Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

FarmProfit přehled kalkulací

FarmProfit - Krávy bez tržní produkce mléka

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
  • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
  • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Data za ČR pochází z veřejně dostupných údajů statistických institucí (ČSÚ, SZIF, MZe, ČMSCH). Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
  • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje".
  • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
Návod k části Krávy bez tržní produkce mléka je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

Mehr Info Weniger Info Základní údaje ke zvolené kalkulaci
Název kalkulace: Hilfe Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.
Nastavení kalkulačního výpočtu
s DPH (pro osoby, které nejsou plátci DPH)
bez DPH (pro osoby, které jsou plátci DPH)
Sledované období: Hilfe

Podklady pro kalkulaci budou ovlivněny jejím cílem. Např. data z posledního krátkého období budou využita k posouzení probíhající aktuální produkce, pro plánování na úrovni podniku budou vhodnější údaje získané za delší časové období.

Změna mezi brutto a netto hodnotami ovlivňuje zásadně všechny příjmové a nákladové položky.

Bez ohledu na sledované období se použije aktuální sazba DPH.

     Charakteristika výrobního procesu

Poznámka: Produkční jednotka "kráva" zahrnuje krávu s teletem a případně určitým podílem plemenných býků a / nebo s určitým podílem jalovic na odchov. Po odstavu se jednotlivé kategorie počítají v příslušném programu: Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje - Výkrm býků nebo Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje - Odchov jalovic Hilfe Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje - Odchov jalovic zatím není k dispozici.

Rozsah výpočtu: Krávy bez TPM: s odchovem jalovic bez odchovu jalovic

Spotřeba pracovního času na krávu a rok: Hilfe Potřeba pracovních hodin na krávu závisí na způsobu chovu, velikosti stáda a stupni mechanizace. Vedle vlastní péče o zvířata (mimo jiné krmení) zahrnuje také řízení stáda. Vyvážení statkových hnojiv není v nastavené potřebě pracovního času zahrnuto, poněvadž se uvažuje s nadpodnikovou organizací. Stejně tak není do nastavené potřeby času zahrnuta výroba krmiv.

Kráva
Živá hmotnost krávy: Hilfe
Živá hmotnost krav podle plemen
Plemeno Živá hmotnost krav (kg)
od do
Angus 550 700
Blonde d'Aquitaine 750 1000
Charolais 750 900
Stračeny 650 750
Galloway 450 550
Hereford 550 650
Limousin 650 750
Pramen: Hampel, 1993
kg Mezidobí Hilfe Průměr za všechna plemena, pramen: Český svaz chovatelů masného skotu dny
Průměrná délka života krávy: laktace
Obměna stáda (míra brakace): Hilfe Vypočítává se podle průměrné délky života krávy %
Způsob zapouštění: inseminace přirozená plemenitba
Poměr počtu krav na 1 plemenného býka: 1 :
Odchov jalovic
Věk při prvním otelení Hilfe Průměr za všechna plemena, pramen: Český svaz chovatelů masného skotu : měsíce Ztráty v %:
Počet odchovaných jalovic: Hilfe Vypočítáno podle obměny stáda (brakace) s ohledem na ztráty jalovic 0.17 na krávu a rok
Tele/odchované tele Poměr pohlaví telat/odchovaných telat: % býčci, 50.0 % jalovičky
Podíl dvojčat Hilfe Průměr za všechna plemena, pramen: Český svaz chovatelů masného skotu : % Ztráty telat: Hilfe Ztráty živě narozených telat; průměr za všechna plemena, pramen: Český svaz chovatelů masného skotu
Věk při odstavu: Hilfe Věk při odstavu je v rozmezí 6 -10 měsíců měsíce
Telat na krávu a rok: odchovaných: Hilfe Počet odchovaných telat na krávu a rok je odvozen podle délky mezidobí, ztrát telat a podílu dvojčat prodaných: 0.71 Hilfe Počet odchovaných telat se sníží o množství prodaných jalovic

Prodej odchovaných telat (bez odchovu jalovic): Hilfe
Výsledky kontroly užitkovosti masných plemen skotu v ČR
Plemeno Hmotnost při
porodu v kg
Hmotnost ve 200 dnech v kg
býčci jalovičky býčci jalovičky
Aberdeen angus 37 35 297 268
Blonde d'Aquitaine 43 40 282 265
Hereford 38 35 260 244
Charolais 43 40 295 272
Limousine 41 38 288 263
Masný simentál 41 38 308 281
Pramen: Český svaz chovatelů masného skotu.

býčci: % vykrmovaných zvířat, Ø-živ. hm.: kg
0.0 % jatečných zvířat (mladý skot), Ø-jat. hm.: kg
jalovičky: % vykrmovaných zvířat, Ø-živ. hm.: kg
0.0 % jatečných zvířat (mladý skot), Ø-jat. hm.: kg

Tržby
Mehr Info Weniger Info Tržby za odstavená telata (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Tržby za prodaná odchovaná telata na krávu a rok
    Býčci Jalovičky
k výkrmu jatečná zvířata výkrm jatečná zvířata
Ceny odchovaných telat Hilfe Výkrm - podklady: BDF Fleischrinderzüchter und -halter e.V. Bonn

Jatečná zvířata - pramen: Český statistický úřad
Kč/kg živ. hm. resp. Kč/kg jat. hm.
Hmotnost odchovaných telat Hilfe Viz "charakteristika výrobního procesu".
Průměr za všechna plemena, pramen: Český svaz chovatelů masného skotu
kg živ. hm. resp. kg jat. hm./odchované tele 279.0 0.0 257.0 0.0
Náklady související s prodejem Hilfe Náklady související s prodejem zahrnují položky uvedené ve vyúčtování. Jedná se např. o náklady na přepravu, komisionářské poplatky, poplatky za vyúčtování a pojistné. Kč/odchované tele
DPH (15.0 %) Kč/odchované tele 3799.68 0.0 2701.2 0.0
Tržby z prodeje Kč/odchované tele 29130.72 0.0 20709.84 0.0
Množství prodaných odchovaných telat telata/krávu/rok 0.44 0.27
Poměr zpeněžování % 100.0 0.0 100.0 0.0
Tržby z prodeje odchovaných telat Kč/kráva/rok 18409.2
Kč/kráva/rok
18409.2
Mehr Info Weniger Info Tržby za vyřazené krávy (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Tržby z prodeje vyřazených krav
Cena jatečné krávy Hilfe Pramen: SZIF.CZ - tržní informační systém Kč/kg jat. hm.
Hmotnost vyřazené krávy Hilfe Viz "charakteristika výrobního procesu", Pramen: SZIF.CZ - tržní informační systém kg živ. hm./kus 600
Jatečná výtěžnost krav %
Jatečná hmotnost krávy kg jat. hm./kus 309
Tržní náklady Kč/kus
DPH (15.0 %) Kč/kus 3696.96
Tržby za jatečnou krávu Kč/kus 28342.8
Obměna stáda (vyřazená zvířata) Hilfe Viz "charakteristika výrobního procesu". % 16.7
Ztráty krav %
Tržby z prodeje vyřazených krav Kč/krávu/rok 4638.48
Kč/kráva/rok
4638.5

Kalkulace úplných nákladů, zisku a příspěvku na úhradu

Výnosy
Mehr Info Weniger Info Tržby (včetně DPH)
Tržby za odstavená telata a vyřazené krávy
Tržby za odstavená telata Kč/kráva/rok 18409.17
Tržby za vyřazené krávy Kč/kráva/rok 4638.48
Tržby celkem Kč/kráva/rok 23047.68
Kč/kráva/rok
23047.68
Mehr Info Weniger Info Statková hnojiva (včetně DPH)

Vlastní ocenění statkových hnojiv: Kč/kráva/rok

Obecné údaje (budou využity v případě, že nejsou k dispozici konkrétní údaje z podniku)

Německá databáze: základní údaje k realizaci nařízení o hnojivech - tabulky 6b/6c a 7

Druh statkových hnojiv: kejda hnůj z hluboké podestýlky tuhý hnůj/močůvka

Produkce statkových hnojiv v závislosti na délce období ve stáji Hilfe Vstupní údaje pro výpočet
Hmotnost krávy: 600.0 kg živ. hm.
Věk při odstavu: 9.0 měsíců
Odstavených telat/krávu/rok: 0.88
Poměr počtu krav na 1 plemenného býka: 1 ku 2.0
Věk při prvním otelení: 34.9 měsíců
Obměna stáda (vyřazená zvířata): 0.17 jalovic/krávu/rok
Kejda-(obsah sušiny): 7.5 %
Hnůj z hluboké podestýlky-(obsah sušiny): 25 %
Tuhý hnůj-(obsah sušiny): 25 %
Močůvka-(obsah sušiny): 2.5 %

  Období ve stáji Produkce statkových hnojiv ve stáji Produkce statkových hnojiv na pastvě
Kejda
m3/kráva/rok
Kejda
m3/kráva/rok
Kráva dnů/rok 9.72 10.0
Podíl odchovaných telat dnů/odchované tele Hilfe Počet dní pobytu telete ve stáji od narození do odstavu. 1.3 2.67
Podíl plemeníka dnů/rok 4.02 4.13
Podíl odchovávaných jalovic dnů/odchov. jalovici Hilfe Počet dní pobytu jalovice ve stáji od odstavu do prvního otelení. 2.53 3.02
Celkem 17.6 19.8

Kalkulace obsahu živin ve statkových hnojivech na pastvě na krávu a rok (včetně 21.0 % DPH)
    N P2O5 K2O
Průměrný obsah živin v "pastevní kejdě" Hilfe Pramen: Údaje o přeměně statkových hnojiv vycházející z ustanovení o hnojiech - tabulka 7 (bez 15% ztrát plynného N ve stáji a při skladování). kg/m3
Výnos kejdy m3/kráva/rok
Množství vyloučených živin kg/kráva/rok 87.12 29.7 114.84
Z toho využitelné %
Cena čistých živin Hilfe Zdroj dat: Bayerische Reinnährstoffkosten (detaily jsou uvedeny v modulu "Statková hnojiva" při pěstování plodin).

Cena stakových hnojiv vyplývá z množství čistých živin, které nemusí být zakoupeny ve formě minerálních hnojiv.
Kč/kg 30.96 30.0 24.2400002
Cena statkových hnojiv na pastvě na krávu a rok Kč/kráva/rok 5023.44

Kalkulace hodnoty živin ve statkových hnojivech na pastvě na krávu a rok (včetně DPH)
    N P2O5 K2O
Obsah živin v kejdě při vyvážení (7,5 % sušiny) kg/m3
Produkce kejdy Hilfe Viz tabulka "Výnos statkového hnojiva v závislosti na počtu dní ve stáji" m3/kráva/rok
Obsah živin v kejdě při vyvážení kg/kráva/rok 66.9 26.4 102.1
Z toho využitelné %
Náklady na čisté živiny Hilfe Pramen: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR; Bayerische Reinnährstoffkosten

Hodnota statkových hnojiv vyplývá z množství čistých živin, které nemusí být zakoupeny jako minerální hnojivo.
Kč/kg 30.96 30.0 24.2400002
Hodnota statkových hnojiv na krávu a rok Kč/kráva/rok 4509.60
 
Náklady na vyvážení tekutých statkových hnojiv (včetně 15.0 % DPH) Hilfe Předvolba: vyvážení (cizí firma)
Data: KTBL a KBM
Kč/m3
Náklady na vyvážení tekutých statkových hnojiv na krávu a rok (včetně 15.0 % DPH) Kč/kráva/rok 946.08
 
Hodnota statkových hnojiv ve stáji na pastvě na krávu a rok (včetně DPH) Kč/kráva/rok 3563.52

Kč/kráva/rok
8586.96
Mehr Info Weniger Info Celkové výnosy (včetně DPH)
Tržby za odchovaná telata a vyřazené krávy (včetně DPH) Kč/kráva/rok 23047.68
Statková hnojiva (včetně DPH) Kč/kráva/rok 8586.96
Ostatní tržby Hilfe Ostatní tržby se u této komodity obvykle nevyskytují. Pokud se ve výjimečných případech vyskytnou, mohou být uvedeny zde. (včetně 21.0 % DPH) Kč/kráva/rok
Výnosy celkem Kč/kráva/rok 31634.64
Kč/kráva/rok
31634.64

Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Jadrná a minerální krmiva (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Německá databáze: LfL - Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft (ITE), do určité míry interpolované hodnoty. Převody mezi jednotkami energie, MJ a MJ NEL ME jsou prováděné pomocí faktoru 5/3.


1. Výpočet celkové nutriční potřeby

Kráva bez TPM
Potřeba na záchovu: 35.5 MJ NEL/den * 365 dnů Hilfe Výpočetní vzorec::
Živá hmotnost 0.75 * 293 kJ NEL * 365 dnů

Potřeba na záchovu je energie potřebná pro zachování tělesných funkcí a termoregulace. Do značné míry závisí na hmotnosti zvířat a pohybuje se v rozmezí cca. 38 MJ NEL/den u zvířat s 650 kg do 42 MJ NEL/den u zvířat s 750 kg.

Pramen: LfL Info Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, 32. Auflage 2010
MJ NEL/krávu/rok
Potřeba na produkci: 3207 kg mléka * 3,3 MJ NEL Hilfe Mléčná užitkovost se vypočítává z 274.5 dnů odchovu odstaveného telete a následné příčtené denní užitkovosti:

Dny laktace Produkce mléka na den (kg)
1-9912
100-19915
200-24913
250-29912
nad 30010

Tato mléčná užitkovost je ještě přepočítána na počet odstavených telat na krávu a rok.

Potřeba na produkci (mléčná užitkovost) je nastavena podle obsahu tuku v mléce 3,1 - 3,5 MJ NEL / kg mléka (od 3,5 do 4,5% tuku).

Pramen: LfL Info Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, 32. Auflage 2010
MJ NEL/krávu/rok
Celková potřeba živin na krávu s teletem 23541 MJ NEL/krávu/rok
Celková potřeba živin na krávu 39235 MJ NEL/krávu/rok
Odchované tele
    Býčci Jalovičky
Průměrná potřeba živin na den MJ ME/den Hilfe Přibližný výpočet průměrné denní potřeby živin na základě hodnot z LfL. Hilfe Přibližný výpočet průměrné denní potřeby živin na základě hodnot z LfL.
Období odchovu (od narození do odstavu) Hilfe Viz "charakteristika výrobního procesu" (věk při odstavu). dny 274.5
Potřeba živin až do prodeje MJ ME/odchované tele 9360 24403
Poměr pohlaví Hilfe Viz "charakteristika výrobního procesu" % 50.0 50.0
Odchovaných telat telat/krávu/rok 0.88
Potřeba živin na odchované tele Hilfe Vypočítané s ohledem na poměr pohlaví a počet odstávčat na krávu a rok. MJ ME/krávu/rok 14856
Živiny z mléka matky Hilfe Dojivost * 1,7 * 1,66 (přepočtový koeficient MJ NEL na MJ ME) MJ ME/krávu/rok
Zbývající potřeba živin na odstavené tele MJ ME/krávu/rok 5769
Plemenný býk
55.59 MJ NEL/den * 365 dnů Hilfe Předpoklady:
Živá hmotnost býka = živá hmotnost krávy * 1,6

Vzorec pro výpočet:
Živá hmotnost býků 0.75 * 293 kJ NEL * 365 dnů

Vypočtená potřeba živin bude ještě navýšena o 10 % na užitkovost.
MJ NEL/býka/rok
Podíl potřeby živin na plemenného býka 10145 MJ NEL/krávu/rok
Podíl potřeby živin na plemenného býka 16908 MJ ME/krávu/rok
Odchov jalovic (od odstavu do prvního otelení)
Průměrná potřeba živin na den Hilfe Předpoklady:
Hmotnost při prvním otelení = živá hmotnost krávy
* 0,85 včetně 15% přídavku na růst plodu
MJ ME/den Hilfe Přibližný výpočet průměrné denní potřeby živin na základě hodnot z LfL.
Období odchovu (od odstavu do prvního otelení) Hilfe Viz "charakteristika výrobního procesu" (věk při prvním otelení - věk při odstavu). dny 790
Potřeba živin do prvního otelení MJ ME/jalovici 53641
Odchovaných jalovic na krávu a rok jalovic/krávu/rok 0.17
Podíl potřeby živin na odchovanou jalovici na krávu a rok MJ ME/krávu/rok 9119
Výpočet celkové potřeby živin
Potřeba živin 39235 MJ ME/krávu/rok
Potřeba živin na odstavené tele 5769 MJ ME/krávu/rok
Potřeba živin na plemenného býka 16908 MJ ME/krávu/rok
Potřeba živin na odchované jalovice 9119 MJ ME/krávu/rok
Součet potřeby živin 71031 MJ ME/krávu/rok
Přídavky (např. z důvodu ztrát) %
Celková potřeba živin 74583 MJ ME/krávu/rok

 

2. Výpočet nákladů na jadrné a minerální krmivo

Celková potřeba živin: 74583 MJ ME/krávu/rok

Krmivo Kg krmiva/den Krmné dny MJ ME/kg množství krmiva Kč/t krmiva Sazba
DPH
Krmiva
celkem (t)
MJ ME
celkem
Kč celkem
Obilí 15.0 % 0.0 0 0.00
Sojový extrahovaný šrot 44% XP 15.0 % 0.0 0 0.00
15.0 % 0.0 0 0.00
15.0 % 0.0 0 0.00
Přikrmování pro telata 15.0 % 0.0 0 0.00
Minerální krmiva - 15.0 % 0.018   208.56
Mezisoučet jadrných krmiv 0 208.56
Travní Senáž 15.0 % 5.994 20380 0.00
Seno 15.0 % 0.306 2356 3650.64
Sláma 15.0 % 0.36 1933 145.92
15.0 % 0.0 0 0.00
15.0 % 0.0 0 0.00
Mezisoučet vybraných krmiv 24669 3796.56
Pastva 15.0 % 26.835 49914 Hilfe Potřeba pastvy je vypočítaná z rozdílu mezi předloženými krmivy a celkovou potřebou živin. 3671.04
Objemná krmiva celkem 74583 7467.60
Krmná dávka celkem 74583 7676.16
Kč/kráva/rok
208.6
Mehr Info Weniger Info Veterinární výkony (vč. léků) (včetně 21.0 % DPH)

Vedle veterinárních výkonů je nutno zohlednit i náklady na léky, očkování, čištění a dezinfekci a stejně tak i preventivní opatření (např. péče o paznehty).

Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Zapouštění (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Náklady na zapouštění na krávu a rok
Cena plemenného býka Kč/kus
Využití býka v plemenitbě roky
Cena vyřazeného býka Hilfe Pramen: SZIF.CZ - tržní informační systém Kč/kus
Náklady spojené s prodejem Kč/kus
Ztráty plemenných býků %
Počet krav na plemenného býka Hilfe Uvedené v základních informacích. - 2.0
Náklady na zapouštění na krávu a rok Kč/kráva/rok 3594.96

Případné další náklady na krmivo jsou zahrnuty v modulu býků "Jadrné a minerální krmivo"

Kč/kráva/rok
3594.96
Mehr Info Weniger Info Podestýlka (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Množství podestýlky Hilfe Předvolené hodnoty jsou v modulu "Statková hnojiva". t/kráva/rok
Cena podestýlky Hilfe Předvolba: Cena pro pšeničnou slámu (viz "ozimá pšenice") (včetně 15.0 % DPH) Kč/t
Náklady na podestýlku (včetně 15.0 % DPH) Kč/kráva/rok 0.0
Kč/kráva/rok
0.0
Mehr Info Weniger Info Voda, energie (včetně DPH)

Spotřeba energie závisí na délce doby ustájení. KTBL (LfL) počítá s aktuální spotřebou 12,5 kWh na jedno místo na zvíře ročně.

Požadavek pitné vody závisí mimo jiné na živé hmotnosti a užitkovosti zvířat, stejně jako na teplotě a krmení. K potřebě pitné vody se připočítává potřeba vody k čištění. KTBL (LfL) počítá přibližně s 15-40 m3.

Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Údržba a opravy strojů a techniky (včetně 21.0 % DPH)

Tyto položky nákladů zahrnují např. výdaje na opravy nebo náhradní díly na ustájení, větrání, klimatizaci a odkliz hnoje stejně jako variabilní náklady na zakládání krmiva a kontrolu zvířat na pastvě.

Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady pro pomocné pracovní síly

pomocné pracovní síly jsou cizí pracovníci, kteří nepatří ke stálému personálu.

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Kalkulace nákladů na pomocné pracovní síly
Celková potřeba pracovních hodin na krávu a rok Hilfe Viz "Základní údaje" nebo "Charakteristika výrobního procesu" hod./kráva/rok 25.0
Využití pomocné pracovní síly hod./kráva/rok
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad Kč/hod.
Mzdové náklady na pomocné pracovní síly Kč/kráva/rok 0.0
Kč/kráva/rok
0.0
Mehr Info Weniger Info Ostatní služby (včetně 21.0 % DPH)
Například ošetřování paznehtů
Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Poplatky, příspěvky (pojištění vůči nebezpečným nákazám, speciální poradenství atd.) (včetně 21.0 % DPH)

Například zdravotní fond zvířat, chovatelská sdružení, sdružení výrobců, kafilerie, označování zvířat, havarijní pojištění, péče o pastviny.

Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Ostatní variabilní náklady (včetně DPH)

Pokud se v jednotlivých případech vyskytnou variabilní náklady, které nebyly dosud zohledněny, mohou být uvedeny zde.

Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem (včetně DPH)

Variabilní náklady celkem budou počítány následovně:

    jadrné a minerální směsi
+ veterinář, léky, hygiena
+ přirozená plemenitba/umělá inseminace
+ podestýlka
+ voda, energie
+ variabilní náklady na stroje a stáj
+ pracovní náklady (mzdy) na pomocné pracovní síly
+ práce ve mzdě a služby
+ poplatky, příspěvky (pojistné, poradenství aj.)
+ ostatní variabilní náklady

=variabilní náklady celkem

Kč/kráva/rok
8292

Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu I (bez započítání objemných krmiv) (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu I
- náklady na objemná krmiva
= příspěvek na úhradu II

Příspěvek na úhradu je příspěvek jednotlivých komodit (výrob) na pokrytí fixních, režijních a finančních nákladů podniku a pachtovného.

Je ekonomickým měřítkem kvality probíhající výroby, jeho změna vypovídá o zisku nebo ztrátě.

Použitá objemná krmiva nejsou při výpočtu příspěvku na úhradu I zohledňována.

Příspěvek na úhradu I je využitelný především pro plánování v případě, kdy "pěstování krmných plodin" je kalkulováno jako samostatné odvětví.

Kč/kráva/rok
23343.12

Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na objemná krmiva (včetně DPH)
Výpočet variabilních nákladů na objemná krmiva je uveden v modulu "Jadrná a minerální krmiva".
Kč/kráva/rok
7467.6
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu II (se započítáním objemných krmiv) (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu I
- náklady na objemná krmiva
= příspěvek na úhradu II

V příspěvku na úhradu II jsou zohledněny náklady na objemná krmiva. Pěstování krmných plodin není v tomto případě již považováno za samostatné výrobní odvětví, nýbrž za obor plně podřízený živočišné výrobě.

Kč/kráva/rok
15875.52

Mehr Info Weniger Info Ostatní výnosy a dotace (prémie)
Zde lze uvést ostatní výnosy a dotace (prémie) vyplácené přímo na konkrétní produkci.

Ostatní výnosy Kč/kráva/rok
Dotace (prémie) Kč/kráva/rok
Celkem Kč/kráva/rok 0.0

Kč/kráva/rok
0.0

     Příspěvek na úhradu I včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/kráva/rok
23343.12
     Příspěvek na úhradu II včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/kráva/rok
15875.52

Ukazatele úspěšnosti produkce
     Příspěvek na úhradu II včetně ostatních výnosů a dotací na prodané odstavené tele (včetně DPH)
Kč/prodané odchované tele
22359.84
Mehr Info Weniger Info Nároky na podnikové kalkulační faktory (stájová místa, práce, oběžný kapitál podniku, plocha)

Stájová místa: 1 místo na krávu + podíl stájových míst pro odstavená telata a případně plemenné býky a odchované jalovice

Práce: 25.0 hod./krávu/rok

Oběžný kapitál podniku: 4146 Kč/krávu/rok Hilfe Jako průměrně vázaný oběžný kapitál je akceptována polovina variabilních nákladů a polovina nákladů na objemná krmiva.

Oběžný kapitál na objemná krmiva: 7872 Kč/krávu/rok Hilfe Jako průměrně vázaný oběžný kapitál je akceptována polovina variabilních nákladů a polovina nákladů na objemná krmiva.

Plocha se zel. pící: 0,5 – 1,2 ha / krávu (bez odchovu) Hilfe Potřeba velikosti plochy je silně závislá na krmné dávce, příjmu potravy, stejně jako na výnosnosti a kvalitě zelené píce.

Fixní (stálé) náklady
Základem pro další výpočty je příspěvek na úhradu I včetně ostatních výnosů a dotací

Vstupní cena objemných krmiv: tržní cena úplné náklady Hilfe Pro hodnocení celkových (vlastních) nákladů objemných krmiv jsou uváděny zvlášť náklady vykazované v účetnictví (vypočítané náklady) a kalkulační náklady na faktory (dohromady tvoří obě tyto položky celkové náklady). Toto rozdělení je nutné pro metodicky správný výpočet a vykázání objemu zisku příslušné výroby (komodity).

Nastavené hodnoty odpovídají vypočítanému aktuálnímu příspěvku na úhradu pěstovaní krmných plodin.

Mehr Info Weniger Info Objemná krmiva v tržních cenách (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Upozornění: Komponenty krmiv a množství objemných krmiv jsou stanoveny v modulech "náklady na odchov" a "jadrná a minerální krmiva".

Složky krmné dávky Objemná krmiva
t/kus
Sazba DPH% Náklady
Kč/t Hilfe Referenční hodnoty pro ceny na trhu:

Seno: - Kč/t krmiva
Travní siláže: 648.0 - 1152.0 Kč/t krmiva

Náklady
celkem
Kč/kráva/rok
Travní Senáž 5.994 15.0 4876.799999999999
Seno 0.306 15.0 939.36
Sláma 0.36 15.0 942.72
Ostatní obj. krmiva I 0.0 15.0 0.0
Ostatní obj. krmiva II 0.0 15.0 0.0
Pastva 26.835 15.0 16101.119999999999
Celkem 33.495     22860.00
Kč/kráva/rok
22860.0
Mehr Info Weniger Info Odpisy budov a technického zařízení (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/kráva/rok

Propočet

Celková částka objemu investic na budovy a zařízení Hilfe Výhoda: Stavební náklady na místo včetně skladování kejdy pro znovuzřízení

Ustájovací místo ve výchozím nastavení zahrnuje vedle místa pro krávu také místa pro ustájení telat, plemenných býků a jalovic.
: Kč/místo, z toho % budovy a stavby.


  Investice
(včetně 21.0 % DPH)
Kč/místo
Financování Odpisy
Roky
Náklady
Kč/místo/rok
vlastní
%
cizí
%
Budovy a stavby 76800 70.0 2560.08
Technická zařízení 19200  60.0 3840.0 
Celkem 96000   6400.08
 
Odpisy veškerých investic 6400.08
Údržba, pojištění: % z celkových investic na budovy a techniku Hilfe Zahrnuje například pojištění budov a techniky, údržbu včetně oprav budov, náklady na údržbu mobilní techniky. 960.0
Sazba úroků: % z poloviny cizích investic 1632.0
Náklady na Odpisy budov a technického zařízení celkem 8992.08
Sazba úroků: % z poloviny vlastních investic 768.0
Kč/kráva/rok
8992.1
Mehr Info Weniger Info Nájem/pachtovné za stavby
Tato nákladová položka je významná v případě alternativního nebo dodatečného pronájmu stáje.
Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady na stálé zaměstnance

Výpočet nákladů na mzdy

  Kč/kráva/rok
Přímé pracovní náklady (hrubá mzda)
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ)
Celkové mzdové náklady 9800.0

Propočet přes počet hodin a sazbu na hodinu

  Hodiny
hod./kráva/rok
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad
Kč/hod. Kč/kráva/rok
Potřeba času na ošetřování zvířat bez pomocných pracovních sil Hilfe Celková potřeba pracovních hodin na krávu a rok je uvedena v modulu "Charakteristika výrobního procesu", pracovní hodiny pomocných pracovníků v modulu "Pracovní náklady (mzdy) na pomocné pracovní síly". 25.0 - -
Z toho placená práce stálých pracovníků 2650.00
 
Z toho nezaplacená práce (sazba) 0.0 0.0
Kč/kráva/rok
2650.00
Mehr Info Weniger Info Ostatní fixní náklady a režie (včetně 21.0 % DPH)
Mezi ostatní stálé náklady patří např.: vedení účetnictví, členské příspěvky, osobní auta, telefon, profesní sdružení, ostatní druhy podnikového pojištění, vypočtené poměrným dílem na krávy a každou krávu a rok.
Kč/kráva/rok
Mehr Info Weniger Info Zisk bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
  Příspěvek na úhradu I včetně ostatních výnosů a dotací
- Objemná krmiva
- Odpisy budov a technického zařízení
- Nájem/pachtovné za stavby
- Mzdové náklady na stálé zaměstnance
- Ostatní fixní náklady a režie
= Zisk
Kč/kráva/rok
-11698.56

Mehr Info Weniger Info Kalkulační náklady na faktory (včetně DPH)

Kalkulační náklady na faktory jsou částkami k úhradě vlastního podílu na výrobě (práce, půda, kapitál).

Úroky z vlastních investic Hilfe Viz modul "Budovy a technická zařízení k produkci" Kč/kráva/rok 768.0
Sazba úroků: % z ceny zvířat a oběžného kapitálu (4145.76 Kč/kráva/rok HilfeViz modul "Nároky na podnikové kalkulační faktory") Kč/kráva/rok 82.8
Mzdy (práce ve stáji, předkládání krmiv aj.) za nezaplacenou práci Hilfe Viz modul "Personální náklady (mzdy) na stálé zaměstnance" Kč/kráva/rok 0.0
Celkem Kč/kráva/rok 850.8
Kč/kráva/rok
850.8
Mehr Info Weniger Info Ekonomický zisk na krávu a rok bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Ekonomický zisk = zisk - kalkulační náklady na faktory
Kč/kráva/rok
-12550.6
     Ekonomický zisk na prodané odstavené tele bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Kč/prodané odch. tele
-17676.96

Mehr Info Weniger Info Úplné náklady na krávu a rok (včetně DPH)
Součet všech položek nákladů
Kč/kráva/rok
44185.20
     Úplné náklady na prodané odstavené tele
Kč/prodané odch. tele
Mehr Info Weniger Info Výnos (zisk) na pracovní hodinu neplacených stálých pracovníků (včetně DPH)
Výnos na nezaplacenou pracovní hodinu stálých pracovníků = (ekonomický zisk + vyplacené mzdy stálých pracovníků) / počet nezaplacených pracovních hodin
Kč/hod.
Mehr Info Weniger Info Výnos (zisk) na hodinu pracovního času (včetně DPH)
Výnos (zisk) na hodinu stálých pracovníků = (ekonomický zisk + vyplacené mzdy stálých pracovníků + vyplacené mzdy pomocných pracovníků) / počet pracovních hodin celkem
Kč/hod.
-396.0
Mehr Info Weniger Info Cena nutná k úhradě úplných nákladů bez dotací (prémií)  (včetně DPH)

Cena nutná k úhradě úplných nákladů vyjadřuje, jak vysoké musí být průměrné tržby z prodeje odstavených telat, tak aby uhradily celkové náklady na krávu a rok. Při výpočtu je třeba zohlednit vedlejší výnosy (např. statková hnojiva).

Kč/prodané odchované tele
43608.00
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz