Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

FarmProfit přehled kalkulací

FarmProfit - Chov dojnic

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
 • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
 • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Data za ČR pochází z veřejně dostupných údajů statistických institucí (ČSÚ, SZIF, MZe, ČMSCH). Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
 • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje".
 • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
Návod k části Chov dojených krav je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

Mehr Info Weniger Info Základní údaje ke zvolené kalkulaci
Název kalkulace: Hilfe Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.
Nastavení kalkulačního výpočtu
s DPH (pro osoby, které nejsou plátci DPH)
bez DPH (pro osoby, které jsou plátci DPH)
Sledované období: Hilfe

Podklady pro kalkulaci budou ovlivněny jejím cílem. Např. data z posledního krátkého období budou využita k posouzení probíhající aktuální produkce, pro plánování na úrovni podniku budou vhodnější údaje získané za delší časové období.

Změna mezi brutto a netto hodnotami ovlivňuje zásadně všechny příjmové a nákladové položky.

Bez ohledu na sledované období se použije aktuální sazba DPH.

Mehr Info Weniger Info Charakteristika výrobního procesu
Plemeno: Spotřeba pracovního času na krávu a rok: Hilfe

Spotřeba pracovního času na krávu je závislá na způsobu chovu, velikosti zásob a stupni mechanizace. Zahrnuje vedle vlastní péče o zvířata (mimo jiné krmení, dojení) také řízení stáda. Vyvážení statkových hnojiv není zahrnuto ve výchozím nastavení do spotřeby pracovního času, protože se jedná o nadpodnikovou službu. Stejně tak není zahrnuta výroba krmiv.

Norma pro potřebu pracovní doby na krávu (včetně odchovu telat, bez odchovu jalovic): 30-60 hodin/krávu ve volné stáji, 50-100 hodin/krávu ve vazné stáji.

Obměna stáda (vyřazená zvířata): Hilfe

Obměna stáda 30% odpovídá délce života dojnice 3,3 let

Pramen: Ročenka chovu skotu v České republice, monitoring VÚŽV

% Ztráty telat: Hilfe Mrtvě narozená telata včetně ztrát telat do odstavu, resp. do prodeje. Pramen: monitoring VÚŽV %
Mezidobí: Hilfe Pramen: ČMSCH, a. s. dní Telata na krávu a rok: Hilfe Odhad počtu odchovaných telat na krávu a rok z délky mezidobí a ztrát telat.

Tržby
Mehr Info Weniger Info Prodané mléko

Mléko, které je prodáváno do mlékárny nebo je zpeněženo přímo na trhu. V průměru je zpeněženo 85 - 95% vyrobeného produkovaného mléka.

Roční dojivost Hilfe
Výsledky kontroly užitkovosti v ČR dle plemen
  litr/kráva/rok
Český strakatý skot 8165
Holštýnský skot 10743
Montbeliarde 8356
Jersey 9741
Ayshire 7747
ostatní plemena 8313
Pramen: ČMSCH, a. s.
litr/kráva/rok
Mléko zkrmované telatům Hilfe Uvedené v modulu "Odchov telat". litr/kráva/rok
Ostatní neprodané mléko Hilfe Inhibitory v mléce atd. litr/kráva/rok
Prodané mléko litr/kráva/rok 8117
litr/kráva/rok
8117
Mehr Info Weniger Info Cena mléka (včetně 15.0 % DPH)
Průměrné nákupní ceny mléka v ČR
Kč/litr mléka při skutečném obsahu složek (včetně 15.0 % DPH)
Období Cena
prosinec 2023 12.26
listopad 2023 11.88
říjen 2023 11.48
září 2023 11.27
srpen 2023 11.21
červenec 2023 11.41
červen 2023 11.83
květen 2023 12.52
duben 2023 13.24
březen 2023 14.00
únor 2023 14.65
leden 2023 15.09
Ø 4 týdny 12.26
Ø 12 měsíců 12.57
Ø 60 měsíců 11.20
Pramen: Mlék (MZe) 6-12


Pokud je větší množství mléka využito v rámci podniku, prodáno ze dvora nebo spotřebováno na farmě, je nutné provést korektury.
Kč/litr
Mehr Info Weniger Info Tržby za mléko (včetně 15.0 % DPH)
Tržby z prodeje mléka
Prodané mléko litr/kráva/rok 8117.0
Cena mléka (včetně 15.0 % DPH) Kč/litr 12.5695
Tržby za mléko (včetně 15.0 % DPH) Kč/kráva/rok 102026.64
Kč/kráva/rok
102026.64
Mehr Info Weniger Info Tržby za prodaná telata (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Tržby z prodeje telat k dalšímu chovu na krávu a rok
    Býčci Jalovičky
Cena telat Hilfe Pramen: Landesverband bayerischer Rinderzüchter e.V. Kč/kg živ hm.
Hmotnost telete Hilfe Pramen: Landesverband bayerischer Rinderzüchter e.V. kg/tele
Tržní poplatky Kč/tele
DPH (15.0 %) Kč/tele 840.0 556.8
Tržby za prodané tele Kč/tele 6444.0 4267.2
Prodaná telata telat/krávu/rok 0.85
Poměr pohlaví % 50.0
Tržby za prodaná telata Kč/krávu/rok 4552.8

Výnosy (tržby) zpravidla výrazně zvyšuje prodej telat k dalšímu chovu. Tento způsob prodeje se týká pouze telat od krav s vysokou užitkovostí. Pokud jsou telata prodávána k chovu, značně to zvýší tržby. Produkce telat na chov je však záležitost pouze krav s vysokým potenciálem užitkových vlastností.

Kč/kráva/rok
4552.8
Mehr Info Weniger Info Tržby za vyřazené krávy (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Tržby z prodeje vyřazených krav
Cena za jatečné krávy Hilfe Pramen: SZIF.CZ - tržní informační systém Kč/kg jat. hm.
Hmotnost jatečných krav Hilfe Pramen: SZIF.CZ - tržní informační systém kg jat. hm./krávu
Náklady na zpeněžení (odpočet) Kč/krávu
DPH (15.0 %) Kč/krávu 3600.0
Tržby za jatečnou krávu Kč/krávu 27607.2
Obměna stáda (vyřazování krav) % 35.2
Tržby za vyřazené krávy Kč/krávu/rok 9717.6

Tržby za vyřazené krávy se při konstantní velikosti stáda vypočítají z průměrného podílu vyřazených krav. Podíl vyřazených krav získáte podle stálé velikosti stáda a jeho průměrné obměny.

Kč/kráva/rok
9717.6

Kalkulace úplných nákladů, zisku a příspěvku na úhradu

Výnosy
Mehr Info Weniger Info Tržby (včetně DPH)
Tržby za prodané mléko, telata a vyřazené krávy
Tržby za mléko Kč/kráva/rok 102026.64
Tržby za telata Kč/kráva/rok 4552.8
Tržby za vyřazené krávy Kč/kráva/rok 9717.6
Tržby celkem Kč/kráva/rok 116296.8
Kč/kráva/rok
116296.8
Mehr Info Weniger Info Statková hnojiva (včetně DPH)

Vlastní ocenění statkových hnojiv: Kč/kráva/rok

Obecné údaje (budou využity v případě, že nejsou k dispozici konkrétní údaje z podniku)

Německá databáze: základní údaje k realizaci nařízení o hnojivech - tabulky 6b/6c a 7

Při předpokládané produkci mléka do cca 8000 kg včetně produkce telat (věk při prodeji 7 týdnů, 0,9 telat na krávu/rok) bude v podnicích s ornou půdou a travními porosty (podíl travních porostů pod 65% výměry zemědělské půdy) produkce statkových hnojiv, resp. bude potřeba podestýlky, následující:

 • cca. 25 m3 kejdy (7.5 % sušiny) na krávu/rok
 • cca. 17 t hnoje z hluboké podestýlky (25 % sušiny) a cca. 3,2 t podestýlky na krávu/rok
 • cca. 9,8 t tuhého hnoje (25 % sušiny) s cca. 1,5 t podestýlky a cca. 9,4 m3 močůvky (2,5 % sušiny) na krávu a rok

U podniků s travními porosty je množství a potřeba živin v kejdě obvykle mírně vyšší Hilfe

V podnicích s travními porosty (přes 85 % z výměry zem. půdy) dosahuje produkce:

 • cca. 26 m3 kejdy (7,5 % sušiny) na krávu/rok
 • cca. 20 t hnoje z hluboké podestýlky (25 % sušiny) s cca. 4,0 t podestýlky na krávu/rok
 • cca. 9,7 t tuhého hnoje (25 % sušiny) s cca. 1,5 t podestýlky a cca. 12,5 m3 močůvky (2,5 % sušiny) na krávu/rok

Obsah živin v kejdě pro louky a pastviny (7,5 % sušiny):

 • N: 3,8 kg/m3
 • P2O5: 1,5 kg/m3
 • K2O: 5,8 kg/m3

Druh statkových hnojiv: kejda hnůj z hluboké podestýlky tuhý hnůj/močůvka

Kalkulace hodnoty živin ve statkových hnojivech na pastvě na krávu a rok (včetně DPH)
    N P2O5 K2O
Obsah živin v kejdě při vyvážení (7,5 % sušiny) kg/m3
Produkce kejdy Hilfe Výše uvedené hodnoty, resp. průměry oblastí.
Množství kejdy stoupá s nárůstem užitkovosti až na 30 m3 (při produkci mléka 10 000 kg, 7,5 % sušiny).
m3/kráva/rok
Obsah živin v kejdě při vyvážení kg/kráva/rok 87.5 35.0 125.0
Z toho využitelné %
Náklady na čisté živiny Hilfe Pramen: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR; Bayerische Reinnährstoffkosten

Hodnota statkových hnojiv vyplývá z množství čistých živin, které nemusí být zakoupeny jako minerální hnojivo.
Kč/kg 30.96 30.0 24.2400002
Hodnota statkových hnojiv na krávu a rok Kč/kráva/rok 5705.52
 
Náklady na vyvážení tekutých statkových hnojiv (včetně 15.0 % DPH) Hilfe Předvolba: vyvážení (cizí firma)
Data: KTBL a KBM
Kč/m3
Náklady na vyvážení tekutých statkových hnojiv na krávu a rok (včetně 15.0 % DPH) Kč/kráva/rok 1344.00
 
Hodnota statkových hnojiv na pastvě na krávu a rok (včetně DPH) Kč/kráva/rok 4361.52

Kč/kráva/rok
4361.52
Mehr Info Weniger Info Celkové výnosy (včetně DPH)
Tržby za mléko, telata a vyřazené dojnice (včetně DPH) Kč/kráva/rok 116296.8
Statková hnojiva (včetně DPH) Kč/kráva/rok 4361.52
Ostatní tržby Hilfe Ostatní tržby se u této komodity obvykle nevyskytují. Pokud se ve výjimečných případech vyskytnou, mohou být uvedeny zde. (včetně 21.0 % DPH) Kč/kráva/rok
Výnosy celkem Kč/kráva/rok 120658.32
Kč/kráva/rok
120658.32

Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Obměna stáda (včetně 15.0 % DPH)
Náklady na obměnu stáda na krávu a rok
Cena prvotelky Kč/jalovici
Náklady na zpeněžení Kč/jalovici
DPH: 15.0 % Kč/jalovici 6950.4
Nákupní cena prvotelky Kč/jalovici 53292.0
Obměna stáda (míra brakace) % 35.2
Náklady na obměnu stáda na krávu a rok Kč/krávu/rok 18758.4

I při doplnění stáda dojnic vlastními zvířaty se použijí ceny nakupovaných zvířat (jalovic).

Kč/kráva/rok
18758.4
Mehr Info Weniger Info Odchov telat (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Způsob odchovu: Věk při odstavu týdny Hilfe Průměrný věk při odstavu jaloviček a býčků resp. při prodeji. Při rozdílném věku jaloviček a býčků (např. prodej býčků po 2 týdnech, odstav jaloviček v 8 týdnech) se uvede průměrná délka odchovu až do dosažení "tržní zralosti" telat.

Potřeba krmiv a náklady na krmiva v odchovu telat
Období krmení kg/zvíře/den
Ceny krmiv v Kč/kg
(včetně 15.0 % DPH)
Mléčná krmná směs (MKS)
Starter
Jadrná směs pro telataNáklady na krmiva během odchovu
MKS 1402.08
Starter 253.44
Jadrná směs pro telata 0.00
Celkem 1655.52

Plnotučné mléko MKS Starter směs pro
telata
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden
6. týden
7. týden
8. týden --- --- --- ---
9. týden --- --- --- ---
10. týden --- --- --- ---
11. týden --- --- --- ---
12. týden --- --- --- ---
13. týden --- --- --- ---
14. týden --- --- --- ---
15. týden --- --- --- ---
16. týden --- --- --- ---
Celkem na tele: 56.0 37.8 25.9 0.0
Telat/krávu/rok 0.85
kg/krávu/rok: 47.6 32.1 22.0 0.0

Náklady na odchov telat závisí především na způsobu odchovu, délce odchovu a ceně krmiv.

Pro kalkulaci příspěvku na úhradu nejsou obvykle účtovány náklady za celé období mléčného odchovu telat, nýbrž pouze výdaje do dosažení (v konkrétních podmínkách podniku) obvyklého věku při prodeji telat. Toto platí i pro zvířata, která zůstávají v podniku.

Ceny mléčných krmných směsí (MKS), startéru a směsí pro odchov telat jsou uvedeny v nákupních cenách. Odchylky od navrženého plánu mléčného období (např. časný odstav), resp. podávání jadrných krmiv, se přizpůsobí podnikovým podmínkám. Ostatní variabilní náklady na odchov se zahrnují do příslušných nákladových položek na chov dojnic.

Ocenění plnotučného mléka

Náklady na plnotučné mléko spotřebované k výživě telat se nekalkulují, neboť do výnosů se zahrnují tržby pouze za prodané mléko. Telaty spotřebované plnotučné mléko snižuje objem prodaného mléka a tím i výnosy (tržby).

Pro porovnání jednotlivých metod odchovu jsou užitečná hodnocení plnotučného mléka. K danému účelu slouží následující tabulky:

Zkrmené plnotučné mléko podle plánu napájení telat Hilfe Množství plnotučného mléka na tele se přepočítá na krávu pomocí koeficientu telat/krávu a rok. kg/kráva/rok 47.6
Substituční cena Hilfe

Pro plnotučné mléko se použije tzv. substituční hodnota. Pokud je vyšší, zadají se variabilní náklady na kg mléka.

Substituční cena odpovídá v návrhu ceně mléčné krmné směsi vydělené množstvím mléka, které může jeden kg mléčné krmné směsi nahradit.

Příklad: 1,25 Kč/kg MKS / 7 kg mléka/kg MKS -> substituční hodnoty 18 Kč/kg

Kč/kg
Cena (hodnota) plnotučného mléka Kč/kráva/rok 297.12
Náklady na krmiva pro odchov telat bez plnotuč. mléka Kč/kráva/rok 1655.52
Náklady na krmiva pro odchov telat včetně plnotuč. mléka Kč/kráva/rok 1952.64
Kč/kráva/rok
1655.52
Mehr Info Weniger Info Jadrná a minerální krmiva (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

1. Výpočet celkové potřeby živin
Potřeba na záchovu: cca. 40 MJ NEL/den * 365 dní MJ NEL/rok
Přípravné období:   MJ NEL/rok
Potřeba na produkci: 8165 kg mléka * 3.3 MJ NEL 26945 MJ NEL/rok
Celková potřeba živin kráva/rok 42245 MJ NEL/rok

Krmná dávka musí zabezpečit záchovu, přídavek energie v období stání na sucho resp. přípravné období (růst telete) a užitkovost.

 • Potřeba na záchovu představuje potřebu energie pro tělesné funkce a tepelnou regulaci. Závisí zejména na hmotnosti zvířete a zvyšuje se z cca 38 MJ NEL/den u zvířat o hmotnosti 650 kg až do 42 MJ NEL/den u zvířat s hmotností 750 kg.
 • Pro krmení v období stání na sucho se potřeba navíc zvyšuje o přibližně 700 MJ NEL/rok.
 • Přídavek na užitkovost (mléko) dosahuje podle tučnosti mléka 3,1 až 3,5 MJ NEL/kg (tučnost mléka 3,5 - 4,5 %).
Pramen: LfL Info Gruber Tabulky k výživě dojnic, 32. vydání 2010, Navržené hodnoty pro krávy o hmotnosti 700 kg a tučnosti mléka 4 %.

2. Výpočet produkce mléka z objemných krmiv Hilfe

Definice objemného krmiva: všechna krmiva z celých rostlin (čerstvá, silážovaná a usušená) včetně krmných úsušků a slámy. Objemná krmiva se vyznačují vysokým obsahem strukturální vlákniny. Při nákupu čerstvých objemných krmiv je nutno zohlednit silážovací ztráty (u trávy 15 % a u kukuřice 10 % sušiny, pramen: Arbeitskreis Futter und Fütterung der DLG)

Kvalita objemných krmiv Příjem objemných krmiv Energetická hodnota objemných krmiv Produkce mléka z objemných krmiv
  MJ NEL/kg sušiny   kg sušiny/den t sušiny/rok MJ NEL/krávu/rok kg mléka/krávu/rok
5.9 11.5 4.2 24780 2873
 • Potřeba na záchovu je kompletně kryta objemnými krmivy.
 • Na záchovu nevyužité živiny z objemných krmiv jsou k dispozici pro krytí potřeby živin na produkci. Zbývající dosud neuhrazená potřeba živin musí být kryta šťavnatými a jadrnými krmivy.
 • Rozhodující je kvalita objemných krmiv (koncentrace živin, chutnost), zakládání krmiv a genetika zvířat.
 • S rostoucím podílem jadrných krmiv v krmné dávce je třeba zohlednit možné "vytlačení" objemných krmiv.

3. Náklady na šťavnatá krmiva Hilfe

Definice šťavnatých krmiv: části rostlin resp. produkty zpracování, s obsahem sušiny < 55 %: řepy, kořeny, hlízy, vedlejší produkty z kukuřice, pivovarské mláto, lisované řízky, citrusové a jablečné výlisky, výpalky, LKS, syrovátka, odstředěné mléko, plnotučné mléko a jiná šťavnatá krmiva se strukturou mezi jadrnými a objemnými krmivy.

Při zjišťování množství krmiv musí být zohledněny ztráty při silážování cukrovarských řízků, zrdtků a pivovarského mláta, a to buď na základě sušiny (všeobecně 10%) nebo na základě čerstvé hmoty (ztráty silážních šťáv a sušiny) u pivovarského mláta 20 %, u zdrtků 15 % (při tvorbě silážních šťáv) a u lisovaných cukrovarských řízků 10 % (Pramen: Arbeitskreis Futter und Fütterung der DLG).

Zkrmené množství šťavnatých krmiv Hilfe 1 kg/krávu/den při 305 denní laktaci je 3,05 kg/krávu/rok (uveďte i se zohledněním ztrát). t krmiva/krávu/rok
Náklady na t šťavnatých krmiv (včetně 15.0 % DPH) Kč/t krmiva
Náklady na kg šťavnatých krmiv 0.0 Kč/kráva/rok
Obsah sušiny ve šťavnatých krmivech Hilfe Obsah sušiny (% sušiny): výpalky: 6-8; Siláž z pivovarského mláta: 20-25; Silážované řízky: 20; Krmná řepa: 11-13; Cukrovarské řízky 20-23 %
Obsah energie v kg šťavnatých krmiv Hilfe Příklad potřeby energie v MJ NEL/kg sušiny: výpalky: 7,5 (brambory) - 8,5 (kukuřice); siláž z pivovarského mláta: 6,7; silážované řízky 7,4; krmná řepa: 7,4 MJ NEL/kg SUŠ
Energie ze šťavnatých krmiv k tvorbě mléka 0.0 MJ NEL/krávu/rok
Produkce mléka ze šťavnatých krmiv při 3.3 MJ NEL/kg mléka 0 kg mléka/krávu/rok

4. Výpočet potřeby jadrných krmiv a nákladů na jadrná krmiva
Potřebné množství jadrných krmiv se vypočítá:
z produkce mléka 8165 kg/krávu/rok
po odpočtu produkce mléka z objemných krmiv 2873 kg/krávu/rok
a odpočtu produkce mléka ze šťavnatých krmiv 0 kg/krávu/rok
je zbývající produkce mléka hrazena živinami z jadrných krmiv 5292 kg/krávu/rok
vydělením produkčním efektem jadrných krmiv (cca 1,7 - 2,0 kg mléka/kg jadrného krmiva) kg/kg
Potřeba jadrných krmiv pak dosahuje 2.79 t/krávu/rok
při ceně jadrných krmiv Hilfe

Ceny jadrných krmiv vychází z následujících předpokladů:

Komponenty Podíl v % Ø-cena 4 týdny v Kč/t Ø-cena 12 měsíců v Kč/t Ø-cena 60 měsíců v Kč/t
Produkční směs III 30 4025.0 4025.0 4025.0
Sojový extrahovaný šrot 44% XP 20 7704.0 8277.6 8198.4
Řepkový extrahovaný šrot 20 6024.0 5726.4 5023.2
Ječmen 30 4310.4 3583.2 3249.6
(včetně DPH)
Kč/t
dosáhnou náklady na jadrná krmiva 14196.0 Kč/krávu/rok

5. Minerální krmivo
Náklady na minerální krmiva (včetně 15.0 % DPH) od Kč/krávu/rok

Kč/kráva/rok
15921
Mehr Info Weniger Info Veterinární výkony (vč. léků) (včetně 21.0 % DPH)

Vedle veterinárních výkonů je třeba zohlednit rovněž náklady na léky a na podniková preventivní a léčebná opatření.

Náklady na veterinární výkony vychází dle šetření VÚŽV mezi 3509 až 10527 Kč (bez DPH) na krávu a rok.

Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Plemenářské úkony (včetně 21.0 % DPH)
Náklady na plemenářské úkony (vč. inseminace) se pohybují podle plemen dle šetření VÚŽV v rozmezí od 1089 do 3630 Kč/kus (bez DPH). V jednotlivých případech jsou plemenářské výkony ovlivněny vícenásobnými inseminacemi.
Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Podestýlka (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Množství podestýlky Hilfe Předvolené hodnoty jsou v modulu "Statková hnojiva".

Potřeba podestýlky (sláma nebo jiný materiál) závisí na systému ustájení (vazné ustájení, vyvýšené/snížené boxy ve volné stáji, prošlapávací stáj) a na managementu podniku. Zde je nutno ukazatele přizpůsobit podnikovým podmínkám.

Potřeba podle KTBL pro podniky s kejdovým systémem: vyvýšené boxy: 0,1-1,0 na kg/krávu/den (0,4 - 4,0 kg/krávu/rok), snížené boxy: 0,5-2,0 kg/krávu/den (1,8 - 7,3 kg/krávu/rok).

U tuhého hnoje s močůvkou je předvolena potřeba: 4,1 kg/krávu/den (15 t/krávu/rok), u hluboké podestýlky 8,8 kg/krávu/den (32 t/krávu/rok).

t/kráva/rok
Cena podestýlky Hilfe Předvolba: Cena pro pšeničnou slámu (viz "ozimá pšenice") (včetně 15.0 % DPH) Kč/t
Náklady na podestýlku (včetně 15.0 % DPH) Kč/kráva/rok 0.0
Kč/kráva/rok
0.0
Mehr Info Weniger Info Voda, energie (včetně DPH)

Náklady na energii zahrnují náklady na stáj (mj.světlo, techniku, získávání a chlazení mléka) a jsou silně závislé na řešení stáje, způsobu ustájení a mechanizaci (např. rekuperace tepla). Rozsah potřeby energie: 250-600 kWh/krávu/rok.

Náklady na vodu (užitková a pitná voda) jsou ovlivněny především poplatky za vodu v konkrétních podnicích, potřeba vody činí cca 25 – 30 m3 na krávu a rok.

Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Údržba a opravy strojů a techniky (včetně 21.0 % DPH)

V této nákladové položce jsou zahrnuty následující náklady:

 • Opravy a náhradní díly techniky související s ustájením, větráním a klimatizací, předkládáním krmiv, dojením, chlazením a uchováním mléka, odklizem výkalů.
 • Variabilní náklady pro předkládání krmiv (mj. míchací krmný vůz).
Hodnotu je třeba upravit podle předkládání krmiv a technického vybavení podniku.

Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady pro pomocné pracovní síly

pomocné pracovní síly jsou cizí pracovníci, kteří nepatří ke stálému personálu.

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Kalkulace nákladů na pomocné pracovní síly
Celková potřeba pracovních hodin na krávu a rok Hilfe Viz "Základní údaje" nebo "Charakteristika výrobního procesu" hod./kráva/rok 50.0
Využití pomocné pracovní síly hod./kráva/rok
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad Kč/hod.
Mzdové náklady na pomocné pracovní síly Kč/kráva/rok 0.0
Kč/kráva/rok
0.0
Mehr Info Weniger Info Ostatní služby (včetně 21.0 % DPH)
Například ošetřování paznehtů
Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Poplatky, příspěvky (pojištění vůči nebezpečným nákazám, speciální poradenství atd.) (včetně 21.0 % DPH)

V této položce jsou zahrnuty:

 • Pojištění nebezpečných nákaz zvířat.
  [Bavorsko: 141.60 Kč na kus za rok 2010 a 115.20 Kč na kus v roce 2011 (Pramen: TSK Bayern)]
 • Poplatky za kontrolu mléčné užitkovosti (KU).
  [[v Bavorsku: podle systému KU (AS, AT, AM, B, podniky s dojicími roboty) a velikosti stáda 456.00 – 696.00 Kč/krávu/rok (Pramen: LKV Bayern)]
 • Označování zvířat: cca 120.00 Kč/krávu/rok (Pramen: KTBL)
 • Členské příspěvky chovatelským svazům: 72.00 – 192.00 Kč/krávu/rok
 • Dobrovolné pojištění zvířat (např. pojištění poklesu nebo přerušení produkce v rámci podniku).
 • Poplatky za speciální poradenství (mj. poradenství pro výživu a krmení, dojící techniku aj.).

Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Ostatní variabilní náklady (včetně DPH)
Případné variabilní náklady, které nebyly dosud zohledněny, mohou být zadány zde.

Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem (včetně DPH)

Variabilní náklady celkem budou počítány následovně:

   náklady na obměnu stáda
+ odchov telat
+ jadrná, šťavnatá a minerální krmiva
+ náklady na inseminaci
+ veterinář, léky, hygiena
+ podestýlka
+ voda, energie
+ variabilní náklady na stájovou mechanizaci
+ pracovní náklady (mzdy) na pomocné pracovní síly
+ práce ve mzdě a služby
+ poplatky, příspěvky (pojistné, poradenství aj.)
+ ostatní variabilní náklady

=variabilní náklady celkem

Kč/kráva/rok
50855

Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu I (bez započítání objemných krmiv) (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu I
- náklady na objemná krmiva
= příspěvek na úhradu II

Příspěvek na úhradu je příspěvek jednotlivých komodit (výrob) na pokrytí fixních, režijních a finančních nákladů podniku a pachtovného.

Je ekonomickým měřítkem kvality probíhající výroby, jeho změna vypovídá o zisku nebo ztrátě.

Použitá objemná krmiva nejsou při výpočtu příspěvku na úhradu I zohledňována.

Příspěvek na úhradu I je využitelný především pro plánování v případě, kdy "pěstování krmných plodin" je kalkulováno jako samostatné odvětví.

Kč/kráva/rok
69803.28

Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na objemná krmiva (včetně 15.0 % DPH)
Výpočet ceny za objemná krmiva
Krmivo Podíl 1)
%
Příjem krmiva
Hilfe Roční příjem objemného krmiva v tuně sušiny je stanoven v modulu "Jadrná, šťavnatá a minerální krmiva"
Variabilní náklady
na krmivo
Hilfe Předvolené hodnoty odpovídají variabilním nákladům, které v příslušné kalkulaci příspěvku na úhradu pěstování krmných plodin byly vypočítány podle výchozí situace. Upozornění: Individuální podnikové výpočty ve způsobu krmení zde nejsou převzaty automaticky, ale musí být převedeny ručně! Kč/t sušiny
Náklady celkem
Kč/kráva/rok
kg sušiny/krávu/den t sušiny/kráva/rok
Travní Senáž 60.0 6.9 2.52 0.0
Seno 1.15 0.424 5826.24
Kukuřičná siláž 3.45 1.26 3377.76
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Celkem 100 11.5 4.2   9204.0
1) Podíl travní siláže ve směsné krmné dávce se vždy vypočítá tak, aby se součet rovnal 100%. Tato hodnota nesmí být nikdy záporná!

Variabilní náklady na objemná krmiva zahrnují běžné náklady produkce (mj. na hnojení, ochranu rostlin, energie, námezdní práce) bez fixních nákladů a bez kalkulačních nákladů na faktory práce (mzdová sazba), sazba úroků z kapitálu a pachtovného. Stejně tak nejsou zohledněny dotace (prémie), resp. platby na plochu (programy na ochranu životního prostředí, podnikové dotace, vyrovnávací příplatky).

V závislosti na výnosu, krmivové základně, mechanizaci a organizaci podniku kolísají variabilní náklady na objemná krmiva využitelné k plánování mezi 1680 a 3120 Kč/tunu sušiny objemných krmiv.

Navrhované hodnoty jsou převzaty z příslušných příspěvků na úhradu pro travní siláž, kukuřičnou siláž a seno. V závislosti na krmné dávce jsou podíly krmiv proměnlivé a je možné i doplnění dalších komponentů krmiv.

Kč/kráva/rok
9204.00
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu II (se započítáním objemných krmiv) (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu I
- náklady na objemná krmiva
= příspěvek na úhradu II

V příspěvku na úhradu II jsou zohledněny náklady na objemná krmiva. Pěstování krmných plodin není v tomto případě již považováno za samostatné výrobní odvětví, nýbrž za obor plně podřízený živočišné výrobě.

Kč/kráva/rok
60599.28

Mehr Info Weniger Info Ostatní výnosy a dotace (prémie)
Zde lze uvést ostatní výnosy a dotace (prémie) vyplácené přímo na konkrétní produkci.

Ostatní výnosy Kč/kráva/rok
Dotace (prémie) Kč/kráva/rok
Celkem Kč/kráva/rok 0.0

Kč/kráva/rok
0.0

     Příspěvek na úhradu I včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/kráva/rok
69803.28
     Příspěvek na úhradu II včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/kráva/rok
60599.28

Ukazatele úspěšnosti produkce
     Příspěvek na úhradu I včetně ostatních výnosů a dotací na litr vyrobeného mléka (včetně DPH)
Kč/litr
8.5488
     Příspěvek na úhradu II včetně ostatních výnosů a dotací na litr vyrobeného mléka (včetně DPH)
Kč/litr
7.4208
Mehr Info Weniger Info Nároky na podnikové kalkulační faktory (ustájení, práce, oběžný kapitál podniku, plochy)

Stájová místa: 1 místo na krávu pro 365 dní/krávu/rok

Práce: 50.0 pracovních hodin/krávu/rok

Oběžný kapitál podniku: 34807 Kč/krávu/rok Hilfe Jako průměrně vázaný oběžný kapitál jsou akceptovány celkové náklady na obměnu stáda a ze zbývajících variabilních nákladů bez objemných krmiv polovina.

Oběžný kapitál na objemná krmiva: 39408 Kč/krávu/rok Hilfe Jako průměrně vázaný oběžný kapitál jsou akceptovány celkové náklady na obměnu stáda, polovina ze zbývajících variabilních nákladů a polovina z variabilních nákladů na objemná krmiva.

Plocha k produkci objemných krmiv: 0,3 – 0,7 ha/krávu (bez odchovu) Hilfe Potřeba velikosti plochy je závislá na krmné dávce, příjmu krmiv, na výnosech a kvalitě půdy pro pěstování krmných plodin.

Fixní (stálé) náklady
Základem pro další výpočty je příspěvek na úhradu I včetně ostatních výnosů a dotací

Vstupní cena objemných krmiv: tržní cena úplné náklady Hilfe Pro hodnocení celkových (vlastních) nákladů objemných krmiv jsou uváděny zvlášť náklady vykazované v účetnictví (vypočítané náklady) a kalkulační náklady na faktory (dohromady tvoří obě tyto položky celkové náklady). Toto rozdělení je nutné pro metodicky správný výpočet a vykázání objemu zisku příslušné výroby (komodity).

Nastavené hodnoty odpovídají vypočítanému aktuálnímu příspěvku na úhradu pěstovaní krmných plodin.

Mehr Info Weniger Info Objemná krmiva v tržních cenách (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Upozornění: Komponenty krmiv a jejich podíly ve směsi objemných krmiv jsou stanoveny v modulu "Variabilní náklady na objemná krmiva", celková potřeba je počítána v modulu "Jadrná, šťavnatá a minerální krmiva".

Krmivo Podíl
%
Příjem krmiva Hilfe Roční příjem objemných krmiv v tuně sušiny je stanoven v modulu "Jadrná, šťavnatá a minerální krmiva". Náklady
v tržních
cenách Hilfe Seno: - Kč/t krmiva
(při sušině 86%: - Kč/t sušiny)

Travní siláž: 648.0 - 1152.0 Kč/t sušiny
(při sušině 35 %: 1848.0 - 3288.0 Kč/t sušiny)

Kukuřičná siláž: 648.0 - 1152.0 Kč/t sušiny
(při sušině 35 %: 1848.0 - 3288.0 Kč/t sušiny)


Upozornění: Náklady se vztahují na kg sušiny. Pokud máte k dispozici podnikové údaje na čerstvou hmotu, je nutno je vydělit podílem (procentem) sušiny.

Přepočet čerstvé hmoty krmiva na sušinu:
Cena v Kč/t krmiva / obsah sušiny v % = cena v Kč/t sušiny krmiva
Př.: 600.0 Kč/t krmiva / 35 % sušiny = 1713.60001 Kč/t sušiny krmiva

Kč/t sušiny
Náklady celkem v tržních cenách
Kč/kráva/rok
kg sušiny/krávu/den t sušiny/kráva/rok
Travní Senáž 60.0 6.9 2.52 5860.5599999999995
Seno 10.0 1.15 0.424 1498.80002
Kukuřičná siláž 30.0 3.45 1.26 2712.48
Ostatní objemná krmiva I 0.0 0.0 0.0 0.0
Ostatní objemná krmiva II 0.0 0.0 0.0 0.0
Celkem 100 11.5 4.2   10071.84
Kč/kráva/rok
10071.8
Mehr Info Weniger Info Odpisy budov a technického zařízení (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Celková částka objemu investic na budovy a zařízení Hilfe Předvolba: Stavební náklady na stájové místo pro dojnici bez odchovu včetně skladování kejdy pro novostavby (bez skladu objemných krmiv): Kč/místo, z toho % budovy a stavby.

Náklady na práva k produkci (kvóty): Kč/kg mléka (odpovídá 0 Kč/místo Hilfe Cena 1 kg kvóty vynásobená množstvím prodaného mléka na krávu. )


  Investice
(včetně 21.0 % DPH)
Kč/místo
Financování Odpisy
Roky
Náklady Hilfe Náklady na stájové místo a rok odpovídají v chovu dojnic nákladům na krávu/rok.
Kč/místo/rok
vlastní
%
cizí
%
Budovy a stavby 29040 70.0 967.92
Technická zařízení 19368  60.0 3873.6 
Práva na produkci (kvóty) 0 0.0 0.0
Celkem 48408   4841.52
 
Odpisy veškerých investic 4841.52
Údržba, pojištění: % z celkových investic na budovy a techniku Hilfe Zahrnuje například pojištění budov a techniky, údržbu včetně oprav budov, náklady na údržbu mobilní techniky. 484.08
Sazba úroků: % z poloviny cizích investic 798.72
Náklady na Odpisy budov a technického zařízení celkem 6124.32
Sazba úroků: % z poloviny vlastních investic 411.6
Kč/kráva/rok
6124.3
Mehr Info Weniger Info Nájem/pachtovné za stavby
Tato nákladová položka je významná v případě alternativního nebo dodatečného pronájmu stáje.
Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady na stálé zaměstnance

Výpočet nákladů na mzdy

  Kč/kráva/rok
Přímé pracovní náklady (hrubá mzda)
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ)
Celkové mzdové náklady 9800.0

Propočet přes počet hodin a sazbu na hodinu

  Hodiny
hod./kráva/rok
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad
Kč/hod. Kč/kráva/rok
Potřeba času na ošetřování zvířat bez pomocných pracovních sil Hilfe Celková potřeba pracovních hodin na krávu a rok je uvedena v modulu "Charakteristika výrobního procesu", pracovní hodiny pomocných pracovníků v modulu "Pracovní náklady (mzdy) na pomocné pracovní síly". 50.0 - -
Z toho placená práce stálých pracovníků 10000.00
 
Z toho nezaplacená práce (sazba) 0.0 0.0
Kč/kráva/rok
10000.00
Mehr Info Weniger Info Ostatní fixní náklady a režie (včetně 21.0 % DPH)
Mezi ostatní stálé náklady patří např.: vedení účetnictví, členské příspěvky, osobní auta, telefon, profesní sdružení, ostatní druhy podnikového pojištění (kromě pojištění zvířat), vypočítané na krávu a rok.
Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Zisk bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
  Příspěvek na úhradu I včetně ostatních výnosů a dotací
- Objemná krmiva
- Odpisy budov a technického zařízení
- Nájem/pachtovné za stavby
- Mzdové náklady na stálé zaměstnance
- Ostatní fixní náklady a režie
= Zisk
Kč/kráva/rok
29692.08

Mehr Info Weniger Info Kalkulační náklady na faktory (včetně DPH)

Kalkulační náklady na faktory jsou částkami k úhradě vlastního podílu na výrobě (práce, půda, kapitál).

Úroky z vlastních investic Hilfe Viz modul "Budovy a technická zařízení k produkci" Kč/kráva/rok 411.6
Sazba úroků: % z ceny zvířat a oběžného kapitálu (34806.72 Kč/kráva/rok HilfeViz modul "Nároky na podnikové kalkulační faktory") Kč/kráva/rok 696.24
Mzdy (práce ve stáji, předkládání krmiv aj.) za nezaplacenou práci Hilfe Viz modul "Personální náklady (mzdy) na stálé zaměstnance" Kč/kráva/rok 0.0
Celkem Kč/kráva/rok 1107.84
Kč/kráva/rok
1107.8
Mehr Info Weniger Info Ekonomický zisk na krávu a rok bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Ekonomický zisk = zisk - kalkulační náklady na faktory
Kč/kráva/rok
28583.3
     Ekonomický zisk na litr vyrobeného mléka bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Kč/litr
3.5016

Mehr Info Weniger Info Úplné náklady na krávu a rok (včetně DPH)
Součet všech položek nákladů
Kč/kráva/rok
92075.04
     Úplné náklady na litr vyrobeného mléka
Kč/litr
Mehr Info Weniger Info Výnos (zisk) na pracovní hodinu neplacených stálých pracovníků (včetně DPH)
Výnos na nezaplacenou pracovní hodinu stálých pracovníků = (ekonomický zisk + vyplacené mzdy stálých pracovníků) / počet nezaplacených pracovních hodin
Kč/hod.
Mehr Info Weniger Info Výnos (zisk) na hodinu pracovního času (včetně DPH)
Výnos (zisk) na hodinu stálých pracovníků = (ekonomický zisk + vyplacené mzdy stálých pracovníků + vyplacené mzdy pomocných pracovníků) / počet pracovních hodin celkem
Kč/hod.
771.6
Mehr Info Weniger Info Cena nutná k úhradě úplných nákladů bez dotací (prémií)  (včetně DPH)

Dosáhne-li cena vyrobeného mléka této hodnoty, budou všechny produkční faktory produkce mléka plně uhrazeny (vlastní práce, kapitál a další v programu uvedené hodnoty, vlastní náklady na krmiva podle cen na trhu) [Práh dosažení zisku].
Pokud je dosažená cena za výrobky nižší než vykázaná hodnota, bude zisk odpovídat vykázané hodnotě. Úhrada produkčních faktorů je však nižší než zadané cílové ukazatele. Důležité: Dotace (prémie), resp. příplatky, jsou zohledněny v případě, že byly uvedeny v modulu "Ostatní výnosy (příjmy)/dotace (prémie)".

Kč/litr
9.05
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz