Výzkumný ústav živočišné výroby
Wappen mit Link auf die Startseite des StMELF

FarmProfit přehled kalkulací

FarmProfit - Pšenice ozimá

Mehr Info Weniger Info Poznámky k provozu Komplette Details anzeigen zobrazit všechny podrobné informace Keine Details anzeigen skrýt všechny podrobné informace
  • Pomocí tlačítek Mehr Info a Weniger Info můžete k danému tématu zobrazit nebo skrýt příslušné informace.
  • Ve vstupních polích jsou uvedeny průměrné hodnoty v ČR. Data za ČR pochází z veřejně dostupných údajů statistických institucí (ČSÚ, SZIF, MZe, ČMSCH). Pokud se daný údaj v ČR nesleduje, je uvedena původní hodnota z Bavorska. Jedná se pouze o orientační údaje, které se zpravidla přepíší skutečnými údaji z vlastního podniku.
  • Níže uvedené číselné hodnoty slouží k lepšímu porovnání rozdílných způsobů nebo různých postupů v rámci daného způsobu hospodaření a jejich srovnání na společné straně. Tyto údaje jsou k dispozici až do opuštění aplikace "Příspěvky na úhradu a kalkulační údaje".
  • Podrobnější informace k příslušným bodům se objeví po dotyku otazníku Hilfe V těchto místech si můžete prohlédnout další vysvětlení. myší.
Návod k části Pšenice ozimá je umístěn ZDE. Návod na veškeré funkce softwaru je k dispozici na úvodní stránce aplikace.

Mehr Info Weniger Info Základní údaje ke zvolené kalkulaci
Stupně jakosti Sledované období Hilfe

Interval hodnocení se volí podle účelu kalkulace. Např. hodnocení za aktuální rok sklizně je vhodné pro včasné posouzení ekonomických ukazatelů probíhající výroby. Delší intervaly jsou naproti tomu výhodnější k hodnocení víceletých průměrů.

Velikost honu Hilfe Volba výměry honu ovlivňuje potřebu pracovního času a náklady na stroje. Potřeba Hilfe Potřeba pracovního času vychází ze vzdálenosti na pole 5 km a z předvolené mechanizace (viz "Variabilní náklady na stroje", pramen: Data KTBL). Zohledněte, prosím, skutečnost, že se změnou pracovních operací (především při změně k nadpodnikové kooperaci) se spotřeba pracovních hodin nemění automaticky, a proto musí být odpovídajícím způsobem korigována individuálně. pracovních hodin na polní práce na hektar. Výpočet Hilfe Sklizeň slámy ovlivňuje výnosy (tržby nebo hodnotu vnitropodnikového využití). Kromě toho je nutno zohlednit i odčerpání živin v nákladech na krmiva. Náklady na lisování a odvoz slámy se zahrnují do nákladů na stroje.
bez se sklizní slámy
Název kalkulace Hilfe Místo pro vložení komentáře, např. "optimistický výpočet". Komentář může např. usnadnit přehled v případě srovnávání několika výsledků kalkulací.
Volba položek výnosů (tržeb) a nákladů jako
s DPH (pro osoby, které nejsou plátci DPH)
bez DPH (pro osoby, které jsou plátci DPH)

Změna mezi hodnotami brutto a netto ovlivňuje všechny položky výnosů (tržeb) a nákladů.

V kalkulacích se počítá s aktuálními sazbami DPH bez zřetele na sledované období.

Výnosy a ceny
Mehr Info Weniger Info Výnos zrno

Uváděné výnosy vycházejí z evidence Českého statistického úřadu.

pšenice A (t/ha)
Oblast \ Rok 2017201820192020202120222023 Ø průměr
Česká republika5.85.55.86.26.56.26.66.4
Hl. m. Praha6.55.86.16.47.06.77.27.0
Středočeský6.05.55.96.26.66.36.76.5
Jihočeský5.65.65.86.36.26.16.26.2
Plzeňský5.65.65.96.36.36.16.36.2
Karlovarský5.65.65.96.36.26.26.26.2
Ústecký6.15.55.96.26.76.36.96.6
Liberecký5.75.55.86.26.36.16.46.3
Královéhradecký6.15.55.96.26.66.36.86.6
Pardubický5.95.65.96.26.56.26.66.4
Vysočina5.65.65.86.26.26.26.26.2
Jihomoravský5.05.05.36.16.45.86.56.2
Olomoucký6.25.66.06.36.86.46.96.7
Zlínský5.95.45.86.16.66.26.86.5
Moravskoslezský5.75.55.86.16.36.16.56.3

Pro aktuální Stupně jakosti je v návaznosti na výsledky zemských zkoušek odrůd počítáno s následujícími výnosy:

  relativně
Pšenice E (potravinářská) 93.5
pšenice A 100.0
pšenice B 102.5
krmná pšenice 103.9
t/ha
Mehr Info Weniger Info Nákupní ceny (včetně 15.0 % DPH)
Stanovení prodejní ceny
  Podíl Nákupní cena Hilfe

Navržené hodnoty: průměrná cena za zvolené hodnocené období.


Kč/t
Ø nákupní cena
Kč/t
Konzumní zboží 98.0 % 6830.4
Krmné zboží % 127.2
Ztráta % 0.0 0.0
Celkem (včetně 15.0 % DPH) 100 %   6957.6

Průměrné tržní ceny ozimá pšenice v České republice (včetně 15.0 % DPH)
  Pšenice E (potravinářská)
Kč/t
pšenice A
Kč/t
pšenice B
Kč/t
krmná pšenice
Kč/t
Ø sledovaného
období
6969.60 6969.60 6969.60 6333.60

Tržní ceny pšenice ozimá v České republice (včetně 15.0 % DPH)
Rok sklizně Pšenice E (potravinářská)
Kč/t
pšenice A
Kč/t
pšenice B
Kč/t
krmná pšenice
Kč/t
2024 5464.8 5464.8 5464.8 4780.8
2023 6698.40 6698.40 6698.40 6108.00
2022 8745.60 8745.60 8745.60 8112.00
2021 5776.80 5776.80 5776.80 5412.00
2020 4800.00 4800.00 4800.00 4596.00
2019 4996.80 4996.80 4996.80 4756.80
2018 4711.20 4711.20 4711.20 4447.20
2017 4392.00 4392.00 4392.00 4161.60
2016 4257.60 4257.60 4257.60 4046.40
2015 4968.00 4968.00 4968.00 4572.00
2014 5155.20 5155.20 5155.20 4903.20
2013 6081.60 6081.60 6081.60 5601.60
2012 5808.00 5808.00 5808.00 5313.60
2011 5796.00 5796.00 5796.00 4984.80
2010 3900.00 3900.00 3900.00 3400.80
2009 3321.60 3321.60 3321.60 3129.60
2008 5872.80 5872.80 5872.80 5191.20
2007 5265.60 5265.60 5265.60 4428.00
2006 3564.00 3564.00 3564.00 2882.40

Pramen: SZIF.CZ - tržní informační systém

Kč/t
6957.60

Kalkulace úplných nákladů, zisku a příspěvku na úhradu

Tržby
Mehr Info Weniger Info Součet tržeb (včetně DPH)

Prodej zrno (včetně 15.0 % DPH) Hilfe Vypočítá se vynásobením výnosu a tržní ceny Kč/ha 44738.4
Ostatní tržby (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Ostatní tržby se u tohoto produktu obvykle nevyskytují. Pokud se v jednotlivých případech výše uvedené výnosy vyskytnou, mohou být uvedeny zde Kč/ha
Celkové tržby (včetně DPH) Kč/ha 44738.4

Kč/ha
44738.4

Variabilní náklady
Mehr Info Weniger Info Osiva (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Kalkulace nákladů na osiva
  Podíl
%
Množství
t/ha
Cena
Kč/t
Náklady
(včetně DPH)
Kč/ha
Osivo Z (certifikované) (včetně 15.0 % DPH) Hilfe Pramen: cena dle evidence Českého statistického úřadu 0.078 1062.0
vlastní osivo (včetně DPH) *) 54.33 0.092 7636.799999999999 702.48
Celkem 100   1764.0
*) kalkulace ceny vlastního osiva (včetně licenčních poplatků)
  Cena vlastního osiva Kč/t
+ Moření/úprava Hilfe Navržená hodnota: údaje odpovídají obchodním informacím (moření) a KTBL (náklady na úpravu osiva) (včetně 21.0 % DPH) Kč/t
+ Licenční poplatek Hilfe Navržená hodnota: průměr všech odrůd (včetně 21.0 % DPH) Kč/t
= Cena vlastního osiva (včetně DPH) Kč/t 7636.799999999999
Kč/ha
1764.0
Mehr Info Weniger Info Hnojiva (podle potřeby živin) (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Upozornění: při hnojení statkovými hnojivy je nutno v případě potřeby upravit pracovní operace v bodech "Variabilní náklady strojů" a "Potřeba pracovních hodin na polní práce".

Metoda výpočtu
Hnojení podle potřeby živin (potřeba závisí na sklizené hmotě). Výpočet nákladů: na čisté živiny.
Skutečně spotřebovaná hnojiva (typ, množství a náklady: za konkrétní podnik).

Potřeba živin pšenice ozimá v kg/ha v závislosti na výnosu ( 6.43 t/ha )
  Jednotka Dusík
N
Fosfor
P2O5
Draslík
K2O
  Spotřeba živin na tunu hlavního produktu Hilfe Pro předvolbu potřeby dusíku byly použity následující obsahy hrubého proteinu::
  • Pšenice E: 14,5 %
  • Pšenice A: 14,5 %
  • Pšenice B: 12 %
  • Krmná pšenice: 12 %
( pšenice A ) 1)
kg/t
  Spotřeba živin na hektar kg/ha 141 51 39
+ Ostatní přídavky Hilfe např. nevyhnutelné ztráty N kg/ha --- ---
= Potřeba živin celkem kg/ha 171 51 39
X Náklady na čisté živiny Hilfe Pramen: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR; Handelsinformationen (Preise) und Stat. Bundesamt (Sortiment) Kč/kg
= Náklady na čisté živiny (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Náklady na N, P2O5 a K2O se počítají z jejich spotřeby vynásobením nákladů na čisté živiny. Kč/ha 5171.04 1334.16 973.44
= Náklady na čisté živiny celkem (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Náklady na N, P2O5 a K2O ve všech aplikovaných (minerálních a statkových) hnojivech. Kč/ha 7478.64
1) Pramen: LfL-Leitfaden für die Düngung von Acker- und Grünland

Kč/ha
7478.64
Mehr Info Weniger Info Ochrana rostlin (včetně 21.0 % DPH) Intenzita

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

K výpočtu nákladů na ochranu rostlin může být zvolena různá intenzita, přičemž v programu je nastavena intenzita střední. V případě potřeby lze náklady na ochranu rostlin nastavit individuálně.

Výpočet nákladů na ochranu rostlin pšenice ozimá (včetně 21.0 % DPH)
Ošetření Náklady
Kč/ha
Herbicidy
Fungicidy
Regulátory růstu
Insekticidy a jiné prostř. ochrany rostlin
Celkem 2995.2
Náklady na ochranu pšenice ozimá (včetně 21.0 % DPH)
Ošetření Intenzita
nízká
Kč/ha
střední
Kč/ha
vysoká
Kč/ha
Herbicidy 738.0 1070.4 1329.84
Fungicidy 1074.48 1563.84 2164.8
Regulátory růstu 44.88 54.96 72.24
Insekticidy a jiné prostř. ochrany rostlin 0.0 305.76 305.76
Celkem 1857.6 2995.2 3873.6
Kč/ha
2995.2
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady strojů / půjčování strojů / práce ve mzdě (včetně DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Podklady k výpočtu: cena nafty Hilfe Předvolené hodnoty nezohledňují případnou "zelenou" naftu; pramen: Český statistický úřad Kč/l, velikost honu 5.0 ha (viz "Základní údaje")
Výnos: 6.4 t/ha

Pracovní operace Vlastní mechan. prostř. včetně traktorů
Strojní družstvo / práce ve mzdě
(včetně DPH)
Náklady celkem Kč/ha
(včetně DPH)
Počet (opakování) operací Náklady na operaci v Kč/ha Počet (opakování) operací Náklady na operaci v Kč/ha
(včetně DPH)
Sazba DPH Hilfe
%

"Náklady v Kč/ha na pracovní operaci je nutno vložit podle základního zadání včetně, resp. bez DPH. Informace o aktuální sazbě DPH v tomto sloupci jsou uvedeny proto, aby při přepnutí základního nastavení včetně/bez DPH byla vypočítána nová hodnota a mohla být vždy uvedena aktuální sazba DPH."

Základní obdělávání půdy (pluh) 1232.64 
Příprava půdy k setí (kombi) 332.4 
Příprava půdy a setí (krouživé brány + secí stroj) 774.48 
Rozmetání minerálních hnojiv 1) 433.92 
Ošetřování rostlin (postřiky) 361.536 
Výmlat 1581.36 
Odvoz sklizeného obilí (5 km) 206.4 
Odvoz sklizeného obilí na každých dalších 10 km Hilfe Pokud bude sklizené obilí dopravováno na vzdálenost nad 5 km (např. do skladu), lze zde vložit příplatky k dopravním nákladům. 0.0 
Lisování slámy Hilfe Předvolba obsahuje lisování slámy do hranatých balíků (šířka: 1,2 m; výška: 0,7 m; délka: 2,4 m). Náklady na lisování do oblých balíků (průměr: 1,5 m) jsou přibližně 1,3 násobné. 0.0 
Nakládání, odvoz a skládání slámy (5 km) Hilfe Předvolba obsahuje dopravu lisovaných hranatých balíků slámy (šířka: 1,2 m; výška: 0,7 m; délka: 2,4 m). Náklady na dopravu oblých balíků (průměr: 1,5 m) jsou přibližně 1,5 násobné. 0.0 
Doprava slámy na každých dalších 10 km Hilfe Pokud bude sláma dopravována na vzdálenost větší než 5 km (např. ke kupci), lze zde vložit příplatky k dopravním nákladům. Předvolba obsahuje lisování slámy do hranatých balíků (šířka: 1,2 m; výška: 0,7 m; délka: 2,4 m). Náklady na lisování do oblých balíků (průměr: 1,5 m) jsou přibližně 1,8 násobné. 0.0 
Obdělávání půdy (plečkováním) 378.72 
 
 
 
Celkem 3720.0 1581.36 5301.456

Prameny: Sbírka dat KTBL, KBM, vlastní propočty, Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR

1) Při využívání statkových hnojiv se počet těchto pracovních operací adekvátně sníží (předvolené hodnoty se vztahují ke 100 % minerálnímu hnojení). Náklady na vyvážení statkových hnojiv od vlastních zvířat jsou obvykle zahrnuty do živočišné produkce.

Kč/ha
5301.456
Mehr Info Weniger Info Čištění (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Náklady na čištění se u pšenice ozimá většinou nevyskytují. V případě potřeby je lze ale individuálně kalkulovat.

Podíl čištěného sklizeného obilí %
Náklady na čištění (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Sazba pro výpočet podle nákladů na čištění ve skladech, ve mzdě nebo vlastní. Kč/t
Výnos t/ha 6.43
Náklady na čištění (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha 0.0
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Sušení (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Podíl sušeného zrna %
Počáteční vlhkost %
Konečná vlhkost %
Výnos (vlhkého zboží) Hilfe Výpočet vychází z výnosu suchého zrna 64.3 tun na hektar a z poklesu vlhkosti o 3.0 %. t/ha 6.66
Náklady na sušení vlhkého zrna (včetně 21.0 % DPH) Hilfe Sazba pro výpočet podle nákladů na sušení ve skladech, ve mzdě nebo vlastní. Kč/t
Náklady na sušení (včetně 21.0 % DPH) Kč/ha 1245.6

V praxi jsou náklady na sušení zpravidla kalkulovány na jednotku vlhkého obilí podle nákladové tabulky. Pro obdobný propočet vychází program z následujících hodnot:

  • Základní položka: 213.6 (včetně 21.0 % DPH) Kč/t vlhkého zboží
  • Náklady na sníženou vlhkost: 136.8 (včetně 21.0 % DPH) Kč/t na snížení vlhkosti o 1 %.

Kč/ha
1245.6
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady pro pomocné pracovní síly

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Za pomocné pracovní síly jsou považovaní placení cizí pracovníci nepatřící ke stálému personálu.

Kalkulace nákladů na pomocné pracovní síly
Polní práce spojené s pěstováním pšenice ozimá celkem (velikost honu: 5 ha) Hilfe viz "Základní údaje" hod./ha 5.4
Práce pomocné pracovní síly Hilfe Pokud již nejsou ve "variabilních nákladech strojů" zohledněny. hod./ha
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad Kč/hod.
Mzdy pomocné pracovní síly Kč/ha 0.0
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Pojistné vůči krupobití

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

Podíl pojištěného zboží %
Pojistné Hilfe Pojištěná hodnota sklizně na hektar. Kč/ha
Pojistná dotace (prémie) na 100 Kč pojistného Hilfe Z dotace (prémie) z pojistného vůči krupobití se neodvádí DPH.
Pojistná dotace (prémie) Kč/ha 626.4
specifický příplatek podle plodin %
Náklady na pojištění vůči krupobití Kč/ha 782.4

Pojistné vůči krupobití se počítá podle výnosu a cen následovně: 1.4 Kč na 100 Kč tržeb (= pojistná částka) plus příplatek kolem 25.0 % specifický podle plodin.

Kč/ha
782.4
Mehr Info Weniger Info Ostatní variabilní náklady (včetně 21.0 % DPH)
Dalšími položkami variabilních nákladů může být např. pojištění "výpadku" výnosu nebo rozbor půdních vzorků.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Variabilní náklady celkem (včetně DPH)

Variabilní náklady se kalkulují následovně:

   Osiva
+ hnojiva
+ ochrana rostlin
+ variabilní náklady strojů
+ čištění
+ sušení
+ mzdy pro pomocné pracovní síly
+ pojištění proti kroupám
+ ostatní variabilní náklady

=variabilní náklady celkem

Kč/ha
12089

Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu (včetně DPH)

  Výnosy (tržby) celkem
- variabilní náklady celkem
= příspěvek na úhradu

Příspěvek na úhradu je příspěvek jednotlivých výrob (komodit) k úhradě fixních a režijních nákladů podniku, finančních nákladů a pachtovného.

Jedná se o ekonomické měřítko jakosti produktu a ziskovosti podniku.

Kč/ha
32649.6

Mehr Info Weniger Info Ostatní výnosy a dotace (prémie)
Zde lze uvést ostatní výnosy a dotace (prémie) vyplácené přímo na konkrétní produkci

Ostatní výnosy Kč/ha
Dotace (prémie) Kč/ha
Celkem Kč/ha 0.0

Kč/ha
0.0

     Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací (včetně DPH)
Kč/ha
32649.6

Ukazatele úspěšnosti produkce
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu na tunu pšenice ozimá (včetně DPH)
Příspěvek na úhradu na ha / tržní množství na ha (v tunách)
Kč/t
5078.4
Mehr Info Weniger Info Příspěvek na úhradu na stálé pracovníky (včetně DPH)

Příspěvek na úhradu na ha / pracovní hodiny stálých pracovníků

Polní práce spojené s pěstováním pšenice ozimá celkem (velikost honu: 5 ha) Hilfe Viz "Základní údaje" hod./ha 5.4
z toho připadá na sezónní pracovníky Hilfe Viz modul "Mzdy sezónních pracovníků" hod./ha 0.0
počet hodin zbývající na stálé pracovníky hod./ha 5.4
Kč/hod.
6045.6
Mehr Info Weniger Info Nároky na podnikové kalkulační faktory (půda, práce, oběžný kapitál)

Plocha: 1 ha

Polní práce: 5.4 hod.

Oběžný kapitál: Hilfe Předpokládá se, že oběžný kapitál dosahuje objemu poloviny variabilních nákladů. 6048

Fixní (stálé) náklady
Základem pro další výpočty je příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací

Mehr Info Weniger Info Dodatečné náklady při kompletním provedení polních prací cizí firmou (včetně DPH)
Dodatečné náklady vznikají v případě, že dosud vykonávané pracovní operace vlastními pracovníky převezme cizí firma (např. "strojní sdružení") a práce provede "ve mzdě". V tomto případě odpadají stálé náklady na vlastní mechanizaci a mzdy, resp. pracovní náklady na ovládání vlastních mechanizačních prostředků.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Odpisy skladů (včetně 21.0 % DPH)

Skutečná hodnota Kč/ha

Propočet

6.43 t/ha (výnos zrno) : t/m3 (objemová hmotnost) * % (podíl uskladněného výnosu zrno ) = 8.4 m3 (potřeba skladovacího prostoru).

8.4 m3 (potřeba skladovacího prostoru) * Kč/m3 (pořízení budov a techniky) = 25200 Kč/ha (investice)  Investice
(včetně 21.0 % DPH)
Kč/ha
Financování Odpisy
Roky
Náklady
Kč/ha/rok
vlastní
%
cizí
%
Sklady na zrno 25200 60.0 840.0
Celkem 25200   840.0
 
Odpisy veškerých investic 840.0
Údržba, pojištění: % investic 252.0
Sazba úroků: % z poloviny cizích investic 378.0
Náklady na sklady celkem 1470.0
Sazba úroků: % z poloviny vlastních investic 252.0
Kč/ha
1470.0
Mehr Info Weniger Info Nájemné/pachtovné za sklady
Náklady na cizí skladovací prostory jsou alternativou nebo náhradou vlastních skladovacích prostor.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Náklady na plochu
  Podíl
%
Náklady
Kč/ha
Podíl nákladů
Kč/ha
Pronajatá půda od cizích (pachtovné) 5040.0
Ostatní náklady na plochu vlastní a pronajaté půdy Hilfe Zvyšování úrodnosti půdy, drenáže, základní daně aj. - 240.0
Podíl nákladů na půdu celkem - - 5280.0
Vlastní půda (sazba pachtovného) 40.0 3360.0
Kč/ha
5280.0
Mehr Info Weniger Info Nájem práv na dodávky (kvótu)

Pro pěstování některých plodin jsou nezbytná práva k produkci. Mohou být pronajata (nájemné) nebo výrobcem vlastněna (sazba za pronájem).

  Náklady
Kč/t Kč/ha
Pronájem práv k produkci 0.0
Ostatní náklady na práva k produkci -
Celkem - 0.0
Sazba nájmu práv k produkci 0.0
Kč/ha
0.0
Mehr Info Weniger Info Mzdové náklady na stálé zaměstnance

Vedle čistých polních prací (5.4 hod.) se v zemědělském podniku vyskytují i obecné činnosti (např. řízení, úklid a údržba získávání informací, kontroly aj.).

Výpočet nákladů na mzdy

  Kč/ha
Přímé pracovní náklady (hrubá mzda)
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ)
Celkové mzdové náklady 9800.0

Propočet přes počet hodin a sazbu na hodinu

  Hodiny
hod./ha
Mzda Hilfe Průměrná mzda v zemědělství, pramen: Český statistický úřad /mzdová sazba
Kč/hod. Kč/ha
Objem obecného pracovního času - -
z toho placení stálí pracovníci 0.00
 
z toho neplacení pracovníci (mzdová sazba) 3.0 339.12
Kč/ha
0.00
Mehr Info Weniger Info Ostatní fixní náklady a režie (včetně 21.0 % DPH)
Mezi ostatní fixní náklady patří např.: vedení účetnictví, členské příspěvky, osobní auta, telefon, profesní sdružení, ostatní druhy pojištění (kromě pojištění vůči kroupám). Vyjadřují se v přepočtu na hektar.
Kč/ha
Mehr Info Weniger Info Zisk bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
  Příspěvek na úhradu včetně ostatních výnosů a dotací
- Dodatečné náklady při kompletním provedení polních prací cizí firmou
- Odpisy skladů
- Nájemné/pachtovné za sklady
- Náklady na plochu
- Nájem práv na dodávky (kvótu)
- Mzdové náklady na stálé zaměstnance
- Ostatní fixní náklady a režie
= Zisk
Kč/ha
22298.40

Mehr Info Weniger Info Kalkulační náklady na faktory (včetně DPH)

Kalkulační náklady na faktory jsou položky k náhradě vlastních vkladů do výroby (práce, půdy, kapitálu).

Úroková sazba vlastních investic Hilfe Viz "Sklady" Kč/ha 252.0
Úroková sazba: % oběžného kapitálu ( 6048.0 Kč/ha Hilfe Viz "Nároky na faktory" ) Kč/ha 120.96
Sazba pachtovného Hilfe Viz "Náklady na plochu" Kč/ha 3360.0
Sazba za nájem práv k produkci Hilfe Viz "Nájemné za práva k produkci" Kč/ha 0.0
Mzdová sazba obecných prací pro nezaplacené pracovníky Hilfe Viz "Mzdové náklady na stálé zaměstnance" Kč/ha 339.12
Celkem Kč/ha 4070.4
Kč/ha
4070.4
Mehr Info Weniger Info Ekonomický zisk na hektar bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Ekonomický zisk = zisk - kalkulační náklady na faktory
Kč/ha
18228.0
Mehr Info Weniger Info Ekonomický zisk na tunu pšenice ozimá bez dotací (prémií)  (včetně DPH)
Ekonomický zisk na ha / tržní produkce (výnos) (v tunách)
Kč/t
2834.4a

Mehr Info Weniger Info Úplné náklady na hektar (včetně DPH)
Součet všech položek nákladů
Kč/ha
26510.16
     Úplné náklady na tunu pšenice ozimá
Kč/t

Mehr Info Weniger Info Cena nutná k úhradě úplných nákladů bez dotací (prémií)  (včetně DPH)

Cenou nutnou k úhradě úplných nákladů se rozumí cena hlavního produktu, která plně uhradí vynaložené náklady na výrobu hlavního produktu. Při výpočtu je třeba zohlednit vedlejší výnosy (např. statková hnojiva, prodej slámy aj.).

Kč/t
402.24
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Tel.: +420 267 009 511, Fax: + 420 267 710 779,
www: http://www.vuzv.cz e-mail: vuzv@vuzv.cz