aj.) za nezaplacenou práci Hilfe Viz modul "Personální náklady (mzdy) na stálé zaměstnance" Kč/kus 0.0
Celkem Kč/kus 864.96
Kč/kus
865.0
Mehr Info Weniger Info Ekonomický zisk na zvíře bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Ekonomický zisk = zisk - kalkulační náklady na faktory
Kč/kus
10806.5
     Ekonomický zisk na kg jatečné hmotnosti bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Kč/kg jat. hm.
28.32

Mehr Info Weniger Info Úplné náklady na zvíře (včetně DPH)
Součet všech položek nákladů
Kč/kus
37582.08
     Úplné náklady na kg jatečné hmotnosti
Kč/kg jat. hm.
Mehr Info Weniger Info Výnos (zisk) na pracovní hodinu neplacených stálých pracovníků (včetně DPH)
Výnos na nezaplacenou pracovní hodinu stálých pracovníků = (ekonomický zisk + vyplacené mzdy stálých pracovníků) / počet nezaplacených pracovních hodin
Kč/hod.
Mehr Info Weniger Info Výnos (zisk) na hodinu pracovního času (včetně DPH)
Výnos (zisk) na hodinu stálých pracovníků = (ekonomický zisk + vyplacené mzdy stálých pracovníků + vyplacené mzdy pomocných pracovníků) / počet pracovních hodin celkem
Kč/hod.
1267.92
Mehr Info Weniger Info Cena nutná k úhradě úplných nákladů bez dotací (prémií)  (netto)

Cenou nutnou k úhradě úplných nákladů se rozumí cena hlavního produktu, která plně uhradí vynaložené náklady na výrobu hlavního produktu. Při výpočtu je třeba zohlednit vedlejší výnosy (např. statková hnojiva, prodej slámy aj.).

Kč/kg jat. hm.
82.80
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz