Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

FarmProfit přehled kalkulací

FarmProfit - Kukuřičná siláž

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
  • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
  • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Data za ČR pochází z veřejně dostupných údajů statistických institucí (ČSÚ, SZIF, MZe, ČMSCH). Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
  • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje".
  • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
Návod k části Kukuřičná siláž je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

Mehr Info Weniger Info Základní údaje ke zvolené kalkulaci
Sledované období Hilfe

Interval hodnocení se volí podle účelu kalkulace. Např. hodnocení za aktuální rok sklizně je vhodné pro včasné posouzení ekonomických ukazatelů probíhající výroby. Delší intervaly jsou naproti tomu výhodnější k hodnocení víceletých průměrů.

Velikost honu Hilfe

Volba výměry honu ovlivňuje potřebu pracovního času a náklady na stroje.

Potřeba pracovních hodin na polní práce: Hilfe

Potřeba pracovního času vychází ze vzdálenosti na pole 5 km a z předvolené mechanizace (viz "Variabilní náklady na stroje", pramen: "Data KTBL). Zohledněte, prosím, skutečnost, že se změnou pracovních operací (především při změně k nadpodnikové kooperaci) se spotřeba pracovních hodin nemění automaticky , a proto musí být odpovídajícím způsobem korigována individuálně.

Název kalkulace Hilfe

Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.

Obsah energie má být hodnocen ve MJ ME MJ NEL
Volba položek výnosů (tržeb) a nákladů jako
s DPH (pro osoby, které nejsou plátci DPH)
bez DPH (pro osoby, které jsou plátci DPH)

Změna MJ ME na MJ NEL opačně ovlivňuje následující položky:

  • Koncentraci energie
  • Produkci energie
  • Pojistné vůči kroupám (vztah výnosu a obecných podmínek výpočtu)
  • Variabilní náklady na jednotku energie

Změna mezi hodnotami brutto a netto ovlivňuje všechny položky výnosů (tržeb) a nákladů.

V kalkulacích se počítá s aktuálními sazbami DPH bez zřetele na sledované období.

Výnosy
Mehr Info Weniger Info Výnos

Uváděné výnosy vycházejí z evidence Českého statistického úřadu.

Kukuřice na siláž (t/ha)
Oblast \ Rok 2017201820192020202120222023 Ø průměr
Česká republika34.829.835.539.138.936.032.335.7
Hl. m. Praha39.832.241.045.744.238.938.140.4
Středočeský35.929.835.639.339.436.132.636.0
Jihočeský34.529.734.938.137.936.231.335.1
Plzeňský34.029.334.737.937.735.430.434.5
Karlovarský33.928.934.638.437.835.828.934.2
Ústecký38.730.435.239.640.035.834.036.6
Liberecký34.829.834.537.337.836.130.434.8
Královéhradecký37.130.335.238.739.335.931.535.6
Pardubický35.630.135.638.938.936.231.335.5
Vysočina34.830.035.038.038.036.630.234.9
Jihomoravský29.628.835.841.139.233.434.435.7
Olomoucký38.231.138.943.342.238.037.939.4
Zlínský36.530.436.540.740.235.933.936.7
Moravskoslezský35.329.735.037.938.535.633.635.9
t/ha
Mehr Info Weniger Info Obsah sušiny
V případě potřeby lze obsah sušiny vložit.

Obsah sušiny v silážní kukuřici v závislosti na stupni zralosti
Stupeň zralosti/jakost Sušina %
Tvorba palic 19
Mléčná zralost 24
Těstovitá zralost, průměrný podíl zrna 30
Voskovitá zralost, průměrný podíl zrna 35
Těstovitá zralost, podprůměrný podíl zrna 28
Voskovitá zralost, podprůměrný podíl zrna 34
Těstovitá zralost, nadprůměrný podíl zrna 33
Voskovitá zralost, nadprůměrný podíl zrna 36
Sklízecí řezačka 2 + 4 35
Sklízecí řezačka 2 + 2 40
Siláž z palic (s listeny) kukuřice 48
CCM (siláž z odlistěných palic kukuřice) 60
Maiscobs (pelety z celých rostlin kukuřice) 89
Pramen: Gruber - Tabulky ke krmení dojených krav, chovného a masného skotu, ovcí a koz

% sušiny
Mehr Info Weniger Info Ztráty sušiny

Ztráty sušiny zahrnují veškeré ztráty hmoty od sklizně až po vyskladnění ze skladů krmiv vznikající v důsledku přímých ztrát, zbytkového "dýchání" rostlin a mikrobiální činnosti.

Následující data představují "cílové hodnoty", které v závislosti na technice produkce a zejména silážování mohou vykazovat mezi podniky značnou variabilitu.

Podíly ztrát v závislosti na využitelnosti v procentech
Stupeň zralosti/kvalita Ztráty sušiny % Ztráty sušiny celk. %
pole sklad
Mléčná zralost 7 13 20
Těstovitá zralost, vosková zralost 7 6 13
CCM 5 3 8
Maiscobs (pelety z celých rostlin kukuřice) 7 1 8
Pramen: Materialsammlung Futterwirtschaft, 4. Auflage, Juli 2006

Ztráty sušiny lze do kalkulace vložit:
pole: % sklad: %

%
13.0
Mehr Info Weniger Info Výnos (zohlednění ztrát na poli a při skladování)

Výnos je programem počítán následovně:

Výnos
(Výnos čerstvé hmoty včetně DPH x podíl sušiny) x (1 - ztráty sušiny) / podíl sušiny = výnos siláže
( 35.73 t čerstvé hmoty/ha * ( 35 / 100)) * (1- ( 13 /100))/( 35 /100)= 31 t/ha
t krmiva/ha
31.1
Mehr Info Weniger Info Koncentrace energie

V případě potřeby lze koncentraci energie do výpočtu vložit.

Koncentrace energie v kukuřičné siláži podle stupně zralosti
Stupeň zralosti/jakost MJ ME/kg sušiny MJ NEL/kg sušiny
Tvorba palic 9.77 5.75
Mléčná zralost 10.26 6.12
Těstovitá zralost, průměrný podíl zrna 10.67 6.42
Voskovitá zralost, průměrný podíl zrna 10.88 6.56
Těstovitá zralost, podprůměrný podíl zrna 10.34 6.18
Voskovitá zralost, podprůměrný podíl zrna 10.52 6.30
Těstovitá zralost, nadprůměrný podíl zrna 11.00 6.65
Voskovitá zralost, nadprůměrný podíl zrna 11.24 6.83
Celé rosliny a palice 2 + 4 11.54 7.07
Celé rosliny a palice 2 + 2 11.79 7.25
Siláž z palic (s listeny) kukuřice 12.09 7.47
CCM (siláž z odlistěných palic kukuřice) 12.78 7.99
Maiscobs (pelety z celých rostlin kukuřice) 10.85 6.57
Pramen: Gruber Tabelle zur Fütterung in der Rindermast

MJ ME/kg sušiny
Mehr Info Weniger Info Produkce energie
Produkce energie
Výnos siláže x sušina x koncentrace energie = produkce energie
31100 kg/ha * 35 % * 10.88 MJ ME/kg sušiny = 118429 MJ ME/ha
MJ ME/ha
118429

Kalkulace úplných nákladů, zisku a příspěvku na úhradu

Tržby
Mehr Info Weniger Info Součet tržeb (včetně DPH)
Výnos Čerstvá hmota t/ha 31.100
Prodejní cena (včetně 15.0 % DPH) Kč/t
Tržby z prodaného krmiva (včetně 15.0 % DPH) Kč/ha 0.0
Ostatní tržby Hilfe

Ostatní tržby se při pěstování kukuřice na siláž obvykle nevyskytují. Pokud se ve výjimečných případech vyskytnou, mohou být uvedeny zde

(včetně 21.0 % DPH)
Kč/ha
Celkové tržby (včetně DPH) Kč/ha 0.0
Kč/ha
0.0

Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Osiva (včetně 15.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Kalkulace nákladů na osivo
Množství osiva jedn./ha
Cena osiva (včetně 15.0 % DPH) Kč/jedn.
Náklady na osivo (včetně 15.0 % DPH) Kč/ha 4938.24
Kč/ha
4938.24
Mehr Info Weniger Info Hnojiva (podle potřeby živin) (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Upozornění: při hnojení statkovými hnojivy je nutno v případě potřeby upravit pracovní operace v bodech "Variabilní náklady strojů" a "Potřeba pracovních hodin na polní práce".

Metoda výpočtu
Hnojení podle potřeby živin (potřeba závisí na sklizené hmotě). Výpočet nákladů: na čisté živiny.
Skutečně spotřebovaná hnojiva (typ, množství a náklady: za konkrétní podnik).

Potřeba živin silážní kukuřice v kg/ha v závislosti na výnosu ( 33.2 t/ha )
  Jednotka Dusík
N
Fosfor
P2O5
Draslík
K2O
  Potřeba živin na tunu výnosu hlavní plodiny ( Kukuřice na siláž ) 1) Hilfe Spotřeba živin se vztahuje na obsah sušiny 35 %. kg/t
  Spotřeba živin na hektar kg/ha 156 66 186
+ Ostatní přídavky Hilfe např. nevyhnutelné ztráty N kg/ha --- ---
= Potřeba živin celkem kg/ha 186 66 186
X Náklady na čisté živiny Hilfe Pramen: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR; Handelsinformationen (Preise) und Stat. Bundesamt (Sortiment) Kč/kg
= Náklady na čisté živiny (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Náklady na N, P2O5 a K2O se počítají z jejich spotřeby vynásobením nákladů na čisté živiny. Kč/ha 5624.64 1726.56 4642.56
= Náklady na čisté živiny celkem (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Náklady na N, P2O5 a K2O ve všech aplikovaných (minerálních a statkových) hnojivech. Kč/ha 11993.76
1) Pramen: LfL-Leitfaden für die Düngung von Acker- und Grünland

Kč/ha
11993.76
Mehr Info Weniger Info Ochrana rostlin (včetně 21.0 % DPH) Intenzita

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

K výpočtu nákladů na ochranu rostlin může být zvolena různá intenzita, přičemž v programu je nastavena intenzita střední. V případě potřeby lze náklady na ochranu rostlin nastavit individuálně.

Výpočet nákladů na ochranu rostlin kukuřice a siláž (včetně 21.0 % DPH)
Ošetření Náklady
Kč/ha
Herbicidy
Insekticidy a jiné prostř. ochrany rostlin
Celkem 1682.4
Náklady na ochranu kukuřice a siláž (včetně 21.0 % DPH)
Ošetření Intenzita
nízká
Kč/ha
střední
Kč/ha
vysoká
Kč/ha
Herbicidy 1297.44 1682.4 2329.2
Insekticidy a jiné prostř. ochrany rostlin 0.0 0.0 0.0
Celkem 1298.4 1682.4 2330.4
Kč/ha
1682.4
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady strojů / půjčování strojů / práce ve mzdě bez sklizně (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Podklady k výpočtu: cena nafty Hilfe Předvolené hodnoty nezohledňují případnou "zelenou" naftu; pramen: Český statistický úřad Kč/l, velikost honu 5.0 ha (viz "Základní údaje")

Pracovní operace Vlastní mechan. prostř. včetně traktorů
Strojní družstvo / práce ve mzdě
(včetně DPH)
Náklady celkem Kč/ha
(včetně DPH)
Počet (opakování) operací Náklady na operaci v Kč/ha Počet (opakování) operací Náklady na operaci v Kč/ha
(včetně DPH)
Sazba DPH Hilfe
%

"Náklady v Kč/ha na pracovní operaci je nutno vložit podle základního zadání včetně, resp. bez DPH. Informace o aktuální sazbě DPH v tomto sloupci jsou uvedeny proto, aby při přepnutí základního nastavení včetně/bez DPH byla vypočítána nová hodnota a mohla být vždy uvedena aktuální sazba DPH."

Základní obdělávání půdy (pluh) 1232.64 
Příprava půdy k setí (kombi) 664.8 
Seti, 6-řádkový stroj 496.32 
Rozmetání minerálních hnojiv 1) 325.44 
Ošetřování rostlin (postřiky) 154.944 
Obdělávání půdy (plečkováním) 378.72 
 
 
 
Celkem 3252.96 0.0 3252.864

Prameny: Sbírka dat KTBL, KBM, vlastní propočty, Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR

1) Při využívání statkových hnojiv se počet těchto pracovních operací adekvátně sníží (předvolené hodnoty se vztahují ke 100 % minerálnímu hnojení). Náklady na vyvážení statkových hnojiv od vlastních zvířat jsou obvykle zahrnuty do živočišné produkce.

Kč/ha
3252.864
Mehr Info Weniger Info Náklady na sklizeň, dopravu a skladování (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Náklady na logistiku sklizně mohou být kalkulovány individuálně. Obsahují náklady na sklizeň, dopravu a naskladnění.

Kalkulace nákladů na sklizeň
Náklady na sklizňové stroje (včetně nafty, popř. i řidiče) (včetně 21.0 % DPH) Kč/hod
Doba nasazení strojů hod/ha
Náklady na sklizeň (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha 2712.0
Pramen: KTBL a KBM
Kalkulace nákladů na dopravu
Předpokládaný výnos: t čerstvé hmoty na hektar ( po odečtení polních ztrát )
    vlastní mechanizace cizí mechanizace
Průměrná vzdálenost pole - sklad km
Průměrná rychlost prázdných dopravních prostředků km/hod
Průměrná rychlost naložených dopravních prostředků km/hod
Doba nakládání (plnění) min
Doba skládání min
Přepravní kapacita na jednu jízdu t
Doba přepravy hod/ha 1.89 1.66
Doba přepravy (včetně přirážky ve výši % za neoptimální využití dopravních prostředků) hod/ha 1.89 1.66
Variabilní náklady na stroje - traktory Hilfe Uvažovaná cena nafty je 1.63 Kč/litr (viz modul "Variabilní náklady na stroje") Kč/hod -
Variabilní náklady na stroje - přívěsy Kč/t nákladu -
Sazba na traktory (včetně 21.0 % DPH) (včetně řidiče a nafty) Kč/hod -
Sazba na přívěsy (včetně 21.0 % DPH) Kč/hod a tunu nákladu -
Kapacita přívěsů t celkem -
Dopravní náklady (včetně DPH) Kč/ha 1245.6 1975.2
Podíl na sklizeném množství % 70.0
Průměrné náklady na dopravu (včetně DPH) Kč/ha 1756.8
Pramen: KTBL a KBM
Kalkulace nákladů na uskladnění
Traktor s válcem/nakladačem (včetně nafty, popř. řidiče), resp. další techniky k ukládání hmoty (včetně 21.0 % DPH) Kč/hod
Doba práce strojů hod/ha
Ostatní náklady na naskladňování (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha
Náklady na skladování (včetně DPH) Kč/ha 1573.2864
Pramen: KTBL a KBM
Kč/ha
6043.2
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady pro pomocné pracovní síly

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Za pomocné pracovní síly jsou považovaní placení cizí pracovníci nepatřící ke stálému personálu.

Kalkulace nákladů na pomocné pracovní síly
Polní práce spojené s pěstováním kukuřice a siláž celkem (velikost honu: 5 ha) Hilfe viz "Základní údaje" hod./ha 5.1
Práce pomocné pracovní síly Hilfe Pokud již nejsou ve "variabilních nákladech strojů" zohledněny. hod./ha
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad Kč/hod.
Mzdy pomocné pracovní síly Kč/ha 0.0
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Údržba sila (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Kalkulace nákladů na údržbu skladů siláže (sil)
Předpokládaný výnos: 33 tuny čerstvé hmoty na hektar ( po odečtení polních ztrát )
Skladovací prostor pro udusanou hmotu t čerstvé hmoty/m3
Variabilní náklady (folie, nátěr aj.) (včetně 21.0 % DPH) Kč/m3
Náklady na údržbu sil (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha 808.8727272727
Pramen: KTBL
Kč/ha
808.8727272727
Mehr Info Weniger Info Pojistné vůči krupobití

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Podíl pojištěného zboží %
Pojistné Hilfe Pojištěná hodnota sklizně na hektar. Kč/ha
Pojistná dotace (prémie) na 100 Kč pojistného Hilfe Z dotace (prémie) z pojistného vůči krupobití se neodvádí DPH.
Pojistná dotace (prémie) Kč/ha 298.32
specifický příplatek podle plodin %
Náklady na pojištění vůči krupobití Kč/ha 446.4

Pojistné vůči krupobití se počítá podle výnosu a cen následovně: 1.40 Kč na 100 Kč pojistné částky (hodnota pojištění = 1.80 Kč/10 MJ ME resp. 3.00 Kč/10 MJ NEL) plus příplatek kolem 50.0 % specifický podle plodin.

Kč/ha
446.4
Mehr Info Weniger Info Ostatní variabilní náklady (včetně 21.0 % DPH)
Dalšími položkami variabilních nákladů může být např. pojištění "výpadku" výnosu nebo rozbor půdních vzorků.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem (včetně DPH)

Variabilní náklady se kalkulují následovně:

   Osiva
+ ochrana rostlin
+ hnojiva
+ variabilní náklady strojů / půjčování strojů / práce ve mzdě bez sklizně
+ náklady na sklizeň, dopravu a uskladnění
+ mzdy na pomocné pracovní síly
+ pojištění proti kroupám
+ údržba sila
+ ostatní variabilní náklady

=variabilní náklady celkem

Kč/ha
29165

Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na tunu výnosu čerstvé hmoty (včetně DPH)

Variabilní náklady v Kč na tunu čerstvé hmoty se počítají následovně:

Variabilní náklady celkem / výnos čerstvé hmoty = variabilní náklady v Kč na tunu čerstvé hmoty.

Ztráty vznikající při sklizni a skladování jsou zohledněny.

Kč/t čerstvé hmoty
938.40001
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na tunu výnosu sušiny (včetně DPH)

Variabilní náklady v Kč na tunu sušiny se počítají následovně:

Variabilní náklady celkem / výnos sušiny = variabilní náklady v Kč na tunu sušiny.

Ztráty vznikající při sklizni a skladování jsou zohledněny.

Kč/t sušiny
2678.3999999999996
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady na jednotku energie (včetně DPH)

Variabilní náklady na jednotku energie se vypočítají následujícím způsobem:

Variabilní náklady na jednotku energie = variabilní náklady celkem / produkce energie

Ztráty vznikající při sklizni a skladování jsou zohledněny.

Kč/10 MJ ME
2.4624

Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu

Příspěvek na úhradu je příspěvek jednotlivých výrob (komodit) k úhradě fixních a režijních nákladů podniku, finančních nákladů a pachtovného.

Jedná se o ekonomické měřítko jakosti produktu a ziskovosti podniku.

Kč/ha
-29164.8

Mehr Info Weniger Info Ostatní výnosy a dotace (prémie)
Zde lze uvést ostatní výnosy a dotace (prémie) vyplácené přímo na konkrétní produkci

Ostatní výnosy Kč/ha
Dotace (prémie) Kč/ha
Celkem Kč/ha 0.0

Kč/ha
0.0

     Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/ha
-29164.8

Ukazatele úspěšnosti produkce
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu na tunu produkce čerstvé hmoty (včetně DPH)
Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací na ha / výnos čerstvé hmoty na ha
Kč/t čerstvé hmoty
-938.40001
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu na stálé pracovníky (včetně DPH)

Příspěvek na úhradu na ha / pracovní hodiny stálých pracovníků

Při záporném příspěvku na úhradu nebo v případě zaplacení všech pracovních hodin se tento ukazatel nevykazuje.

Polní práce spojené s pěstováním kukuřice a siláž celkem (velikost honu: 5 ha) Hilfe Viz "Základní údaje" hod./ha 5.1
z toho připadá na sezónní pracovníky Hilfe Viz modul "Mzdy sezónních pracovníků" hod./ha 0.0
počet hodin zbývající na stálé pracovníky hod./ha 5.1
Kč/hod.
---
Mehr Info Weniger Info Nároky na podnikové kalkulační faktory (půda, práce, oběžný kapitál)

Plocha: 1 ha

Polní práce: 5.1 hod.

Oběžný kapitál: Hilfe Předpokládá se, že oběžný kapitál dosahuje objemu poloviny variabilních nákladů. 14592

Fixní (stálé) náklady
Základem pro další výpočty je příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací

Mehr Info Weniger Info Dodatečné náklady při kompletním provedení polních prací cizí firmou (včetně DPH)
Dodatečné náklady vznikají v případě, že dosud vykonávané pracovní operace vlastními pracovníky převezme cizí firma (např. "strojní sdružení") a práce provede "ve mzdě". V tomto případě odpadají stálé náklady na vlastní mechanizaci a mzdy, resp. pracovní náklady na ovládání vlastních mechanizačních prostředků.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Odpisy skladů (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Při výnosu 33 t čerstvé hmoty na ha ( hrubý výnos po odečtení polních ztrát ) a uskladnění t čerstvé hmoty v m3 (viz modul "Údržba sila") vychází potřeba skladovacího prostoru na 50.303030303030305 m3/ha. Nákladům Kč/m3 pak odpovídá celková potřeba investic Kč/ha.

  Investice
(včetně 21.0 % DPH)
Kč/ha
Financování Odpisy
Roky
Náklady
Kč/ha/rok
vlastní
%
cizí
%
Skladovací prostory 60.0
Celkem 0   0.0
 
Odpisy veškerých investic 0.0
Údržba, pojištění: % investic 0.0
Sazba úroků: % z poloviny cizích investic 0.0
Náklady na sklady celkem 0.0
Sazba úroků: % z poloviny vlastních investic 0.0
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Nájemné/pachtovné za sklady
Náklady na cizí skladovací prostory jsou alternativou nebo náhradou vlastních skladovacích prostor.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Náklady na plochu
  Podíl
%
Náklady
Kč/ha
Podíl nákladů
Kč/ha
Pronajatá půda od cizích (pachtovné) 5040.0
Ostatní náklady na plochu vlastní a pronajaté půdy Hilfe Zvyšování úrodnosti půdy, drenáže, základní daně aj. - 240.0
Podíl nákladů na půdu celkem - - 5280.0
Vlastní půda (sazba pachtovného) 40.0 3360.0
Kč/ha
5280.0
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady na stálé zaměstnance

Vedle čistých polních prací (5.1 hod.) se v zemědělském podniku vyskytují i obecné činnosti (např. řízení, úklid a údržba získávání informací, kontroly aj.).

Výpočet nákladů na mzdy

  Kč/ha
Přímé pracovní náklady (hrubá mzda)
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ)
Celkové mzdové náklady 9800.0

Propočet přes počet hodin a sazbu na hodinu

  Hodiny
hod./ha
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad /mzdová sazba
Kč/hod. Kč/ha
Objem obecného pracovního času - -
z toho placení stálí pracovníci 0.00
 
z toho neplacení pracovníci (mzdová sazba) 3.0 339.12
Kč/ha
0.00
Mehr Info Weniger Info Ostatní fixní náklady a režie (včetně 21.0 % DPH)
Mezi ostatní fixní náklady patří např.: vedení účetnictví, členské příspěvky, osobní auta, telefon, profesní sdružení, ostatní druhy pojištění (kromě pojištění vůči kroupám). Vyjadřují se v přepočtu na hektar.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Náklady na produkci tuny čerstvé hmoty (včetně DPH)

Součet variabilních a fixních nákladů na produkci čerstvé hmoty

Kč/t čerstvé hmoty
1216.80002
Mehr Info Weniger Info Náklady na produkci tuny sušiny (včetně DPH)

Součet variabilních a fixních nákladů na produkci sušiny

Kč/t sušiny
3477.6
Mehr Info Weniger Info Zisk bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
  Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací
- Dodatečné náklady při kompletním provedení polních prací cizí firmou
- Odpisy skladů
- Nájemné/pachtovné za sklady
- Náklady na plochu
- Mzdové náklady na stálé zaměstnance
- Ostatní fixní náklady a režie
= Zisk
Kč/ha
-37874.40

Mehr Info Weniger Info Kalkulační náklady na faktory (včetně DPH)

Kalkulační náklady na faktory jsou položky k náhradě vlastních vkladů do výroby (práce, půdy, kapitálu).

Úroková sazba vlastních investic Hilfe Viz "Sklady" Kč/ha 0.0
Úroková sazba: % oběžného kapitálu ( 14592.0 Kč/ha Hilfe Viz "Nároky na faktory" ) Kč/ha 291.84
Sazba pachtovného Hilfe Viz "Náklady na plochu" Kč/ha 3360.0
Mzdová sazba obecných prací pro nezaplacené pracovníky Hilfe Viz "Mzdové náklady na stálé zaměstnance" Kč/ha 339.12
Celkem Kč/ha 3991.2
Kč/ha
3991.2
Mehr Info Weniger Info Ekonomický zisk na hektar bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Ekonomický zisk = zisk - kalkulační náklady na faktory
Kč/ha
-41865.6
     Ekonomický zisk na jednotku energie bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Kč/10 MJ ME
-3.5352

Mehr Info Weniger Info Úplné náklady na hektar (včetně DPH)
Součet všech položek nákladů
Kč/ha
41865.60
     Úplné náklady na jednotku energie (včetně DPH)
Kč/10 MJ ME
3.5352
     Úplné náklady na tunu čerstvé hmoty (včetně DPH)
Kč/t čerstvé hmoty
1346.3999999999999
     Úplné náklady na tunu sušiny (včetně DPH)
Kč/t sušiny
3847.20003
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz