Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

FarmProfit přehled kalkulací

FarmProfit - Seno

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
 • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
 • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Data za ČR pochází z veřejně dostupných údajů statistických institucí (ČSÚ, SZIF, MZe, ČMSCH). Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
 • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje".
 • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
Návod k části Seno je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

Mehr Info Weniger Info Základní údaje ke zvolené kalkulaci

Veškeré údaje se vztahují na období jednoho roku.

Hodnocené období Hilfe

Interval hodnocení se volí podle účelu kalkulace. Např. hodnocení za aktuální rok sklizně je vhodné pro včasné posouzení ekonomických ukazatelů probíhající výroby. Delší intervaly jsou naproti tomu výhodnější k hodnocení víceletých průměrů.

Potřeba hodin polních prací na hektar: Hilfe

Potřeba pracovního času vychází ze vzdálenosti na pole 5 km a z předvolené mechanizace (viz "Variabilní náklady na stroje", pramen: "Data KTBL). Zohledněte, prosím, skutečnost, že se změnou pracovních operací (především při změně k nadpodnikové kooperaci) se spotřeba pracovních hodin nemění automaticky, a proto musí být odpovídajícím způsobem korigována individuálně.

Název kalkulace Hilfe

Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.

Obsah energie má být hodnocen v MJ ME MJ NEL Počet využití (sečí)
Velikost honu Hilfe

Volba výměry honu ovlivňuje potřebu pracovního času a náklady na stroje.

Kalkulované skladovací ztráty: %
Položky výnosů (tržeb)/nákladů jako
s DPH (pro osoby, které nejsou plátci DPH)
bez DPH (pro osoby, které jsou plátci DPH)

Změna MJ ME na MJ NEL a opačně, ovlivňuje následující položky:

 • Koncentraci energie
 • Produkci energie
 • Variabilní náklady na jednotku energie

Změna počtu využití (sečí) ovlivní následující položky:

 • Výnos sušiny (vrátí se na předvolené standardní hodnoty)
 • Výnos
 • Produkce energie
 • Náklady na osivo (počet roků se vrátí na předvolené standardní hodnoty)
 • Ochrana rostlin (počet roků se vrátí na předvolené standardní hodnoty)
 • Potřeba živin travního porostu (vrátí se na předvolené standardní hodnoty)
 • Variabilní náklady vlastní mechanizace (pro rozmetání hnojiv, čechrání, obracení a shrnování se vrátí na předvolené standardní hodnoty)
 • Náklady na sklizeň
 • Náklady na dopravu a uskladnění
 • Údržba sila
 • Variabilní náklady celkem
 • Variabilní náklady na tunu čistého (netto) výnosu
 • Variabilní náklady na jednotku energie

Změna velikosti honu má vliv na následující položky:

 • Variabilní náklady vlastní mechanizace
 • Náklady na sklizeň

Změna skladovacích ztrát vrací na předvolené standardní hodnoty následující položky:

 • Čistý výnos (netto) sušiny
 • Potřebu živin travního porostu

Změna mezi hodnotami brutto a netto má zásadní vliv na všechny položky výnosů (tržeb) a nákladů.

Bez zřetele na dobu hodnocení je počítáno s aktuálními sazbami DPH.

Výnosy
Mehr Info Weniger Info Netto-výnos sušiny (zohledněny sklizňové a skladovací ztráty)

Normativní hodnoty pro výnosy sena jsou uvedeny v následující tabulce, která v upravené formě uvádí návody ke hnojení orné půdy a travních porostů převzaté od Ústavu agrární ekologie, ekologického hospodaření a ochranu půdy LfL.

U výnosů jsou zohledněny údaje z polních pokusů a v předvolených údajích pro čistý (netto) výnos sušiny jsou zohledněny (odečteny) 2.0 % skladovacích ztrát.

Netto-výnosy při převažujícím způsobu využití sena (přirozené sušení)
(Skladovací ztráty nejsou zohledněny)
Využití (počet sečí) Typ loukyvýnos sušiny [t/ha]
Stanoviště
s max. třemi
sečemi
1Podmáčené ("stelivové") louky3.8
stanoviště s velmi nízkými výnosy*2.9
bez označení typu louky 3.8
2stanoviště s velmi nízkými výnosy* 4.8
bez označení typu louky5.2
3louky s vysokými travami obecně 7.1
typické louky s ovsíkem vyvýšeným7.1
ovsík vyvýšený ve střídavě vlhkých lužních oblastech6.7
horské louky s trojštětem žlutavým6.7
botanické složení
porostu schopné
intenzifikace
3louky s převahou psárky luční 7.6
předalpské bylinné louky a kosené pastviny6.7
porosty s vysokým podílem jílku vytrvalého a lipnice luční**8.1
bez označení typu louky7.1
4louky s převahou psárky luční 8.1
předalpské bylinné louky a kosené pastviny7.6
porosty s vysokým podílem jílku vytrvalého a lipnice luční9.5
bez označení typu louky8.6
5louky s převahou psárky luční 9.5
předalpské bylinné louky a kosené pastviny8.6
porosty s vysokým podílem jílku vytrvalého a lipnice luční10.5
bez označení typu louky10.5
5-6porosty s vysokým podílem jílku vytrvalého a lipnice luční*** 11.4
* Suché louky, mělká stanoviště, žádné nebo jen neparné hnojení - např. suché louky s převahou ovsíku vyvýšeného
** při třech sečích přeměna na bylinné porosty, louky s převahou jílku se kosí 4 - 6krát.
*** často bohaté na hybridní jílek

Pramen: LfL-Leitfaden für die Düngung von Acker- und GrünlandUváděné výnosy vycházejí z evidence Českého statistického úřadu

Seno (t/ha)
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ø za celé
období
t sena/ha
Česká republika7.410.08.59.710.410.49.9 10.2
Hl. m. Praha7.18.98.08.89.09.38.3 8.9
Středočeský7.510.28.49.710.310.49.8 10.2
Jihočeský7.410.48.910.311.211.010.6 10.9
Plzeňský7.29.98.59.910.410.610.1 10.4
Karlovarský6.98.27.27.98.58.78.3 8.5
Ústecký7.49.88.19.39.99.68.7 9.4
Liberecký7.39.27.58.69.09.48.8 9.1
Královéhradecký7.510.18.69.610.510.610.1 10.4
Pardubický7.59.98.49.710.510.59.9 10.3
Vysočina7.39.88.59.610.510.310.1 10.3
Jihomoravský7.48.98.19.110.19.48.8 9.4
Olomoucký7.911.59.411.211.812.011.2 11.7
Zlínský7.610.28.49.69.810.19.4 9.8
Moravskoslezský7.49.88.39.410.210.29.6 10.0
t sušiny/ha - při obsahu sušiny 86 %
Česká republika6.48.67.38.38.98.98.58.8
Hl. m. Praha6.17.76.97.67.78.07.17.6
Středočeský6.58.87.28.38.98.98.48.7
Jihočeský6.48.97.78.99.69.59.19.4
Plzeňský6.28.57.38.58.99.18.78.9
Karlovarský5.97.16.26.87.37.57.17.3
Ústecký6.48.47.08.08.58.37.58.1
Liberecký6.37.96.57.47.78.17.67.8
Královéhradecký6.58.77.48.39.09.18.78.9
Pardubický6.58.57.28.39.09.08.58.9
Vysočina6.38.47.38.39.08.98.78.9
Jihomoravský6.47.77.07.88.78.17.68.1
Olomoucký6.89.98.19.610.110.39.610.0
Zlínský6.58.87.28.38.48.78.18.4
Moravskoslezský6.48.47.18.18.88.88.38.6
Pramen: Český statistický úřad

t sušiny/ha
Mehr Info Weniger Info Obsah sušiny
V případě potřeby lze obsah sušiny vložit.
% sušiny
Mehr Info Weniger Info Netto-výnos čerstvé hmoty (sklizňové a skladovací ztráty jsou zohledněny)
Čistý výnos čerstvé hmoty
(Produkce sušiny / obsah sušiny) = čistá produkce sušiny
( 6.959999999999999 t sušiny/ha / ( 86.0 / 100)) = 8.093 t Seno / ha
t čerstvé hmoty/ha
8.093
Mehr Info Weniger Info Koncentrace energie

V případě potřeby lze vložit vlastní údaje o koncentraci energie.

Koncentrace energie je závislá na termínu sklizně a tím na četnosti sečí. Kromě toho je při shodném využití (počtu sečí) koncentrace energie ovlivněna botanickým složením porostu.

Koncentrace energie v seně v závislosti na termínu sklizně
seno z luk, 86 % sušiny MJ ME na kg sušiny MJ NEL na kg sušiny
1. seč
odnožování
metání
kvetení
po odkvětu
10,16
9,59
9,05
8,43
6,08
5,65
5,27
4,84
2. a další seče
odnožování
metání
kvetení
9,94
9,53
9,10
5,92
5,61
5,31
Pramen: Gruber Tabulky ke krmení skotu ve výkrmu

MJ ME/kg sušiny
Mehr Info Weniger Info Produkce energie
Produkce energie
Netto-produkce sušiny x koncentrace energie = produkce energie
6960 kg sušiny/ha x 9.0 MJ ME/kg sušiny = 62640 MJ ME/ha
MJ ME/ha
62640

Kalkulace úplných nákladů, zisku a příspěvku na úhradu

Tržby
Mehr Info Weniger Info Součet tržeb (včetně DPH)
Výnos Čerstvá hmota t/ha 8.093
Prodejní cena (včetně 15.0 % DPH) Kč/t
Tržby z prodaného krmiva (včetně 15.0 % DPH) Kč/ha 0.0
Ostatní tržby Hilfe

Ostatní tržby se při pěstování sena obvykle nevyskytují. Pokud se ve výjimečných případech vyskytnou, mohou být uvedeny zde

(včetně 21.0 % DPH)
Kč/ha
Celkové tržby (včetně DPH) Kč/ha 0.0
Kč/ha
0.0

Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Osiva (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Náklady na osivo se vypočítají následovně:

  Množství osiva * cena osiva / časový interval přísevů
= podíl ročních nákladů na osivo

Kalkulace ročního podílu nákladů na osiva
Množství osiva kg/ha
Cena osiva (včetně 15.0 % DPH) Kč/kg
Přísev ve všech letech 1)
podíl ročních nákladů na osiva (včetně 15.0 % DPH) Kč/ha 0.00
1) bez přísevů -> zadáno 0 roků
Kč/ha
0.00
Mehr Info Weniger Info Hnojiva (podle potřeby živin) (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Upozornění: při hnojení statkovými hnojivy je nutno v případě potřeby upravit pracovní operace v bodech "Variabilní náklady strojů" a "Potřeba pracovních hodin na polní práce".

Metoda výpočtu
Hnojení podle potřeby živin (potřeba závisí na sklizené hmotě). Výpočet nákladů: na čisté živiny.
Skutečně spotřebovaná hnojiva (typ, množství a náklady: za konkrétní podnik).

Potřeba živin k výrobě sena v kg/ha v závislosti na výnosu ( 7.102 t/ha )
(Výnos je produkce sušiny + skladovací ztráty, přibližná potřeba živin z lineárních závislostí)
  Jednotka Dusík
N
Fosfor
P2O5
Draslík
K2O
  Potřeba živin na tunu výnosu hlavní plodiny ( Seno ) 1) kg/t
  Spotřeba živin na hektar kg/ha 168 65 197
+ Ostatní přídavky Hilfe např. nevyhnutelné ztráty N kg/ha --- ---
- dodávka dusíku luskovinami v porostu Hilfe
Dodatečné hnojení N podle stanoviště
Faktory stanoviště kg N/ha
Půdy s obsahem humusu pod 8%*  
Podíl jetelovin <10% (obvyklá situace) 30
Podíl jetelovin 10-20% (dlouhodobý průměr) 50
Podíl jetelovin >20% (dlouhodobý průměr) 80
silně homózní půdy s obsahem 8-15% humusu 50
podmáčené půdy a rašeliniště s obsahem nad 15% humusu** 80
* resp. méně jak 0,5% celkového N v půdě (0-10 cm)
** více jak 0,9% celkového N

Pramen: Základní data k realizaci Nařízení o hnojivech
kg/ha --- ---
= Potřeba živin celkem kg/ha 168 65 197
X Náklady na čisté živiny Hilfe Pramen: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR; Handelsinformationen (Preise) und Stat. Bundesamt (Sortiment) Kč/kg
= Náklady na čisté živiny (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Náklady na N, P2O5 a K2O se počítají z jejich spotřeby vynásobením nákladů na čisté živiny. Kč/ha 5080.32 1700.4 4917.12
= Náklady na čisté živiny celkem (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Náklady na N, P2O5 a K2O ve všech aplikovaných (minerálních a statkových) hnojivech. Kč/ha 11697.84
1) Pramen: LfL-Leitfaden für die Düngung von Acker- und Grünland

Kč/ha
11697.84
Mehr Info Weniger Info Ochrana rostlin (včetně 21.0 % DPH)

Náklady na prostředky pro ochranu rostlin se počítají následovně:

Náklady na prostředky ochrany rostlin / časový interval ošetřování = podíl ročních nákladů na prostředky ochrany rostlin

Kalkulace podílu ročních nákladů na ochranu rostlin
Náklady na ochranu rostlin (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha
Ošetření po všechny roky 1)
podíl ročních nákladů na ochranu rostlin (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha 0.0
1) bez ochrany rostlin -> vložený údaj 0 roků
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady strojů / půjčování strojů / práce ve mzdě bez sklizně (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Podklady k výpočtu: cena nafty Hilfe Předvolené hodnoty nezohledňují případnou "zelenou" naftu; pramen: Český statistický úřad Kč/l, velikost honu 5.0 ha (viz "Základní údaje")

Pracovní operace Vlastní mechan. prostř. včetně traktorů
Strojní družstvo / práce ve mzdě
(včetně DPH)
Náklady celkem Kč/ha
(včetně DPH)
Počet (opakování) operací Náklady na operaci v Kč/ha Počet (opakování) operací Náklady na operaci v Kč/ha
(včetně DPH)
Sazba DPH Hilfe
%

"Náklady v Kč/ha na pracovní operaci je nutno vložit podle základního zadání včetně, resp. bez DPH. Informace o aktuální sazbě DPH v tomto sloupci jsou uvedeny proto, aby při přepnutí základního nastavení včetně/bez DPH byla vypočítána nová hodnota a mohla být vždy uvedena aktuální sazba DPH."

Vláčení travních porostů 241.92 
Válení travních porostů 290.88 
Rozmetání minerálních hnojiv 1) 317.52 
Přísev travních porostů 0.0 
Ošetření rostlin (kontaktní aplikátor herbicidů Rotowiper) 0.0 
Kosení 750.24 
Čechrání 640.8 
Obracení 1600.56 
Shrnování 1208.16 
 
 
 
Celkem 5050.08 0.0 5050.08

Prameny: Sbírka dat KTBL, KBM, vlastní propočty, Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR

1) Při využívání statkových hnojiv se počet těchto pracovních operací adekvátně sníží (předvolené hodnoty se vztahují ke 100 % minerálnímu hnojení). Náklady na vyvážení statkových hnojiv od vlastních zvířat jsou obvykle zahrnuty do živočišné produkce.

Kč/ha
5050.08
Mehr Info Weniger Info Náklady na sklizeň, dopravu, uskladnění (Balíky sena) (včetně DPH)

Se zohledněním 2.0 % skladovacích ztrát (viz "Základní údaje") je nutno celkem sklidit 8.26 t/ha (netto výnos sena 8.093 t/ha + 0.17 t/ha skladovací ztráty).

Rozdělení celkové produkce (výnosů) na jednotlivé seče
Seč Výnos1) v t/ha
1. seč 3.72 2)
2. seč
3. seč
Celkem 8
1) Standardní rozdělení celkové produkce na jednotlivé seče: 45% - 33% - 22%
2) Podíl 1. seče na celkové produkci (výnosu) se vypočítá tak, aby celkový součet činil 100 %. Tento podíl nesmí být záporný!

sběrací vůz a výfuk - vlastní mechanizace

Potřeba skladovacího prostoru pro volně ložené seno: m3/t

Kalkulace nákladů v závislosti na výměře honu
Seč Výnos
t/ha
Náklady1)
Kč/ha
1. seč 3.72 439.2
2. seč 2.73 357.6
3. seč 1.82 280.8
Celkem 8 1077.6
1) orientační údaje podle sbírky dat KTBL (rozpětí u výnosů cca 0,5 až 5 t/ha)
Uvažované údaje: vzdálenost honu 2 km, výfuk na seno 5t/h, traktor a sběrací vůz: 45 kW a 20m3 (2 ha), 54 kW a 25m3 (5 ha). Je počítáno s cenou nafty uvedenou ve variabilních nákladech na práci strojů 36.96 Kč/l.

V příkladu je uvažováno s výše uvedenými hodnotami při velikosti honu 5 ha (viz "Základní údaje").

balíky sena

Směrné údaje pro zvolený postup
Hmotnost balíků kg
Potřebný prostor ke skladování balíků Hilfe Při kalkulaci úplných nákadů ke zjištění potřeby skladovacího prostoru. m3/t
Náklady na lisování balíků 1) (včetně 21.0 % DPH) Kč/balík
Náklady na dopravu a uskladnění 1) (včetně 21.0 % DPH) Kč/balík
1) Pramen: KBM, vlastní propočty, vzdálenost honu 5 km

Kalkulace nákladů pro zvolený postup
Seč Výnos
t/ha
Počet balíků1) Náklady Kč/ha (včetně DPH)
1. seč 3.72 13 3880.8
2. seč 2.73 9 2688.0
3. seč 1.82 6 1790.4
celkem 8.26 28 8359.2
1) zaokrouhleno

podnikové náklady na sklizeň, dopravu a naskladnění (včetně 21.0 % DPH) : Kč/ha

Kč/ha
8359.2
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady pro pomocné pracovní síly

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Za pomocné pracovní síly jsou považovaní placení cizí pracovníci nepatřící ke stálému personálu.

Kalkulace nákladů na pomocné pracovní síly
Polní práce spojené s pěstováním seno celkem (velikost honu: 5 ha) Hilfe viz "Základní údaje" hod./ha 8.0
Práce pomocné pracovní síly Hilfe Pokud již nejsou ve "variabilních nákladech strojů" zohledněny. hod./ha
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad Kč/hod.
Mzdy pomocné pracovní síly Kč/ha 0.0
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Ostatní variabilní náklady (včetně 21.0 % DPH)
Dalšími položkami variabilních nákladů může být např. pojištění "výpadku" výnosu nebo rozbor půdních vzorků.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem (včetně DPH)

Variabilní náklady celkem se vypočítají následovně::

   Osiva
+ prostředky ochrany rostlin
+ hnojiva
+ Variabilní náklady strojů / strojní družstvo (půjčování strojů) / práce ve mzdě bez sklizně
+ náklady na sklizeň, dopravu a uskladnění
+ mzdy pro pomocné pracovní síly
+ ostatní variabilní náklady

=variabilní náklady celkem

Kč/ha
96762

Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na tunu výnosu čerstvé hmoty (včetně DPH)

Variabilní náklady v Kč na tunu čerstvé hmoty se počítají následovně:

Variabilní náklady celkem / výnos čerstvé hmoty = variabilní náklady v Kč na tunu čerstvé hmoty.

Ztráty vznikající při sklizni a skladování jsou zohledněny.

Kč/t čerstvé hmoty
11956.8001
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na tunu výnosu sušiny (včetně DPH)

Variabilní náklady v Kč na tunu sušiny se počítají následovně:

Variabilní náklady celkem / výnos sušiny = variabilní náklady v Kč na tunu sušiny.

Ztráty vznikající při sklizni a skladování jsou zohledněny.

Kč/t sušiny
13903.199999999999
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na jednotku energie (včetně DPH)

Variabilní náklady na jednotku energie se vypočítají následujícím způsobem:

Variabilní náklady na jednotku energie = variabilní náklady celkem / produkce energie

Ztráty vznikající při sklizni a skladování jsou zohledněny.

Kč/10 MJ ME
15.4464

Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu

Příspěvek na úhradu je příspěvek jednotlivých výrob (komodit) k úhradě fixních a režijních nákladů podniku, finančních nákladů a pachtovného.

Jedná se o ekonomické měřítko jakosti produktu a ziskovosti podniku.

Kč/ha
-96763.2

Mehr Info Weniger Info Ostatní výnosy a dotace (prémie)
Zde lze uvést ostatní výnosy a dotace (prémie) vyplácené přímo na konkrétní produkci

Ostatní výnosy Kč/ha
Dotace (prémie) Kč/ha
Celkem Kč/ha 0.0

Kč/ha
0.0

     Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/ha
-96763.2

Ukazatele úspěšnosti produkce
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu na tunu produkce čerstvé hmoty (včetně DPH)
Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací na ha / výnos čerstvé hmoty na ha
Kč/t čerstvé hmoty
-11956.8001
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu na stálé pracovníky (včetně DPH)

Příspěvek na úhradu na ha / pracovní hodiny stálých pracovníků

Při záporném příspěvku na úhradu nebo v případě zaplacení všech pracovních hodin se tento ukazatel nevykazuje.

Polní práce spojené s pěstováním seno celkem (velikost honu: 5 ha) Hilfe Viz "Základní údaje" hod./ha 8.0
z toho připadá na sezónní pracovníky Hilfe Viz modul "Mzdy sezónních pracovníků" hod./ha 0.0
počet hodin zbývající na stálé pracovníky hod./ha 8.0
Kč/hod.
---
Mehr Info Weniger Info Nároky na podnikové kalkulační faktory (půda, práce, oběžný kapitál)

Plocha: 1 ha

Polní práce: 8.0 hod.

Oběžný kapitál: Hilfe Předpokládá se, že oběžný kapitál dosahuje objemu poloviny variabilních nákladů. 48384

Fixní (stálé) náklady
Základem pro další výpočty je příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací

Mehr Info Weniger Info Dodatečné náklady při kompletním provedení polních prací cizí firmou (včetně DPH)
Dodatečné náklady vznikají v případě, že dosud vykonávané pracovní operace vlastními pracovníky převezme cizí firma (např. "strojní sdružení") a práce provede "ve mzdě". V tomto případě odpadají stálé náklady na vlastní mechanizaci a mzdy, resp. pracovní náklady na ovládání vlastních mechanizačních prostředků.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Odpisy skladů (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Při výnosu 8 tuny čerstvé hmoty a potřebě skladovacího prostoru 76.0 kg čerstvé hmoty na m3 balíkovaného sena Hilfe Potřeba skladovacího prostoru je stanovena v modulu "Náklady na sklizeň, dopravu, uskladnění". odpovídá celková potřeba skladovací plochy 62.8 m3/ha. Nákladům Kč/m3 pak odpovídá celková potřeba investic Kč/ha.

  Investice
(včetně 21.0 % DPH)
Kč/ha
Financování Odpisy
Roky
Náklady
Kč/ha/rok
vlastní
%
cizí
%
Sklasdovací prostory 60.0
Celkem 0   0.0
 
Odpisy veškerých investic 0.0
Údržba, pojištění: % investic 0.0
Sazba úroků: % z poloviny cizích investic 0.0
Náklady na sklady celkem 0.0
Sazba úroků: % z poloviny vlastních investic 0.0
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Nájemné/pachtovné za sklady
Náklady na cizí skladovací prostory jsou alternativou nebo náhradou vlastních skladovacích prostor.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Náklady na plochu
  Podíl
%
Náklady
Kč/ha
Podíl nákladů
Kč/ha
Pronajatá půda od cizích (pachtovné) 2880.0
Ostatní náklady na plochu vlastní a pronajaté půdy Hilfe Zvyšování úrodnosti půdy, drenáže, základní daně aj. - 240.0
Podíl nákladů na půdu celkem - - 3120.0
Vlastní půda (sazba pachtovného) 40.0 1920.0
Kč/ha
3120.0
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady na stálé zaměstnance

Vedle čistých polních prací (8.0 hod.) se v zemědělském podniku vyskytují i obecné činnosti (např. řízení, úklid a údržba získávání informací, kontroly aj.).

Výpočet nákladů na mzdy

  Kč/ha
Přímé pracovní náklady (hrubá mzda)
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ)
Celkové mzdové náklady 9800.0

Propočet přes počet hodin a sazbu na hodinu

  Hodiny
hod./ha
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad /mzdová sazba
Kč/hod. Kč/ha
Objem obecného pracovního času - -
z toho placení stálí pracovníci 0.00
 
z toho neplacení pracovníci (mzdová sazba) 3.0 339.12
Kč/ha
0.00
Mehr Info Weniger Info Ostatní fixní náklady a režie (včetně 21.0 % DPH)
Mezi ostatní fixní náklady patří např. vedení účetnictví, příspěvky sdružením, osobní auta, telefon, profesní svazy, ostatní druhy podnikového pojištění. Vždy se vyjadřují v přepočtu na hektar.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Náklady na produkci tuny čerstvé hmoty (včetně DPH)

Součet variabilních a fixních nákladů na produkci čerstvé hmoty

Kč/t čerstvé hmoty
12808.8001
Mehr Info Weniger Info Náklady na produkci tuny sušiny (včetně DPH)

Součet variabilních a fixních nákladů na produkci sušiny

Kč/t sušiny
14894.4001
Mehr Info Weniger Info Zisk bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
  Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací
- Dodatečné náklady při kompletním provedení polních prací cizí firmou
- Odpisy skladů
- Nájemné/pachtovné za sklady
- Náklady na plochu
- Mzdové náklady na stálé zaměstnance
- Ostatní fixní náklady a režie
= Zisk
Kč/ha
-103668.00

Mehr Info Weniger Info Kalkulační náklady na faktory (včetně DPH)

Kalkulační náklady na faktory jsou položky k náhradě vlastních vkladů do výroby (práce, půdy, kapitálu).

Úroková sazba vlastních investic Hilfe Viz "Sklady" Kč/ha 0.0
Úroková sazba: % oběžného kapitálu ( 48384.0 Kč/ha Hilfe Viz "Nároky na faktory" ) Kč/ha 967.68
Sazba pachtovného Hilfe Viz "Náklady na plochu" Kč/ha 1920.0
Mzdová sazba obecných prací pro nezaplacené pracovníky Hilfe Viz "Mzdové náklady na stálé zaměstnance" Kč/ha 339.12
Celkem Kč/ha 3225.6
Kč/ha
3225.6
Mehr Info Weniger Info Ekonomický zisk na hektar bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Ekonomický zisk = zisk - kalkulační náklady na faktory
Kč/ha
-106893.6
     Ekonomický zisk na jednotku energie bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Kč/10 MJ ME
-17.064

Mehr Info Weniger Info Úplné náklady na hektar (včetně DPH)
Součet všech položek nákladů
Kč/ha
106892.40
     Úplné náklady na jednotku energie (včetně DPH)
Kč/10 MJ ME
17.064
     Úplné náklady na tunu čerstvé hmoty (včetně DPH)
Kč/t čerstvé hmoty
13207.2
     Úplné náklady na tunu sušiny (včetně DPH)
Kč/t sušiny
15357.6
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz