Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

FarmProfit přehled kalkulací

FarmProfit - Travní senáž

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
 • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
 • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Data za ČR pochází z veřejně dostupných údajů statistických institucí (ČSÚ, SZIF, MZe, ČMSCH). Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
 • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje".
 • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
Návod k části Travní senáž je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

Mehr Info Weniger Info Základní údaje ke zvolené kalkulaci

Veškeré údaje se vztahují na období jednoho roku.

Hodnocené období Hilfe

Interval hodnocení se volí podle účelu kalkulace. Např. hodnocení za aktuální rok sklizně je vhodné pro včasné posouzení ekonomických ukazatelů probíhající výroby. Delší intervaly jsou naproti tomu výhodnější k hodnocení víceletých průměrů.

Potřeba hodin polních prací na hektar: Hilfe

Potřeba pracovního času vychází ze vzdálenosti na pole 5 km a z předvolené mechanizace (viz "Variabilní náklady na stroje", pramen: "Data KTBL). Zohledněte, prosím, skutečnost, že se změnou pracovních operací (především při změně k nadpodnikové kooperaci) se spotřeba pracovních hodin nemění automaticky, a proto musí být odpovídajícím způsobem korigována individuálně.

Název kalkulace Hilfe

Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.

Obsah energie má být hodnocen v MJ ME MJ NEL Počet využití (sečí)
Velikost honu Hilfe

Volba výměry honu ovlivňuje potřebu pracovního času a náklady na stroje.

Kalkulované skladovací ztráty: %
Položky výnosů (tržeb)/nákladů jako
s DPH (pro osoby, které nejsou plátci DPH)
bez DPH (pro osoby, které jsou plátci DPH)

Změna MJ ME na MJ NEL a opačně, ovlivňuje následující položky:

 • Koncentraci energie
 • Produkci energie
 • Variabilní náklady na jednotku energie

Změna počtu využití (sečí) ovlivní následující položky:

 • Výnos sušiny (vrátí se na předvolené standardní hodnoty)
 • Výnos
 • Produkce energie
 • Náklady na osivo (počet roků se vrátí na předvolené standardní hodnoty)
 • Ochrana rostlin (počet roků se vrátí na předvolené standardní hodnoty)
 • Potřeba živin travního porostu (vrátí se na předvolené standardní hodnoty)
 • Variabilní náklady vlastní mechanizace (pro rozmetání hnojiv, čechrání, obracení a shrnování se vrátí na předvolené standardní hodnoty)
 • Náklady na sklizeň
 • Náklady na dopravu a uskladnění
 • Údržba sila
 • Variabilní náklady celkem
 • Variabilní náklady na tunu čistého (netto) výnosu
 • Variabilní náklady na jednotku energie

Změna velikosti honu má vliv na následující položky:

 • Variabilní náklady vlastní mechanizace
 • Náklady na sklizeň

Změna skladovacích ztrát vrací na předvolené standardní hodnoty následující položky:

 • Čistý výnos (netto) sušiny
 • Potřebu živin travního porostu

Změna mezi hodnotami brutto a netto má zásadní vliv na všechny položky výnosů (tržeb) a nákladů.

Bez zřetele na dobu hodnocení je počítáno s aktuálními sazbami DPH.

Výnosy
Mehr Info Weniger Info Netto-výnos sušiny (zohledněny sklizňové a skladovací ztráty)

Normativní hodnoty pro výnosy sena jsou uvedeny v následující tabulce, která v upravené formě uvádí návody ke hnojení orné půdy a travních porostů převzaté od Ústavu agrární ekologie, ekologického hospodaření a ochranu půdy LfL.

U výnosů jsou zohledněny údaje z polních pokusů a v předvolených údajích pro čistý (netto) výnos sušiny jsou zohledněny (odečteny) 5.0 % skladovacích ztrát.

Netto-výnosy při využití porostů k výrobě travní senáže s maximálním podílem 20 % sena
(Skladovací ztráty nejsou zohledněny)
Využití (počet sečí) Typ loukyVýnos sušiny [t/ha]
Stanoviště
s max. třemi
sečemi
1Podmáčené ("stelivové") louky4
stanoviště s velmi nízkými výnosy*3
bez označení typu louky 4
2stanoviště s velmi nízkými výnosy*5
bez označení typu louky5,5
3louky s vysokými travami obecně 7,5
typické louky s ovsíkem vyvýšeným7,5
ovsík vyvýšený ve střídavě vlhkých lužních oblastech7
horské louky s trojštětem žlutavým7
botanické složení
porostu schopné
intenzifikace
3louky s převahou psárky luční 8
předalpské bylinné louky a kosené pastviny7
porosty s vysokým podílem jílku vytrvalého a lipnice luční**8,5
bez označení typu louky7,5
4louky s převahou psárky luční8,5
předalpské bylinné louky a kosené pastviny8
porosty s vysokým podílem jílku vytrvalého a lipnice luční1
bez označení typu louky9
5louky s převahou psárky luční1
předalpské bylinné louky a kosené pastviny9
porosty s vysokým podílem jílku vytrvalého a lipnice luční11
bez označení typu louky11
5-6porosty s vysokým podílem jílku vytrvalého a lipnice luční***12
* Suché louky, mělká stanoviště, žádné nebo jen neparné hnojení - např. suché louky s převahou ovsíku vyvýšeného
** při třech sečích přeměna na bylinné porosty, louky s převahou jílku se kosí 4 - 6krát.
*** často bohaté na hybridní jílek.

Pramen: LfL-Leitfaden für die Düngung von Acker- und GrünlandUváděné výnosy vycházejí z evidence Českého statistického úřadu

Seno (t/ha)
Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ø za celé
období
t sena/ha
Česká republika10.08.59.710.410.49.99.3 9.9
Hl. m. Praha8.98.08.89.09.38.37.3 8.3
Středočeský10.28.49.710.310.49.89.0 9.7
Jihočeský10.48.910.311.211.010.69.5 10.4
Plzeňský9.98.59.910.410.610.19.1 9.9
Karlovarský8.27.27.98.58.78.37.8 8.3
Ústecký9.88.19.39.99.68.78.6 9.0
Liberecký9.27.58.69.09.48.88.0 8.7
Královéhradecký10.18.69.610.510.610.19.3 10.0
Pardubický9.98.49.710.510.59.99.0 9.8
Vysočina9.88.59.610.510.310.19.0 9.8
Jihomoravský8.98.19.110.19.48.89.7 9.3
Olomoucký11.59.411.211.812.011.211.4 11.5
Zlínský10.28.49.69.810.19.49.6 9.7
Moravskoslezský9.88.39.410.210.29.69.5 9.8
t sušiny/ha - při obsahu sušiny 86 %
Česká republika8.67.38.38.98.98.58.08.5
Hl. m. Praha7.76.97.67.78.07.16.37.1
Středočeský8.87.28.38.98.98.47.78.4
Jihočeský8.97.78.99.69.59.18.28.9
Plzeňský8.57.38.58.99.18.77.88.5
Karlovarský7.16.26.87.37.57.16.77.1
Ústecký8.47.08.08.58.37.57.47.7
Liberecký7.96.57.47.78.17.66.97.5
Královéhradecký8.77.48.39.09.18.78.08.6
Pardubický8.57.28.39.09.08.57.78.4
Vysočina8.47.38.39.08.98.77.78.4
Jihomoravský7.77.07.88.78.17.68.38.0
Olomoucký9.98.19.610.110.39.69.89.9
Zlínský8.87.28.38.48.78.18.38.3
Moravskoslezský8.47.18.18.88.88.38.28.4
Pramen: Český statistický úřad

t sušiny/ha
Mehr Info Weniger Info Obsah sušiny
V případě potřeby lze obsah sušiny vložit.
% sušiny
Mehr Info Weniger Info Netto-výnos čerstvé hmoty (sklizňové a skladovací ztráty jsou zohledněny)
Čistý výnos čerstvé hmoty
(Produkce sušiny / obsah sušiny) = čistá produkce sušiny
( 7.13 t sušiny/ha / ( 35.0 / 100)) = 20.371 t siláže / ha
t čerstvé hmoty/ha
20.371
Mehr Info Weniger Info Koncentrace energie

V případě potřeby lze vložit vlastní údaje o koncentraci energie.

Koncentrace energie je závislá na termínu sklizně a tím na četnosti sečí. Kromě toho je při shodném využití (počtu sečí) koncentrace energie ovlivněna botanickým složením porostu.

Koncentrace energie v travní senáži v závislosti na termínu sklizně
Travní senáž ze zavadlé píce MJ ME na kg sušiny MJ NEL na kg sušiny
1. seč
odnožování
metání
kvetení
po odkvětu
10.95
10.57
10.12
9.66
6.65
6.36
6.04
5.71
2. a další seče
odnožování
metání
kvetení
10.29
10.01
9.60
6.20
5.96
5.66
Pramen: Gruber Tabulky ke krmení skotu ve výkrmu

MJ ME/kg sušiny
Mehr Info Weniger Info Produkce energie
Produkce energie
Netto-produkce sušiny x koncentrace energie = produkce energie
7130 kg sušiny/ha x 9.7 MJ ME/kg sušiny = 69161 MJ ME/ha
MJ ME/ha
69161

Kalkulace úplných nákladů, zisku a příspěvku na úhradu

Tržby
Mehr Info Weniger Info Součet tržeb (včetně DPH)
Výnos Čerstvá hmota t/ha 20.371
Prodejní cena (včetně 15.0 % DPH) Kč/t
Tržby z prodaného krmiva (včetně 15.0 % DPH) Kč/ha 0.0
Ostatní tržby Hilfe

Ostatní tržby se při pěstování travní senáže obvykle nevyskytují. Pokud se ve výjimečných případech vyskytnou, mohou být uvedeny zde

(včetně 21.0 % DPH)
Kč/ha
Celkové tržby (včetně DPH) Kč/ha 0.0
Kč/ha
0.0

Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Osiva (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Náklady na osivo se vypočítají následovně:

  Množství osiva * cena osiva / časový interval přísevů
= podíl ročních nákladů na osivo

Kalkulace ročního podílu nákladů na osiva
Množství osiva kg/ha
Cena osiva (včetně 15.0 % DPH) Kč/kg
Přísev ve všech letech 1)
podíl ročních nákladů na osiva (včetně 15.0 % DPH) Kč/ha 0.00
1) bez přísevů -> zadáno 0 roků
Kč/ha
0.00
Mehr Info Weniger Info Hnojiva (podle potřeby živin) (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Upozornění: při hnojení statkovými hnojivy je nutno v případě potřeby upravit pracovní operace v bodech "Variabilní náklady strojů" a "Potřeba pracovních hodin na polní práce".

Metoda výpočtu
Hnojení podle potřeby živin (potřeba závisí na sklizené hmotě). Výpočet nákladů: na čisté živiny.
Skutečně spotřebovaná hnojiva (typ, množství a náklady: za konkrétní podnik).

Potřeba živin k výrobě travní senáže v kg/ha v závislosti na výnosu ( 7.505 t/ha )
(Výnos je produkce sušiny + skladovací ztráty, přibližná potřeba živin z lineárních závislostí)
  Jednotka Dusík
N
Fosfor
P2O5
Draslík
K2O
  Potřeba živin na tunu výnosu hlavní plodiny ( Travní senáž ) 1) kg/t
  Spotřeba živin na hektar kg/ha 178 68 208
+ Ostatní přídavky Hilfe např. nevyhnutelné ztráty N kg/ha --- ---
- dodávka dusíku luskovinami v porostu Hilfe
Dodatečné hnojení N podle stanoviště
Faktory stanoviště kg N/ha
Půdy s obsahem humusu pod 8%*  
Podíl jetelovin <10% (obvyklá situace) 30
Podíl jetelovin 10-20% (dlouhodobý průměr) 50
Podíl jetelovin >20% (dlouhodobý průměr) 80
silně homózní půdy s obsahem 8-15% humusu 50
podmáčené půdy a rašeliniště s obsahem nad 15% humusu** 80
* resp. méně jak 0,5% celkového N v půdě (0-10 cm)
** více jak 0,9% celkového N

Pramen: Základní data k realizaci Nařízení o hnojivech
kg/ha --- ---
= Potřeba živin celkem kg/ha 178 68 208
X Náklady na čisté živiny Hilfe Pramen: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR; Handelsinformationen (Preise) und Stat. Bundesamt (Sortiment) Kč/kg
= Náklady na čisté živiny (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Náklady na N, P2O5 a K2O se počítají z jejich spotřeby vynásobením nákladů na čisté živiny. Kč/ha 5382.72 1778.88 5191.68
= Náklady na čisté živiny celkem (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Náklady na N, P2O5 a K2O ve všech aplikovaných (minerálních a statkových) hnojivech. Kč/ha 12353.28
1) Pramen: LfL-Leitfaden für die Düngung von Acker- und Grünland

Kč/ha
12353.28
Mehr Info Weniger Info Ochrana rostlin (včetně 21.0 % DPH)

Náklady na prostředky pro ochranu rostlin se počítají následovně:

Náklady na prostředky ochrany rostlin / časový interval ošetřování = podíl ročních nákladů na prostředky ochrany rostlin

Kalkulace podílu ročních nákladů na ochranu rostlin
Náklady na ochranu rostlin (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha
Ošetření po všechny roky 1)
podíl ročních nákladů na ochranu rostlin (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha 0.0
1) bez ochrany rostlin -> vložený údaj 0 roků
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady strojů / půjčování strojů / práce ve mzdě bez sklizně (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Podklady k výpočtu: cena nafty Hilfe Předvolené hodnoty nezohledňují případnou "zelenou" naftu; pramen: Český statistický úřad Kč/l, velikost honu 5.0 ha (viz "Základní údaje")

Pracovní operace Vlastní mechan. prostř. včetně traktorů
Strojní družstvo / práce ve mzdě
(včetně DPH)
Náklady celkem Kč/ha
(včetně DPH)
Počet (opakování) operací Náklady na operaci v Kč/ha Počet (opakování) operací Náklady na operaci v Kč/ha
(včetně DPH)
Sazba DPH Hilfe
%

"Náklady v Kč/ha na pracovní operaci je nutno vložit podle základního zadání včetně, resp. bez DPH. Informace o aktuální sazbě DPH v tomto sloupci jsou uvedeny proto, aby při přepnutí základního nastavení včetně/bez DPH byla vypočítána nová hodnota a mohla být vždy uvedena aktuální sazba DPH."

Vláčení travních porostů 246.72 
Válení travních porostů 299.28 
Rozmetání minerálních hnojiv 1) 325.44 
Přísev travních porostů 0.0 
Ošetření rostlin (kontaktní aplikátor herbicidů Rotowiper) 0.0 
Kosení 765.36 
Čechrání 653.04 
Obracení 271.8 
Shrnování 614.16 
 
 
 
Celkem 3175.68 0.0 3175.8

Prameny: Sbírka dat KTBL, KBM, vlastní propočty, Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR

1) Při využívání statkových hnojiv se počet těchto pracovních operací adekvátně sníží (předvolené hodnoty se vztahují ke 100 % minerálnímu hnojení). Náklady na vyvážení statkových hnojiv od vlastních zvířat jsou obvykle zahrnuty do živočišné produkce.

Kč/ha
3175.8
Mehr Info Weniger Info Náklady na sklizeň (včetně DPH)

Se zohledněním 5.0 % skladovacích ztrát (viz "Základní údaje") je nutno celkem sklidit 21 t/ha (netto výnos senáže 20.371 t/ha + 1.07 t/ha skladovací ztráty).

Obecné sazby pro výpočet ("nadpodniková" sklizeň polní řezačkou (300 kW, 8m AB)

Kalkulace nákladů na řezačku (300 kW, 8m AB) v závislosti na seči a velikosti honu 5 ha
Seč Výnos1) Základní cena řezačky
(včetně 15.0 % DPH) s řidičem, bez nafty
Spotřeba
nafty
3)
Náklady na naftu
Cena 39.12 Kč/l Hilfe viz modul "variabilní náklady strojů"
(včetně 0.0 % DPH)
Doba práce řezačky3) Náklady na seč celkem
t/ha Kč/h l/h Kč/h h/ha Kč/ha
1. seč 9.65 2) 47.7 1866.7 0.19 795.2
2. seč 2318.3999999999996 40.5 1584.2 0.19 741.5
3. seč 2318.3999999999996 33.9 1324.8 0.19 692.2
Celkem 21 - - - - 2228.9
1) Standardní rozdělení celkového výnosu na jednotlivé seče: 45% - 33% - 22%
2) Podíl 1. seče na celkové produkci (výnosu) se vypočítá tak, aby celkový součet činil 100 %. Tento podíl nesmí být záporný!
3) Přibližné údaje podle Sbírky dat KTBL (využitelné v rozmezí výnosu cca 15 až 120 tun sušiny na hektar). Odchylky jsou způsobeny výpočtem z lineárních vztahů.

 

V příkladu je uvažováno s výše uvedenými hodnotami pro výměru honu 5 ha (viz "Základní údaje").

individuální podnikové údaje pro výpočet

Seč Náklady na sklizeň (včetně 21.0 % DPH) (řezačka, traktor se sběracím vozem aj.)
[Kč/ha]
1. seč
2. seč
3. seč
celkem 0

Kč/ha
2228.865642
Mehr Info Weniger Info Náklady na dopravu a skladování (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Kalkulace nákladů na dopravu
Předpokládaný výnos: t čerstvé hmoty na hektar ( netto-výnos včetně skladovacích ztrát )
    vlastní mechanizace cizí mechanizace
Průměrná vzdálenost pole - sklad km
Průměrná rychlost prázdných dopravních prostředků km/hod
Průměrná rychlost naložených dopravních prostředků km/hod
Doba nakládání (plnění) min
Doba skládání min
Přepravní kapacita na jednu jízdu t
Doba přepravy hod/ha 1.22 1.07
Doba přepravy (včetně přirážky ve výši % za neoptimální využití dopravních prostředků) hod/ha 1.34 1.18
Variabilní náklady na stroje - traktory Hilfe Uvažovaná cena nafty je 1.63 Kč/litr (viz modul "Variabilní náklady na stroje") Kč/hod -
Variabilní náklady na stroje - přívěsy Kč/t nákladu -
Sazba na traktory (včetně 21.0 % DPH) (včetně řidiče a nafty) Kč/hod -
Sazba na přívěsy (včetně 21.0 % DPH) Kč/hod a tunu nákladu -
Kapacita přívěsů t celkem -
Dopravní náklady (včetně DPH) Kč/ha 876.0 1382.4
Podíl na sklizeném množství % 70.0
Průměrné náklady na dopravu (včetně DPH) Kč/ha 1231.2
Pramen: KTBL a KBM
Kalkulace nákladů na uskladnění
Traktor s válcem/nakladačem (včetně nafty, popř. řidiče), resp. další techniky k ukládání hmoty (včetně 21.0 % DPH) Kč/hod
Doba práce strojů hod/ha
Ostatní náklady na naskladňování (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha
Náklady na skladování (včetně DPH) Kč/ha 1573.2864
Pramen: KTBL a KBM
Kč/ha
2805.6
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady pro pomocné pracovní síly

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Za pomocné pracovní síly jsou považovaní placení cizí pracovníci nepatřící ke stálému personálu.

Kalkulace nákladů na pomocné pracovní síly
Polní práce spojené s pěstováním travní senáž celkem (velikost honu: 5 ha) Hilfe viz "Základní údaje" hod./ha 5.4
Práce pomocné pracovní síly Hilfe Pokud již nejsou ve "variabilních nákladech strojů" zohledněny. hod./ha
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad Kč/hod.
Mzdy pomocné pracovní síly Kč/ha 0.0
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Údržba sila (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Kalkulace nákladů na údržbu skladů siláže (sil)
Předpokládaný výnos: 21 tuny čerstvé hmoty na hektar ( netto-výnos včetně skladovacích ztrát )
Skladovací prostor pro udusanou hmotu t čerstvé hmoty/m3
Variabilní náklady (folie, nátěr aj.) (včetně 21.0 % DPH) Kč/m3
Náklady na údržbu sil (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha 574.6188
Pramen: KTBL
Kč/ha
574.6188
Mehr Info Weniger Info Ostatní variabilní náklady (včetně 21.0 % DPH)
Dalšími položkami variabilních nákladů může být např. pojištění "výpadku" výnosu nebo rozbor půdních vzorků.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem (včetně DPH)

Variabilní náklady se kalkulují následovně:

   Osiva
+ ochrana rostlin
+ hnojiva
+ variabilní náklady strojů / půjčování strojů / práce ve mzdě bez sklizně
+ náklady na sklizeň
+ náklady na dopravu a naskladnění
+ mzdy pro pomocné pracovní síly
+ údržba sila
+ ostatní variabilní náklady

=variabilní náklady celkem

Kč/ha
0

Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na tunu výnosu čerstvé hmoty (včetně DPH)

Variabilní náklady v Kč na tunu čerstvé hmoty se počítají následovně:

Variabilní náklady celkem / výnos čerstvé hmoty = variabilní náklady v Kč na tunu čerstvé hmoty.

Ztráty vznikající při sklizni a skladování jsou zohledněny.

Kč/t čerstvé hmoty
0.0
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na tunu výnosu sušiny (včetně DPH)

Variabilní náklady v Kč na tunu sušiny se počítají následovně:

Variabilní náklady celkem / výnos sušiny = variabilní náklady v Kč na tunu sušiny.

Ztráty vznikající při sklizni a skladování jsou zohledněny.

Kč/t sušiny
0.0
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na jednotku energie (včetně DPH)

Variabilní náklady na jednotku energie se vypočítají následujícím způsobem:

Variabilní náklady na jednotku energie = variabilní náklady celkem / produkce energie

Ztráty vznikající při sklizni a skladování jsou zohledněny.

Kč/10 MJ ME
0.0

Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu

Příspěvek na úhradu je příspěvek jednotlivých výrob (komodit) k úhradě fixních a režijních nákladů podniku, finančních nákladů a pachtovného.

Jedná se o ekonomické měřítko jakosti produktu a ziskovosti podniku.

Kč/ha
0.0

Mehr Info Weniger Info Ostatní výnosy a dotace (prémie)
Zde lze uvést ostatní výnosy a dotace (prémie) vyplácené přímo na konkrétní produkci

Ostatní výnosy Kč/ha
Dotace (prémie) Kč/ha
Celkem Kč/ha 0.0

Kč/ha
0.0

     Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/ha
0.0

Ukazatele úspěšnosti produkce
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu na tunu produkce čerstvé hmoty (včetně DPH)
Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací na ha / výnos čerstvé hmoty na ha
Kč/t čerstvé hmoty
0.0
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu na stálé pracovníky (včetně DPH)

Příspěvek na úhradu na ha / pracovní hodiny stálých pracovníků

Při záporném příspěvku na úhradu nebo v případě zaplacení všech pracovních hodin se tento ukazatel nevykazuje.

Polní práce spojené s pěstováním travní senáž celkem (velikost honu: 5 ha) Hilfe Viz "Základní údaje" hod./ha 5.4
z toho připadá na sezónní pracovníky Hilfe Viz modul "Mzdy sezónních pracovníků" hod./ha 0.0
počet hodin zbývající na stálé pracovníky hod./ha 5.4
Kč/hod.
Mehr Info Weniger Info Nároky na podnikové kalkulační faktory (půda, práce, oběžný kapitál)

Plocha: 1 ha

Polní práce: 5.4 hod.

Oběžný kapitál: Hilfe Předpokládá se, že oběžný kapitál dosahuje objemu poloviny variabilních nákladů. 0

Fixní (stálé) náklady
Základem pro další výpočty je příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací

Mehr Info Weniger Info Dodatečné náklady při kompletním provedení polních prací cizí firmou (včetně DPH)
Dodatečné náklady vznikají v případě, že dosud vykonávané pracovní operace vlastními pracovníky převezme cizí firma (např. "strojní sdružení") a práce provede "ve mzdě". V tomto případě odpadají stálé náklady na vlastní mechanizaci a mzdy, resp. pracovní náklady na ovládání vlastních mechanizačních prostředků.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Odpisy skladů (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Při výnosu 21 t čerstvé hmoty na ha ( netto-výnos včetně skladovacích ztrát ) a uskladnění t čerstvé hmoty v m3 (viz modul "Údržba sila") vychází potřeba skladovacího prostoru na 35.735 m3/ha. Nákladům Kč/m3 pak odpovídá celková potřeba investic Kč/ha.

  Investice
(včetně 21.0 % DPH)
Kč/ha
Financování Odpisy
Roky
Náklady
Kč/ha/rok
vlastní
%
cizí
%
Skladovací prostory 60.0
Celkem 0   0.0
 
Odpisy veškerých investic 0.0
Údržba, pojištění: % investic 0.0
Sazba úroků: % z poloviny cizích investic 0.0
Náklady na sklady celkem 0.0
Sazba úroků: % z poloviny vlastních investic 0.0
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Nájemné/pachtovné za sklady
Náklady na cizí skladovací prostory jsou alternativou nebo náhradou vlastních skladovacích prostor.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Náklady na plochu
  Podíl
%
Náklady
Kč/ha
Podíl nákladů
Kč/ha
Pronajatá půda od cizích (pachtovné) 2880.0
Ostatní náklady na plochu vlastní a pronajaté půdy Hilfe Zvyšování úrodnosti půdy, drenáže, základní daně aj. - 240.0
Podíl nákladů na půdu celkem - - 3120.0
Vlastní půda (sazba pachtovného) 40.0 1920.0
Kč/ha
3120.0
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady na stálé zaměstnance

Vedle čistých polních prací (5.4 hod.) se v zemědělském podniku vyskytují i obecné činnosti (např. řízení, úklid a údržba získávání informací, kontroly aj.).

Výpočet nákladů na mzdy

  Kč/ha
Přímé pracovní náklady (hrubá mzda)
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ)
Celkové mzdové náklady 9800.0

Propočet přes počet hodin a sazbu na hodinu

  Hodiny
hod./ha
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad /mzdová sazba
Kč/hod. Kč/ha
Objem obecného pracovního času - -
z toho placení stálí pracovníci 0.00
 
z toho neplacení pracovníci (mzdová sazba) 3.0 339.12
Kč/ha
0.00
Mehr Info Weniger Info Ostatní fixní náklady a režie (včetně 21.0 % DPH)
Mezi ostatní fixní náklady patří např.: vedení účetnictví, členské příspěvky, osobní auta, telefon, profesní sdružení, ostatní druhy pojištění (kromě pojištění vůči kroupám). Vyjadřují se v přepočtu na hektar.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Náklady na produkci tuny čerstvé hmoty (včetně DPH)

Součet variabilních a fixních nákladů na produkci čerstvé hmoty

Kč/t čerstvé hmoty
336.0
Mehr Info Weniger Info Náklady na produkci tuny sušiny (včetně DPH)

Součet variabilních a fixních nákladů na produkci sušiny

Kč/t sušiny
960.0
Mehr Info Weniger Info Zisk bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
  Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací
- Dodatečné náklady při kompletním provedení polních prací cizí firmou
- Odpisy skladů
- Nájemné/pachtovné za sklady
- Náklady na plochu
- Mzdové náklady na stálé zaměstnance
- Ostatní fixní náklady a režie
= Zisk
Kč/ha
-6828.00

Mehr Info Weniger Info Kalkulační náklady na faktory (včetně DPH)

Kalkulační náklady na faktory jsou položky k náhradě vlastních vkladů do výroby (práce, půdy, kapitálu).

Úroková sazba vlastních investic Hilfe Viz "Sklady" Kč/ha 0.0
Úroková sazba: % oběžného kapitálu ( 0.0 Kč/ha Hilfe Viz "Nároky na faktory" ) Kč/ha 0.0
Sazba pachtovného Hilfe Viz "Náklady na plochu" Kč/ha 1920.0
Mzdová sazba obecných prací pro nezaplacené pracovníky Hilfe Viz "Mzdové náklady na stálé zaměstnance" Kč/ha 339.12
Celkem Kč/ha 2258.4
Kč/ha
2258.4
Mehr Info Weniger Info Ekonomický zisk na hektar bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Ekonomický zisk = zisk - kalkulační náklady na faktory
Kč/ha
-9086.4
     Ekonomický zisk na jednotku energie bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Kč/10 MJ ME
-1.3128

Mehr Info Weniger Info Úplné náklady na hektar (včetně DPH)
Součet všech položek nákladů
Kč/ha
9086.40
     Úplné náklady na jednotku energie (včetně DPH)
Kč/10 MJ ME
1.3128
     Úplné náklady na tunu čerstvé hmoty (včetně DPH)
Kč/t čerstvé hmoty
446.4
     Úplné náklady na tunu sušiny (včetně DPH)
Kč/t sušiny
1274.4

Mehr Info Weniger Info Konkurenceschopnost travní senáže ve vztahu k energii a proteinům (včetně DPH)

Konkurenceschopnost je hodnocena v pěti krocích podle metody Löhra Hilfe Metoda podle Löhra hodnotí krmiva na základě obsahu energie a bílkovin ve srovnání s typicky energetickými a bílkovinnými krmivy. Jako energetické krmivo se často využívá pšenice, jako bílkovinné pak zpravidla sojový šrot.
Při hodnocení konkurenceschopnosti krmiva poskytuje tato metoda pouze první záchytný bod, poněvadž hodnota krmiva je kromě energie a bílkovin ovlivněna i dalšími složkami, jako je např. obsah minerálních látek a vitamínů.

1. Obsah látek určujících jakost krmiv

Energie: MJ ME Hilfe Viz základní údaje        Bílkoviny: hrubý protein (XP)


2. Obsah energie a bílkovin v travní senáži

  jednotka koncentrace energie
MJ ME /kg SUŠ, resp. ČH
hrubý protein (XP)
g/kg SUŠ, resp. ČH
travní senáž sušina (SUŠ) 9.7
čerstvá hmota (ČH)
( 35.0 % SUŠ)
3.4 57


3. Srovnání krmiv

Energetická krmiva       Bílkovinná krmiva

  jedn. koncentrace energie
MJ ME /kg SUŠ, resp. ČH
hrubý protein (XP)
g/kg SUŠ, resp. ČH
cena (včetně DPH)
Kč/t SUŠ, resp. ČH
Pšenice SUŠ 3492.00
ČH ( % SUŠ) 11.8 121
Sojový extrahovaný šrot 44% XP SUŠ 9316.80
ČH ( % SUŠ) 12.1 440


4. Výpočet množství srovnávaných krmiv Hilfe Srovnávaná krmiva obsahují stejné množství energie a bílkovin jako 1 t travní senáže .

  jedn. Pšenice
t
Sojový extrahovaný šrot 44% XP
t
srovnávaná krmiva celkem
t
1 t travní senáže odpovídá SUŠ 0.054 0.017 0.071
ČH 0.022 0.0070 0.029


5. Z množství srovnávaného krmiva se vypočítá následná konkurenceschopnost (směnná hodnota)

Náklady na srovnávaná krmiva
= "směnná hodnota" travní senáže
Náklady travní senáže
Variabilní náklady Variabilní náklady + náklady na půdu Hilfe Variabilní náklady + pachtovné + ostatní náklady na vlastní a pronajatou půdu + "pachtovné" za vlastní půdu Úplné náklady
3470.40 Kč/t SUŠ Hilfe Výpočet: Množství Pšenice pšenice v t SUŠ x cena Pšenice v Kč/t SUŠ + množství Sojový extrahovaný šrot 44% XP v t SUŠ x cena Sojový extrahovaný šrot 44% XP v Kč/t SUŠ 0.00 Kč/t SUŠ 708.00 Kč/t SUŠ 1274.40 Kč/t SUŠ
1250.40 Kč/t ČH Hilfe Výpočet: Množství Pšenice v t SUŠ x cena Pšenice v Kč/t SUŠ + množství Sojový extrahovaný šrot 44% XP v t SUŠ x cena Sojový extrahovaný šrot 44% XP v Kč/t SUŠ 0.00 Kč/t ČH 247.20 Kč/t ČH 446.40 Kč/t ČH

Pokud je "směnná hodnota" vyšší jako aktuální náklady na travní senáž, je výroba (produkce) energie a bílkovin srovnávanými krmivy dražší než produkce stejných živin travní senáží.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz